Zatrzymanie działania sieci IT, brak dostępu do serwerów i ograniczona komunikacja skutkuje przerwaniem pracy, narażeniem danych i znacznymi stratami finansowymi. Faktem jest, że jedną z najczęstszych przyczyn przestojów są awarie sprzętu. Często awarie te są spowodowane przekroczeniem temperatury lub poziomu wilgotności w szafach dystrybucyjnych.

Najlepszą praktyką w branży (zalecaną przez American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, czyli ASHRAE) jest utrzymywanie odpowiednich poziomów temperatury w pomieszczeniach serwerowni oraz w białej przestrzeni centrów danych. Temperatura pomieszczeń serwerowych ma silny związek z ogólnym zużyciem energii w całym obiekcie.
Przy bliższym przyjrzeniu się, ASHRAE 2015 Thermal Guidelines stwierdza: Sprzęt IT wszystkich klas powinien być utrzymywany w zakresie temperatur 64,4-80,6°F (18 – 27°C) i wilgotności względnej w zakresie 40-60%. Ponadto różnica między temperaturą na wlocie i wylocie powinna mieścić się w zakresie 20°C (35°F) i nie powinna zmieniać się o więcej niż 5°C (9°F) w ciągu 15 minut.

Jak zatem należy radzić sobie zarówno z koniecznością zapewnienia wydajności sprzętu, jak i z dostosowaniem się do najlepszych standardów branżowych? Po pierwsze, ważne jest, aby mierzyć i śledzić temperaturę na wlocie i wylocie oraz wilgotność na wlocie do każdej szafy lub stelaża, aby upewnić się, że warunki mieszczą się w granicach zalecanych przez ASHRAE. W tym celu należy rozważyć umieszczenie czujników temperatury i wilgotności w pobliżu górnej przedniej i tylnej części każdej szafy.

Aby jak najlepiej zoptymalizować monitorowanie środowiska w ekosystemie szaf, przy wyborze rozwiązania do monitorowania środowiska należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  • Zdalne monitorowanie temperatury i wilgotności: Zarówno temperatura na wlocie i wylocie, jak i wilgotność na wlocie muszą być monitorowane, aby zapewnić warunki zgodne z zakresami zalecanymi przez ASHRAE, specyfikacjami sprzętu lub wymaganiami lokalnymi.
  • Integracja z jednostką dystrybucji zasilania (PDU): Dane dotyczące temperatury i wilgotności mogą być więc zbierane za pośrednictwem połączenia sieciowego i interfejsu PDU.
  • Górne i dolne progi oraz rejestrowanie danych: Możliwość ustawienia górnego i dolnego progu temperatury i wilgotności, który powoduje automatyczny alarm dla techników, gdy warunki zbliżają się do wartości granicznej, ma zasadnicze znaczenie. Umożliwia to również zdefiniowanie parametrów dla danego obiektu w oparciu o warunki pracy oraz rejestrowanie wszelkich warunków wykraczających poza granice w celu przechowywania zapisów i analiz.
  • Integracja z oprogramowaniem do zarządzania infrastrukturą centrum danych (DCIM): Możliwość tworzenia statystyk i wykresów temperatury i wilgotności może pomóc w wizualizacji wzorców i identyfikacji pierwotnej przyczyny warunków poza limitem. Pomaga to operatorom rozpoznać potrzebę przeniesienia obciążenia lub sprzętu do innej szafy lub wskazuje, że zapewniony przepływ powietrza w danej szafie jest niewystarczający.

Aby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat optymalizacji wydajności centrum danych i sposobów zapewnienia wydajności sprzętu, zabacz katakog CPI.

Opracowano na podstawie materiałów Chatsworth Products