WPROWADZENIE

ZWROT „INTELIGENTNY BUDYNEK” STOSUJE SIĘ OD WCZESNYCH LAT 80.

Przez lata wiele organizacji starało się opracować uniwersalną definicję co w istocie oznacza inteligentny budynek. Poskutkowało to powstaniem wielu, mniej lub bardziej szczegółowych koncepcji kładących nacisk na poszczególne aspekty inteligencji budynku. Wszystkie te definicje mają jednak jeden punkt wspólny, a mianowicie to, że inteligentne budynki to budynki zsieciowane i wydajne.

Zsieciowanie budynku usprawnia zintegrowaną infrastrukturę komunikacyjną obsługującą sieci przewodowe i bezprzewodowe oraz aplikację. Ułatwiają też komunikację na linii człowiek-człowiek, człowiek-maszyna oraz maszyna-maszyna wewnątrz budynku przy wykorzystaniu nowoczesnej, inteligentnej, elastycznej, przewodowej i bezprzewodowej platformy. Platforma obsługuje przewodowe sieci LAN, Wi-Fi, wewnętrzne systemy bezprzewodowe, audiowizualne, czujniki oraz systemy zarządzania budynkami. Budynki te łączone są także w chmurze stając się istotną częścią inteligentnych sieci i miast.

Wydajny budynek wykorzystuje nowoczesną platformę komunikacyjną odpowiadającą potrzebom korporacji, obiektu i systemów IT w celu polepszenia efektywności energetycznej i wykorzystania przestrzeni oraz podwyższenia satysfakcji mieszkańców. W wydajnym budynku, inteligentna platforma komunikacyjna w łatwy sposób dostosowuje się do zmian w układzie miejsca pracy oraz technologii komunikacyjnych. Podobnie, sieć czujników o dużej gęstości integruje się z innymi systemami w budynku w celu zagwarantowania efektywnego systemu sterowania opartego na obecności osób w pomieszczeniach oraz uzyskania optymalnego zużycia energii oraz komfortu mieszkańców dzięki możliwości zapamiętywania historycznych oraz przekazywania aktualnych danych dotyczących schematów zachowania mieszkańców.

Ewolucja zsieciowanych i wydajnych budynków pociągnęła za sobą wzrost liczby technologii, rozwiązań oraz metod wdrożeniowych w przedsiębiorstwach. Dobre rozeznanie w tak skomplikowanych procesach może być wyzwaniem. Dlatego też pragniemy podzielić się z Państwem naszym doświadczeniem ściśle związanym z najlepszymi praktykami w zakresie zsieciowanych i wydajnych budynków.

Niniejsze wytyczne powstały na skutek wielu lat praktycznych doświadczeń oraz innowacyjnych badań laboratoryjnych. Zawierają one wskazówki, odpowiedzi oraz spostrzeżenia pomocne w zrozumieniu technologii, rozwiązaniu skomplikowanych zagadnień oraz skróceniu czasu potrzebnego na zauważenie wyzwań i możliwości w Państwa zsieciowanym i wydajnym budynku.

#1 INTERNET RZECZY

BUDOWA INTELIGENTNEGO ŚWIATA URZĄDZENIE PO URZĄDZENIU

 INTERNET RZECZY (ang. Internet of Things) ZMIENIA SPOSÓB W JAKI PRACUJEMY, PODRÓŻUJEMY I ŻYJEMY

Inteligentne budynki, w których systemy optymalizują swoją prace na podstawie obecności osób w pomieszczeniach, stają się jeszcze bardziej efektywne. Samochody bezzałogowe prawdopodobnie zmniejszą liczbę wypadków, a technologia „inteligentny dom” umożliwia zarządzanie systemami HVAC, oświetleniem oraz bezpieczeństwem przy użyciu smartfona. Zasadniczo, wszystkie elementy dla których wykorzystanie łączności sieciowej przyniesie korzyści są potencjalnymi punktami podłączenia do sieci.

Czym jest… Internet Rzeczy (IoT)?          

Technologia polegająca na instalacji czujników, urządzeń elektronicznych oraz zastosowaniu łączności sieciowej w różnych urządzeniach, co umożliwia zdalne zarządzanie oraz pozyskiwanie danych, a co za tym idzie – zwiększenie wydajności.

KLUCZEM JEST ZDOLNOŚĆ DO BYCIA PODŁĄCZONYM

W WIELU PRZEDSIĘBIORSTWACH TECHNOLOGIA IoT JEST OBECNIE WYKORZYSTYWANA W OGRANICZONYM ZAKRESIE; INTEGRUJE SYSTEMY HVAC, OŚWIETLENIA ORAZ INNE SYSTEMY  FUNKCJONUJĄCE W BUDYNKACH.

Jednakże zaledwie jeden procent urządzeń w budynkach podłączony jest do sieci.

Aby w pełni wykorzystać potencjał technologii IoT, pojawia się wyzwanie polegające na podłączeniu do sieci pozostałych urządzeń poprzez sieć Ethernet, komórkową, Bluetooth® Low Energy, Zigbee, Wi-Fi lub innych protokołów w zależności od zastosowania.

W tej publikacji będziemy analizować środki wymagane do realizacji takiej łączności. Na przykład, w następnym rozdziale przedyskutujemy w jaki sposób wdrożenie uniwersalnej kratowej sieci łączności (UCG) może być wykorzystane w celu obsługi protokołów bezprzewodowych, które dzięki ograniczeniu zasięgu zdalnych czujników niskiej mocy zwiększają żywotność zainstalowanych w nich baterii.

Jak pokazano na rysunku, sieć odgrywa ogromną rolę w łączeniu czujników z centrum danych, gdzie dane z czujników są przetwarzane, analizowane i przechowywane.

1 Internet rzeczy w inteligentnych budynkach od  2014  do 2020, Memoori, Q4  2014

 

IoT i łączność

Jak duży stanie się IoT?

Zakres potencjalnych zastosowań IoT jest praktycznie nieograniczony. Szacunkowe dane przedstawiają się następująco:

  • 1 miliard urządzeń bezprzewodowych podłączonych w 2015 r
  • 4,9 miliarda urządzeń podłączonych w 2015 r
  • 50 miliardów urządzeń podłączonych do 2020 r

IoT W FIRMIE I PRZESTRZENI KOMERCYJNEJ

 Poniższe szacunki wg McKinsey’a przedstawiają całkowity potencjalny roczny wpływ IoT w roku 2025.

Potencjalny roczny wpływ IoT w roku 2025  (McKinsey)

Przewiduje się, że większość zastosowań IoT znajdzie zastosowanie przy budowie inteligentnych miast, fabryk i systemów transportowych. Znaczny udział w tym będzie miała przestrzeń firmowa i komercyjna.

Największą korzyścią jaką niesie dla budynków IoT jest polepszenie wydajność różnych systemów w nich występujących. Są to systemy bezpieczeństwa, wykrywania pożarów, oświetleniowe, HVAC, windy oraz inne systemy w sieci.

Przestrzeń biurowa będzie istotną częścią rynku w segmencie firmowym/komercyjnym. Dotyczy to handlu detalicznego, ochrony zdrowia, zakładów pracy i  przemysłu.

Dodatkowe Źródła:

Blog: 2016  Trendy dla Inteligentnych Budynków – Dr Ispran Kandasamy.

Raport:  R a p o r t   I o T   McKinsey  2015

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło