KOMPLEKSOWE POŁĄCZENIA OD PODŁOGI DO SUFITU

Wdrożenie wspólnej infrastruktury do nieruchomości, obiektów i systemów IT wymaga architektury obsługującej urządzenia od stanowiska pracy aż po lokalizacje zdalne poprzez połączenia sufitowe przy jednoczesnym podążaniu za zwiększającymi się wymaganiami dla biznesu.

Okablowanie strefowe umożliwia zarządcy budynku i/lub najemcy skupienie się na obszarach pracy i aplikacjach zamiast na konkretnych użytkownikach, urządzeniach czy stacjach roboczych, ułatwiając przy tym sprostanie przyszłym wymaganiom w zakresie łączności dzięki zastosowaniu elastycznej i skalowalnej infrastruktury.

Uniwersalna kratowa sieć łączności (UCG) przenosi tę koncepcję o krok dalej poprzez utworzenie mapy obiektu w postaci kratowej sieci z obszarami serwisowymi o jednakowej wielkości, z których każda zawiera punkt konsolidacyjny (CP) łączący obszar z siecią szkieletową.

Czym jest okablowanie strefowe?

Jest to podejście do realizacji okablowania poziomego w postaci stref pokrycia zamiast punktowo lub przy określonych urządzeniach. Podwyższa to elastyczność i zmniejsza całkowity koszt systemu w okresie jego użytkowania.

DOWOLNOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN

Niezależnie czy uniwersalna kratowa sieć łączności (UCG) jest instalowana w nowym czy modernizowanym obiekcie, to ujednolicone podejście do infrastruktury oznacza, że rozmieszczanie, dodawanie oraz zmiany punktów połączeniowych jest łatwe i bezproblemowe. Modyfikacje można przeprowadzać bez potrzeby używania dużej ilości materiałów lub ponoszenia dużych kosztów pracy przy jednoczesnej minimalizacji przerw obniżających wydajność pracy.

Okablowanie strefowe bazuje na hierarchii infrastruktury łącząc pomieszczenie telekomunikacyjne (TR) z każdym punktem konsolidacyjnym (CP), który działa jako punkt pośredni pomiędzy rdzeniem sieci a gniazdem telekomunikacyjnym (TO).

ZALECENIA REALIZACYJNE

Aby zapewnić zarówno połączenia jak i wydajność dla uniwersalnej kratowej sieci łączności należy rozważyć kilka istotnych wytycznych dotyczących projektu i realizacji.

Maksymalna wielkość komórki

W zaleceniach TIA-162-A maksymalną wielkość komórki określono jako 60 stóp na 60 stóp (18,3 metra na 18,3 metra). W ISO/IEC TR 24704 określono podobne wymiary dla komórek sześciokątnych o średnicy równej 12 metrów lub mniej.

Odległości i połączenia są istotne

Komórki powinny być równomiernie rozmieszczone w celu łatwego rozmieszczenia połączonych urządzeń.

Liczba kabli dołączeniowych w każdej komórce zależy od zastosowanych rozwiązań oraz rozmiaru komórki.

Wybór kabli

Podczas gdy do obsługi aktualnych aplikacji i spełnienia różnych wymagań mogą być wykorzystane różne kable, to zaleca się stosowanie kabla kategorii 6A ze względu na rosnące wymagania w zakresie przepustowości i mocy.

Dodatkowe źródła:

Przewodnik: Przewodnik CommScope  o projektowaniu UCG

Broszura: CommScope Uniwersalna  sieć łączności (UCG)

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło