Sektor handlu detalicznego wymaga od pracowników uczciwości i pracowitości, która bezpośrednio przekłada się na zadowolenie klientów. Większości z nich nawet nie przechodzi przez myśl okradanie, czy też oszukiwanie swojego pracodawcy. Jednak brak kontroli nad czasem pracy stwarza taką sposobność. 

Spójrzmy na to wyzwanie z nieco innej perspektywy. Wypłaty dla zatrudnionych osób stanowią największy koszt operacyjny w sektorze handlu detalicznego. Największe firmy zatrudniają ponad 2 miliony pracowników, zatem każda minuta jest dla nich cenna. Amerykańskie Stowarzyszenie Pracodawców szacuje, że 20% każdego zarobionego przez przedsiębiorstwa dolara jest tracone z powodu nieadekwatnego czasu pracy pracowników. Wynika to głównie z nieprawidłowo przeprowadzanego procesu rejestrowania czasu pracy, zjawiska ”buddy punching” (odbijania karty pracy przez współpracowników w przypadku spóźnienia lub innej sytuacji), osobistych zajęć czy częstych przerw, stanowiących największy problem.

Obecnie można zauważyć różne podejścia do zarządzania czasem pracy i obecnością pracowników przez przedsiębiorców detalicznych:

  • brak monitorowania,
  • ręczne kontrolowanie, tzn. przełożony lub kierownik odnotowuje spóźnienia i nieobecności,
  • wykorzystanie technologii do nadzorowania.

Firmy, które w żaden sposób nie monitorują swoich pracowników, opierają współpracę na zaufaniu i uczciwości. Zakładają, że spóźniony pracownik nadrobi zaległości, a panująca atmosfera zrodzi poczucie odpowiedzialności. Istnieje jednak ryzyko niepowodzenia, które jest poważne, biorąc pod uwagę koszty. 

Jaki jest najlepszy sposób na weryfikację czasu pracy?

Technologiczne podejście do zarządzania czasem pracy i frekwencją zazwyczaj odnosi największe sukcesy. Dostarcza rzetelnych informacji i nie wymaga przeprowadzania niezręcznych rozmów.

Niezwykle ważny jest wybór właściwego rozwiązania. Wdrażając system, który będzie solidny, dokładny i rzetelny można znacznie ograniczyć wszelkie wyzwania z trudnością w obsłudze i użytkowaniu.

Warto zaznaczyć, że technologię również da się oszukać i zmanipulować. Tak stało się w jednym z przedsiębiorstw, które korzystało z old-school’owego systemu opartego na kartach RFID odbijanych przy wchodzeniu i wychodzeniu z budynku. Podejście wydawało się rozsądne, dopóki nie zauważono, że karty mogą być skanowanego przez każdego. Odbijanie identyfikatorów przez kolegów stało się powszechnym zwyczajem. Rozwiązanie to sprawdziło się mniej niż poprzednie, polegające na monitorowaniu obecności przez menadżerów.

Pojawiające się na rynku nowe technologie mają na celu usprawnić monitoring czasu pracy pracowników oraz dostarczyć wiarygodnych i rzetelnych informacji.

W jaki sposób zatem firmy z sektora detalicznego mogą być pewne, że wprowadzone procedury odniosą sukces, będą odporne na oszustwa i nie pozostawią żadnych niejasności?

Wykorzystanie biometrii do zarządzania i monitorowania czasu pracy

Identyfikacja biometryczna stanowi odpowiedź na wyzwania z rejestracją czasu pracy RCP przez przedsiębiorców detalicznych. Pracownik używający odcisku palca czy zarysu twarzy nie ma sposobności na oszustwo. Sama procedura jest przy tym szybka i bezproblemowa. Ponadto technologia biometryczna oferuje również wiele korzyści i usprawnień w połączeniu z działaniami obejmującymi:

  • logowanie się do komputera firmowego,
  • potwierdzanie zarządzania przy kasie,
  • odblokowywanie zabezpieczonych obszarów takich jak kasy czy klatki bezpieczeństwa,
  • autoryzację przy kasie samoobsługowej (zamiast używania kodów PIN lub kodów kreskowych),
  • przyjmowanie dostaw.

Użytkownik rejestruje swój odcisk palca lub rysy twarzy i jest już w systemie. Obecnie jest to standardowy sposób identyfikacji powszechnie stosowany w urządzeniach mobilnych. Największą korzyścią dla pracowników jest szybkość i wygoda procesu rozpoznawania i rejestracji. Ponadto dzięki tokenizacji danych, czyli możliwości zastąpienia spersonalizowanych danych symbolami identyfikacyjnymi, pracodawcy nie muszą się martwić kwestiami bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Wdrożenie rozwiązań opartych na technologii biometrycznej nie wprowadza dodatkowych, czasochłonnych procedur. Nie wpływa negatywnie na wydajność oraz czas pracy pracowników. Dla firmy oznacza to odzyskanie kontroli, bezpieczeństwo oraz rzetelność. Zważywszy na dużą rotację ludzi w handlu detalicznym (sięgającą 60%), gdy tylko osoba zatrudniona odejdzie, można ją szybko i łatwo usunąć z systemu, co wyklucza wszelkie nadużycia.

Podsumowując, wykorzystanie biometrii do monitorowania czasu pracy i obecności pracowników sprawia, że wszyscy są traktowani jednakowo, a cała procedura jest łatwa i szybka.

 

Opracowano na podstawie materiałów HID Global Corporation