1. Renomowani innowatorzy

Firma Tyco jest znana ze swojego innowacyjnego podejścia i wiedzy eksperckiej na temat czujek, nabytej przez ponad 100 lat istnienia. W roku 2000 wynaleźli pierwszą czujkę czadu, a poprzez Generację 6 są pierwszymi, którzy oferują technologię potrójnej detekcji łączącej w jednym urządzeniu funkcje wykrywania czadu, dymu i temperatury. Jest to nowy standard wśród urządzeń detekcyjnych odpowiedzialnych za ludzkie bezpieczeństwo.

2. Zmniejszone prawdopodobieństwo fałszywych alarmów

W czujce 3oTec, wchodzącym w skład serii Generacji 6, zastosowano technologię potrójnego wykrywania oraz regulację trybów czułości detekcji, które znacząco zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów.

3. Adaptacja i uniwersalne zastosowanie w wielu rodzajach budynków i warunków pożarowych

Czujki pożarowe serii 850 i 830 zaprojektowano z myślą zarówno o adaptacji, jak i uniwersalnym zastosowaniu, dzięki czemu stanowią idealny wybór na potrzeby różnych rodzajów zagrożeń pożarowych. Można je zaprogramować osobno na działanie w trybie dziennym i nocnym. Mają one również siedem różnych trybów czułości. Dzięki temu są one uniwersalnymi urządzeniami, które można zaadoptować do poszczególnych warunków.

4. Większa odporność na czynniki środowiskowe

Całe seria czujek pożarowych Generacji 6 została ulepszona poprzez zmodyfikowanie komory dymu. Poprzez zastosowanie siatki zabezpieczającej przed owadami i elektroniki powlekanej konforemnie (wliczając układy drukowane) wewnątrz czujki efektywniej zrekompensowało skutki oddziaływania czynników środowiskowych takich jak pył i kurz. Dzięki temu dana seria czujek odznacza się większą wydajnością i odpornością na czynniki środowiskowe w różnych warunkach.

5. Niższe koszty eksploatacji

Każdą czujkę Generacji 6 zaprojektowano z myślą o zmniejszeniu kosztów poprzez zapewnienie dłuższej i wydajniejszej eksploatacji. Przedłużony czas eksploatacji (Extended Service Life, ESL) oferowany razem z czujkami Generation 6 oznacza wydłużenie czasu trwałości poprzez stopniowe podnoszenie progu alarmowego wraz ze starzeniem się urządzenia. Dzięki temu czujka może osiągnąć maksymalny poziom kompensacji odchylenia, zachowując funkcjonalność przez maksymalny możliwy zakres czasu przy dozwolonym poziomie czułości detekcji.

6. Kolor na życzenie

Standardowe czujniki Generacji 6 mają kolor biały, jesteśmy jednak w stanie dostarczyć urządzenie w innym kolorze. W przypadku zamówień przekraczających 100 sztuk możemy przygotować czujniki dopasowane do dowolnego koloru Pantone®.

7. Produkcja światowej klasy

Czujki Generacji 6 wyprodukowano w certyfikowanych, światowej klasy zakładach firmy Tyco w całej Europie, które stanowią gwarancję najwyższej jakości, bezpieczeństwa i minimalnego wpływu na środowisko.

8. Wiele certyfikatów

Czujkom Generacji 6 przyznano wiele certyfikatów wystawianych przez organizacje certyfikujące. Procesy modernizacji i produkcji Tyco są poddawane regularnym audytom i kontrolom prowadzonym przez niezależne instytucje badawcze na całym świecie. Zaliczają się do nich nie tylko lokalne organy z różnych krajów, ale również i określone organizacje certyfikujące, jak SIL2 lub Green Passport.

9. Technologia potrójnego czujnika

Czujnik 3oTec łączy funkcje wykrywania temperatury, dymu i czadu. Zebrane informacje są wysyłane do centrali przeciwpożarowej. Dzięki zaawansowanej analizie danych i wysokiej szybkości przetwarzania danych pobranych równocześnie z wszystkich trzech czujników system jest w stanie dokładnie rozpoznać prawdziwy pożar. Pojedyncze czujniki reagują wyłącznie na jeden typ symptomu potencjalnego pożaru, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywego alarmu.

10. Ulepszona komunikacja

Czujki Generacji 6 firmy Tyco opierają swoje działanie na wysoce zaawansowanej modulacji częstotliwości, która pozwala wysyłać sygnały o najwyższej jakości do centrali przeciwpożarowej. Skuteczniejsza komunikacja z panelem ma na celu zapewnienie dokładniejszego wykrywania ognia oraz szybszej reakcji ze strony systemu.

ZETTLER to wiodąca na rynku europejskim marka produktów przeciwpożarowych, zabezpieczających i nadzoru. Linia produktów przeciwpożarowych ZETTLER obejmuje szeroką gamę certyfikowanych urządzeń przeciwpożarowych MZX TECHNOLOGY posiadających aprobaty i rekomendacje CPD według normy EN54, w tym VdS i NF, we wszystkich krajach europejskich. Lina produktów do nadzoru ZETTLER obejmuje najnowsze, oparte o technologię IP rozwiązania do przywoływania pielęgniarek, nagłych wezwań, komunikacji i zarządzania dla domów opieki, szpitali, więzień i innych tego typu instytucji. Produkty firmy ZETTLER są dostępne w ofercie firmy LANSTER Sp. z o.o. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://lanster.com/system-sygnalizacji-pozaru/ oraz http://lanster.com/system-przywolawczy/

Opracowano na podstawie materiałów firmy ZETTLER