AUTOMATYZACJA DLA WYDAJNOŚCI

POJAWIENIE SIĘ INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW W BUDYNKACH OZNACZA INTEGRACJĘ WIĘKSZEJ LICZBY URZĄDZEŃ I APLIKACJI W RAMACH FIRMOWEJ SIECI.

Zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą (AIM) jest to rozwiązanie sprzętowo-programowe do zarządzania i podwyższania efektywności każdego systemu, w którym zostanie zaimplementowane.

Czym jest… zautomatyzowane zarządzanie infrastrukturą(AIM)?  

Jest to zintegrowany system sprzętowo-programowy, który automatycznie wykrywa włożenie lub wyjęcie kabli krosowych. Dokumentuje także infrastrukturę kablową, łącznie z podłączonym sprzętem, umożliwiając zarządzanie infrastrukturą i wymianę danych z innymi systemami.

ŚLEDZENIE KAŻDEGO RUCHU,  ZMIANY I ALARMU

Systemy zautomatyzowanego zarządzania infrastrukturą są szczególnie przydatne przy śledzeniu tego co dzieje się w danym środowisku. Systemy te monitorują i zapisują zmiany w połączeniach urządzeń oraz automatycznie alarmują pracowników o nieautoryzowanych lub problematycznych zdarzeniach – zazwyczaj emailem lub SMS-em kierowanym do właściwego personelu.

 ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE O POMOC

Systemy automatycznego zarządzania infrastrukturą są istotną częścią aplikacji „help desk” do rozwiązywania problemów użytkowników:

 • Systemy AIM śledzą proces od otwarcia problemu do jego rozwiązania.
 • Zapewniają także istotne informacje dotyczące łączności fizycznej co jest pomocne w rozwiązywaniu problemów.

KONTROLOWANIE CAPEX

Oprócz zmniejszenia wydatków związanych z obsługą, jednym z głównych priorytetów każdej firmy jest zmniejszenie kosztów obsługi oraz odroczenie wydatków kapitałowych (CapEx) na jak najdłuższy czas. Z uwagi na to, że system ZAUTOMATYZOWANEGO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ identyfikuje i śledzi lokalizację fizyczną każdego urządzenia w sieci, może także wykrywać rzadko używane zasoby, które mogłyby zostać pominięte, co zapobiega niepotrzebnym inwestycjom w dodatkowe zasoby

ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

Realizacja korzyści jakie niesie z sobą AIM zależy od zrozumienia zarządzanych systemów. Aby zapewnić odpowiednią implementację należy współpracować z akredytowanym partnerem ZZI, który przestrzegać będzie następujących praktyk:

Projekt i specyfikacja   

Zdefiniowanie działalności oraz wymagań związanych z obsługą i systemem:

 • Lista funkcji do aktywacji
 • Konwencje nazewnictwa
 • Definicja backupu systemu oraz mechanizmów awaryjnych
 • Raporty do skonfigurowania
 • Wymagania dotyczące integracji z ewentualnymi aplikacjami zewnętrznymi.
 • Konfiguracja sprzętu AIM oraz rekomendacja stosowania topologii połączeń krosowych

Instalacja  

 • Konfiguracja oprogramowania AIM z informacjami właściwymi dla klienta
 • Aktywacja sprzętu AIM poprzez zasilenie i synchronizację za pomocą oprogramowania AIM
 • Realizacja połączeń krosowych po aktywowaniu sprzętu AIM
 • Testy i odbiory końcowe

Obsługa  

System AIM należy skonfigurować, przetestować i sprawdzić obsługę w dniu przekazania właścicielowi.

 • Identyfikacja grup użytkowników oraz organizacja szkoleń dotyczących poszczególnych ról użytkowników
 • Zintegrowanie systemu AIM z istniejącą organizacją pracy
 • Oficjalny protokół przekazania systemu klientowi

Dodatkowe źródła:

Normy: ISO/IEC AIM 18598

Normy:  TIA 606-B

Normy: ISO/IEC 14763-2

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło