REALIZACJA POŁĄCZEŃ

ROZWÓJ TECHNOLOGII POE JEST ŚCIŚLE ZWIĄZANY Z ROZWOJEM URZĄDZEŃ IT.

W roku 2003 switche PoE dostarczały ponad 15 watów mocy. Jest to wartość wystarczająca dla telefonów VoIP lub kamer monitoringu. Najnowszy standard dostarczy do 90 watów mocy z inteligentnym wykrywaniem i skalowaniem w celu spełnienia wymagań urządzenia.

90 watów to wystarczająca wartość, aby zasilić ogromną liczbę różnych urządzeń. Możliwość podłączenia tych urządzeń bez stosowania oddzielnych tras kablowych (a co za tym idzie bez kosztów elektryków z uprawieniami) stanowi ważny element rozwoju środowisk firmowych i zmniejsza koszty realizacji nawet o 50 procent.

Czym jest… Power over Ethernet (PoE)?  

Jest to technologia umożliwiająca dostarczenie łączności Ethernet oraz zasilanie elektryczne niskiego napięcia do urządzeń końcowych za pomocą jednego kabla.

4PPOE

Aktualnie standard opisywany jest jako IEEE p802.3bt DTE Power przez MDI za pomocą skrętki 4-parowej, lecz my używamy prostszej nazwy 4PPoE. Oznaczenie to wskazuje na liczbę par skrętek w kablu zastosowanych do dostarczenia zasilania.

Działanie 4PPoE zależy od określonych typów kabli strukturalnych oraz od instalacji. Obsługuje także skalowanie mocy pomiędzy switchami oraz zasilanymi urządzeniami, lecz wymaga w tym celu kabli wysokiej jakości. Skalowanie – w połączeniu z umiejętnością regulacji i całkowitego odłączenia zasilania – optymalizuje sposób dostarczania zasilania oraz jest przyjazne dla środowiska ponieważ zmniejsza całkowity pobór mocy.

Ewolucja zdalnego zasilania

Urządzenia PoE: więcej mocy, więcej możliwości

Wraz ze wzrostem dostarczanej mocy rozszerza się lista urządzeń i zastosowań obsługiwanych przez PoE:

  • Telefony VoIP
  • Kamery monitoringu
  • Punkty dostępu WI-Fi
  • Stacje robocze
  • Telekonferencje
  • Terminale POS handlu detalicznego
  • Czujniki przemysłowe
  • Oznaczenia cyfrowe

ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

PoE oferuje niesamowity potencjał, ale także wiąże się z szeregiem ograniczeń, które wpływają na to jak sieć jest zbudowana i wdrażana.

Obciążenia cieplne i wiązki kablowe   

Im większy prąd, tym więcej ciepła. Ogranicza to maksymalną liczbę kabli biegnących w jednej wiązce.  Zgodnie z wynikami badań w zakresie modelowania i pomiarów podczas opracowywania CENELEC TR 50174-99-01 i TIA TSB 184-A, zalecana wielkość wiązki to 24 kable.

Opracowany pod przyszłe potrzeby

Aby nadążyć za wymaganiami stawianymi przez urządzenia PoE, zaleca się stosowanie okablowania kategorii 6A. W celu zapewnienia wydajności i niezawodności zaleca się także instalację dwóch kabli kategorii 6A na każde podłączone urządzenie co zapewni, że będzie ono podłączone do dwóch dystrybutorów strefowych zamiast jednego.

Automatyzacja inteligencji  

Jak już wspomniano w rozdziale #4, zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą (AIM) stanowi istotny element inteligentnie zarządzanego systemu takiego jak PoE. Wdrażanie zaleceń dotyczących np. maksymalnej ilości kabli w wiązce pozwoli ograniczyć koszty eksploatacyjne oraz zapewnić optymalne działanie PoE.

Dodatkowe źródła:

Blog:  Power over Ethernet:  A New Strategy for Connected Devices, Masood Shariff

Biała księga:   Laying the Groundwork for a New Level of Power over Ethernet

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło