OCZEKIWANIA OD SIECI BEZPRZEWODOWYCH

W DZISIEJSZYCH CZASACH LUDZIE OCZEKUJĄ ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ.

Dla pracowników nie ma znaczenia czy ich połączenie bezprzewodowe jest realizowane za pomocą sieci Wi-Fi czy sieci komórkowej. Oni po prostu chcą się połączyć z siecią o odpowiedniej wydajności.
Ponieważ większość firm musi dostarczać oba typy technologii bezprzewodowej, ich infrastruktura musi być do tego odpowiednio przygotowana.

Czym jest… bezprzewodowa technologia przyszłości?
Jest to nieograniczona dostępność do łączności bezprzewodowej w całym budynku, co sprawia, że funkcjonalność ta staje się powszechna i niezawodna.

WI-FI

Opracowano wytyczne dla okablowania obsługującego infrastrukturę Wi-Fi (TIA TSB 162-A i ISO/IEC TR 24704), gdzie zdefiniowano kratową siatkę rozmieszczenia gniazdek przeznaczonych dla punktów dostępowych Wi-Fi, jak przedstawiono w rozdziale #3. Ponieważ przepustowość w technologii Wi-Fi staje się coraz większa, to kable łączące punkty dostępowe Wi-Fi ze switchami muszą obsługiwać większe prędkości, takie jak 2,5Gbps, 5 Gbps oraz 10 Gbps.

TECHNOLOGIA BEZPRZEWODOWA SIECI KOMÓRKOWEJ W BUDYNKU (IBW)

W odróżnieniu do Wi-Fi, IBW wykorzystuje licencjonowane pasma częstotliwości, dlatego też ważne jest, aby system obsłużył wszystkich operatorów bezprzewodowych, z których usług korzystają osoby znajdujące się w obiekcie.

Systemy IBW mogą także obsługiwać różne technologie bezprzewodowe oraz praktycznie każde pasmo częstotliwości – łącznie z pasmami związanymi z bezpieczeństwem publicznym. W niektórych krajach, obsługa takich pasm jest warunkiem koniecznym do otrzymania zezwolenia na użytkowanie.

TWORZENIE ZBIEŻNOŚCI IBW Z IT
Ostatnie innowacje przyniosły rozwiązania IBW, które wykorzystują zwykły kabel kategorii 6A zamiast drogich kabli koncentrycznych. Doskonale usprawnia to instalację i poszerza spektrum zastosowań przy jednoczesnym uproszczeniu ewentualnej rozbudowy w przyszłości. Rozwiązanie to pracuje podobnie jak konwencjonalny serwer IT i switch. Z tego powodu nazywa się to konwergencją z IT.

Dlaczego IBW?
Liczby mówią wszystko.
• 80 procent połączeń komórkowych kończy się w budynku
• 2 procent przestrzeni komercyjnych posiada rozwiązania IBW
• 75 procent dzwoniących ma problemy z idealnym sygnałem

ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

Podczas, gdy istnieje wiele metod wdrażania infrastruktury bezprzewodowej w budynkach, to globalny trend wskazuje na infrastrukturę konwergentną z IT, obejmującą technologie Wi-Fi i IBW. Oto jak można zapewnić wysoką wydajność:

Planowanie z UCG
Sieć kablowa, taka jak UCG opisana w rozdziale #3 pomaga w uproszczeniu realizacji, uzupełniania i rozbudowy sieci bezprzewodowej.
• Na podstawie TIA-162-A lub ISO/IEC24707 określić plan sieci
• Zainstalować dwa kable kategorii 6A na komórkę w przypadku Wi-Fi
• Zainstalować dwa dodatkowe kable kategorii 6A w każdej komórce dla IBW ew. w celu uzyskania nadmiaru

Rozpoczynanie od podstaw
Nowoczesne rozwiązanie IBW powinno być technologicznie uniwersalne. Oznacza to, że powinno ono współpracować ze wszystkimi operatorami, sieciami i częstotliwościami – łącznie z częstotliwościami zarezerwowanymi na potrzeby bezpieczeństwa publicznego. Zapobiega to potrzebie powielania wielu sieci różnych dostawców na tym samym obszarze pod wpływem zmieniających się wymagań lub okoliczności.

Wybór kabli
Kategoria 6A zalecana jest do zastosowania w liniach poziomych z uwagi na łatwość instalacji oraz możliwości obsługi transmisji 10G. Dla łączy szkieletowych zaleca się zastosowanie OM4, co umożliwi migrację do prędkości 40G i 100G w celu agregacji łączy poziomych 10 Gpbs.

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło