Biorąc pod uwagę całkowite wydatki podczas 40-letniego cyklu życia budynku, sama jego konstrukcja, czyli budowa, to zaledwie 11 proc. kosztów całości, zaś 14 proc. to koszty finansowania. Jednak aż 75 proc. całkowitych wydatków obejmują 2 pozycje: modyfikacje, którym będzie poddany (25 proc.) oraz utrzymanie obiektu (50 proc.). Dzięki dobrze przemyślanemu projektowi budynku, w tym infrastruktury obejmującej m.in. okablowanie, systemy telekomunikacyjne i bezpieczeństwa, koszty modyfikacji i utrzymania można obniżyć. W Lanster zajmujemy się dostarczaniem rozwiązań spełniających najwyższe standardy, pozwalających zminimalizować wydatki:

  • Wspólna infrastruktura dla systemów budynkowych – od jakości systemów infrastruktury zależy czy budynek spełnia swoje funkcje, czyli jest oszczędny, komfortowy, bezpieczny i łatwy do zarządzania. Przewagą rozwiązania Lanstera jest fizyczna spójność wszystkich systemów czyli ich wspólna infrastruktura. Jego podstawowymi zaletami jest: optymalizacja kosztów, energooszczędność, otwarta infrastruktura, oszczędność przestrzeni, lepsze zarządzanie, gwarancja spełnienia standardów nawet przez 25 lat dzięki czemu unikamy kosztów modernizacji
    i przebudowy budynków
  • Wysokowydajne sieci bezprzewodowe – lawinowo rośnie liczba urządzeń łączących się bezprzewodowo. Dobrze zaprojektowane sieci Wi-Fi to: brak przestojów w pracy, łatwe dostosowanie do zmieniających się oczekiwań i warunków w budynku, obsługa wielu użytkowników i urządzeń, wysoka wydajność systemu, niezawodność, bezpieczeństwo, możliwość wdrożenia dowolnych usług, sprawne monitorowanie i zarządzanie siecią
  • Wydajne połączenia światłowodowe w serwerowniach i data center – zapewniają łączność serwerów między sobą oraz dostęp do nich z zewnątrz. Od tego jakiej jakości będzie połączenie, od jego wydajności zależy szybkość i niezawodność komunikacji. Rozwiązanie Lanstera to: eliminacja przestojów, ograniczanie awarii, mniejsze zużycie energii – związane z chłodzeniem i wentylacją serwerowni, brak potrzeby kosztownej modernizacji i przebudowy budynków z powodu starzejącego się okablowania, niezawodność oraz oszczędność miejsca w serwerowniach
  • Zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstw i serwerowni – pełna wiedza o zasobach to podstawa zarządzania. Dzięki rozwiązaniu Lanstera zarządzanie infrastrukturą powoduje: redukcję zużycia energii, optymalizację wykorzystania przestrzeni, łatwą inwentaryzację, obniżenie liczby awarii i przestojów w działaniu, poprawę stabilności. System zarządzania Lanstera ma nieograniczone możliwości zastosowania niezależnie od wielkości firmy, infrastruktury i zastosowanych technologii i producentów
  • Potencjał ludzki – kompetentny zespół specjalistów wie jak dobrać rozwiązania do potrzeb firmy, potrafi optymalnie wykorzystać potencjał sprzętowy, wie co zrobić w sytuacji kryzysowej i awariach – jest w każdej instytucji na wagę złota. Właśnie takich specjalistów kształcimy dla firm w Akademii Wiedzy Lanster
  • Zintegrowane systemy bezpieczeństwa – jedne z najbardziej niezawodnych na rynku, systemy bezpieczeństwa Lanstera przyczyniają się do skuteczniejszej ochrony ludzi i mienia w firmach. Redukują liczbę fałszywych alarmów ograniczając kosztowne wyjazdy służb ratunkowych. Integracja wielu systemów powoduje redukcję zużycia energii i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich poprzez zwiększenie efektywności i skuteczności działania