Z przyjemnością informujemy, że firma Software House wprowadziła do oferty nowy terminal kontroli dostępu TST-100 z ekranem dotykowym. Elegancki wygląd oraz duży wyświetlacz pojemnościowy sprawiają, że terminal TST-100 firmy Software House jest czymś więcej niż tylko czytnikiem. Intuicyjny interfejs zmniejsza liczbę niejasnych komunikatów związanych z pracą standardowych czytników kontroli dostępu dzięki wyraźnym ikonom aktualnego stanu urządzenia, w tym informacji na temat przyznanego dostępu do drzwi lub jego braku, stanie uzbrojenia / rozbrojenia stref włamaniowych, potrzeby wprowadzenia kodu PIN oraz komunikatów o stanie drzwi takich jak „Drzwi odblokowane”. W zależności od uprawnień dostępu terminal jest w stanie wyświetlać wcześniej zdefiniowane wiadomości i ikony. Dodatkowo terminal TST-100 posiada wielobarwną diodę LED w górnej części, która pozwala użytkownikom na wizualną weryfikację aktualnego stanu terminala.

Najważniejsze cechy / zalety w skrócie:

Pojemnościowy ekran dotykowy 4,3″ zapewniający doskonałe wrażenia użytkownika

Terminal TST-100 posiada ekran dotykowy o przekątnej 4,3″, który wykorzystuje właściwości elektryczne ciała ludzkiego w celu wykrycia, kiedy oraz w którym miejscu użytkownik dotyka wyświetlacza. Ekran dotykowy można kontrolować za pomocą prostego dotknięcia ludzkim palcem w celu przejścia z jednego ekranu do drugiego i sprawić, aby system wykonał określone czynności. W przeciwieństwie do rezystancyjnych ekranów dotykowych, pojemnościowy ekran dotykowy wymaga lekkiego dotyku, aby funkcjonować prawidłowo.

Korzyść

Zastosowany w terminalu TST-100 wyświetlacz dotykowy zapewnia wyjątkową jakość obrazu, dzięki czemu idealnie dopasowuje się do każdego otoczenia gwarantując estetykę na najwyższym poziomie. Dzięki jasnemu wyświetlaczowi użytkownicy są w stanie bezbłędnie i szybko odczytać pojawiające się komunikaty. Podczas gdy rezystancyjne ekrany dotykowe używają plastikowego wyświetlacza, TST-100 wykorzystuje szkło, które zapewnia obraz o wysokiej jakości. Trwałość wyświetlacza jest wysoka, ponieważ zabrudzenia oraz smugi od palców nie wpływają na funkcjonowanie terminala. TST-100 nadaję się również do użytkowania wewnątrz jak i na zewnątrz budynku.

Intuicyjny interfejs użytkownika obsługiwany ikonami – system kontroli dostępu / włamaniowy

TST-100 posiada intuicyjny interfejs użytkownika, który umożliwia sterowanie dostępnymi funkcjami, takimi jak uprawnienia typu „Dostęp przyznany” lub „Odmowa dostępu”, a także stanem drzwi, jak również wbudowaną funkcję obsługi stref włamaniowych. Duża klawiatura pozwala użytkownikowi na wprowadzenie kodu PIN w przypadku tradycyjnego dostępu do drzwi jak również w celu uzbrojenia lub rozbrojenia strefy włamaniowej.

Tryb inteligentny – Smart Mode

Tryb RM – RM Mode

Korzyści

TST-100 zwiększa wartość całego systemu dla klientów, oferując możliwość łatwego zarządzania funkcjami kontroli dostępu za pomocą intuicyjnego interfejsu z łatwymi do zrozumienia ikonami. Interfejs terminala jest na tyle intuicyjny, że nie musisz pamiętać co należy po kolei wykonać. Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać strefami włamaniowymi, eliminując potrzebę kupowania, instalowania, konfigurowania i utrzymywania osobnego systemu włamaniowego – to wszystko możliwe jest za pomocą jednego wspólnego terminala, co znacznie poprawia użyteczność systemu.

Szyfrowana komunikacja RS-485

Terminal TST-100 w bezpieczny sposób komunikuje się za pomocą interfejsu RS-485 full-duplex z kontrolerem drzwi Ethernet IP-ACM, używając szyfrowanej komunikacji AES 256.

Korzyści

W dzisiejszym świecie zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego jest realne. Coraz więcej firm staje się bardziej świadoma wpływu tych zagrożeń. Pierwszą linią obrony jest wdrożenie systemów o wysokim poziomie szyfrowania. Korzystając z komunikacji szyfrowanej algorytmem AES 256, pomiędzy terminalem TST-100 i kontrolerem iSTAR zapewnia się najwyższą możliwą ochronę.

Łatwe uzbrojenie i rozbrojenie stref włamań przy użyciu karty, kodu PIN lub ich kombinacji

Terminal TST-100 umożliwia łatwe uzbrojenie i rozbrojenie stref włamaniowych za pomocą karty, kodu PIN lub – dla wyższego bezpieczeństwa – kombinacji karty oraz kodu PIN.

Korzyść

Elastyczność ma kluczowe znaczenie przy opracowywaniu technologii dla przyszłych klientów. Oferując wiele sposobów na uzbrojenie i rozbrojenie stref włamaniowych eliminuje się konieczność ciągłego posiadania karty. W razie potrzeb można użyć kodu PIN w celu uzbrojenia lub rozbrojenia strefy zamiast karty, zachowując przy tym pełne bezpieczeństwo do danego pomieszczenia.

Wbudowany czujnik ruchu zapewniający oszczędność energii

Z wbudowanym czujnikiem pasywnej podczerwieni (PIR) terminal TST-100 zapewnia oszczędność energii dzięki wykrywaniu ruchu, co umożliwia automatyczne podświetlanie ekranu LCD tylko w momencie, gdy ktoś zbliża się do terminala.

Korzyść

Dziś wiele firm nie tylko stara się dbać o bezpieczeństwo swoich urządzeń, ale także dba o to, aby ich działanie było sprawne i wydajne. Oszczędność energii, która z czasem gwarantuje realną oszczędność na kosztach utrzymania jest niewątpliwie pożądana.  Dzięki wbudowanemu czujnikowi PIR terminal TST-100 aktywny jest tylko w trakcie użytkowania, co oznacza ograniczenie zużycia energii, a także oszczędność czasu życia wyświetlacza.

Niestandardowe komendy dla wybranych operacji

Przez wiele lat tradycyjne czytniki „RM” firmy Software House były wyposażone w funkcje wprowadzania niestandardowych komend z poziomu klawiatury, za pomocą których można było wywołać pewne niestandardowe akcje związane z drzwiami lub strefami włamaniowymi. Te polecenia były zwykle wywoływane przy użyciu wstępnie zdefiniowanej sekwencji numerycznej, np. *238*. Teraz, dzięki terminalowi TST-100 każda komenda manipulatora może zostać zdefiniowana za pomocą przyjaznej dla użytkownika nazwy.

Korzyść

Ponieważ każda komenda manipulatora może teraz zostać zdefiniowana przy użyciu przyjaznej dla użytkownika nazwy, a nie ciągu liczb, użytkownikowi łatwiej zapamiętać dane polecenia. Pozwala to na znacznie bardziej intuicyjną obsługę dla użytkownika.

Obsługa protokołów RM Software House oraz Smart Reader

Po podłączeniu do kontrolera drzwi Ethernet IP-ACM, terminal TST-100 działa w trybie „inteligentnym”, zapewniając intuicyjny interfejs oparty na prostych ikonach oraz komunikatach i szyfrowaną komunikację. Czytnik obsługuje także starszy protokół RM, umożliwiający bezpośrednie podłączenie do dowolnego kontrolera drzwi iSTAR i działanie jako standardowy czytnik RM, co zapewnia doskonały sposób uaktualnienia.

Korzyść

Tryb RM oferuje doskonały sposób uaktualnienia dla klientów posiadających starsze czytniki „RM”, którzy chcą je zamienić na bardziej estetyczne, w pełni funkcjonalne czytniki kontroli dostępu. Tryb RM zapewnia pełną kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami iSTAR – iSTAR Pro, iSTAR eX, iSTAR Edge a nawet iSTAR „Classic”. Wystarczy dodać kontroler IP-ACM i przekonwertować terminal TST-100 do trybu inteligentnego, aby wykorzystać zalety intuicyjnego interfejsu oraz przyszłe możliwości.

Uwaga: Tryb inteligentny jest obsługiwany przez jeden czytnik na porcie RS485 w urządzeniu IP-ACM i jest kompatybilny z oprogramowaniem kontrolera iSTAR w wersji 6.5.2 lub nowszej oraz CCURE 9000 v2.60 SP1 i wyższej.

Obsługa szerokiego zakresu technologii kart inteligentnych, w tym HID iCLASS

Czytnik TST-100 wspierający wiele technologii kart zapewnia ogromną elastyczność, jednocześnie obsługując MIFARE, DESFIRE EV1 i EV2, HID iCLASS, iCLASS SE, iCLASS Seos i technologię kart zbliżeniowych HID.

Korzyść

Wielu klientów, którzy korzystają obecnie z czytników kart zbliżeniowych chciałoby przejść do coraz to popularniejszej technologii kart inteligentnych, posiadających chip. Czytnik TST-100 obsługuje wiele formatów kart zarówno zbliżeniowych jak i inteligentnych, co pozwala na łatwą migrację pomiędzy systemami i umożliwia rozbudowę system w dowolnym momencie.

Priorytety i wybór obsługiwanych technologii kart

Terminal dotykowy TST-100 obsługuje dane z kart inteligentnych HID iCLASS, iCLASS SE i iCLASS Seos. Podczas pierwszego uruchomienia TST-100 wyświetlany jest ekran konfiguracji typu karty, a wszystkie obsługiwane typy kart są domyślnie włączone. Można nadać priorytet i wyłączyć technologie kart poprzez lokalny tryb konfiguracji, aby zoptymalizować czas odczytu i zwiększyć wygodę użytkowania.

Korzyść

Wygodny ekran konfiguracji ustawień technologii kart umożliwia wybranie określonych typów kart, które będą używane w danym obiekcie. Wyłączenie tych technologii, które nie są używane powoduje optymalizację czasu odczytu.

Możliwość dodawania nowych funkcji w przyszłości

Terminal TST-100 jest czymś więcej niż tylko czytnikiem – zapewnia potężną platformę dla przyszłych aplikacji i zwiększających się wymagań użytkownika. Wbudowany głośnik i mikrofon są gotowe do obsługi przez przyszłą aplikację domofonową. Kolejne aplikacje będą dodawane przez prostą aktualizację oprogramowania.

Korzyść

Firma Software House dostarcza najbardziej zaawansowane technologicznie produkty, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo swoich klientów i ich własności. Produkty opracowywane są w oparciu o możliwość swobodnej rozbudowy, dzięki czemu różne funkcjonalności mogą być dodawane w trakcie użytkowania. Pozwala to klientom na korzystanie z najnowszych opcji bez konieczności wymiany sprzętu.

Schemat systemu

Najczęściej zadawane pytania

P. Zauważyłem, że TST-100 obsługuje karty iCLASS i Seos. Ale co zrobić, jeśli mój klient używa technologii HID Elite?

O. Istnieje możliwość lokalnej konfiguracji czytnika TST-100 dla konkretnego klienta w technologii Elite za pomocą kart programowych. Karty te są uzyskiwane bezpośrednio od firmy HID.

P. Czy TST-100 może być używany na zewnątrz?

O. Tak, TST-100 jest przeznaczony do użytku zewnętrznego i posiada stopień ochronności IP54. Aby zamontować czytnik na zewnątrz należy użyć dodatkowej obudowy ochronnej, która zabezpiecza i uszczelnia wyprowadzenia kablowe. Nie zaleca się jednak montażu urządzenia w bezpośrednim świetle słonecznym.

P. Czy mogę dostosować wyświetlane komunikaty w trybie RM?

O. Tak, podobnie jak w standardowych czytnikach RM, również w TST-100 można dostosować komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu LCD, za pomocą ustawień kontrolera.

P. W jaki sposób mogę zaktualizować oprogramowanie czytnika

O. Aktualizację oprogramowania można dokonać, gdy czytnik jest używany w trybie inteligentnym poprzez kontroler Ethernet IP-ACM za pomocą oprogramowania CCURE 9000. W przypadku używania w trybie RM, aktualizacja jest możliwa za pomocą kabla szeregowego podłączonego bezpośrednio do czytnika.

P. Czy do pracy w trybie inteligentnym potrzeba innego podłączenia czytnika niż w przypadku użycia w trybie RM?

O. Tak. Tryb inteligentny pracuje w oparciu o połączenie RS485 full-duplex i wymaga czterech przewodów do transmisji danych oraz 2 zasilających. Łącznie do połączenia TST-100 z IP-ACM wymagane jest 6 przewodów. W trybie RM wymagane są tylko 4 przewody (dwa dla zasilania i dwa dla transmisji danych).

P. Czy czytnik TST-100 posiada dodatkowe wejścia/wyjścia?

O. Tak, podobnie jak standardowy czytnik RM, TST-100 posiada dwa dodatkowe wyjścia i dwa dodatkowe wejścia.

 

Opracowano na podstawie materiałów Software House