Monitorowanie sieci bez zakłócania usług

 

We współczesnych centrach danych monitorowanie ruchu w sieci w czasie rzeczywistym staje się coraz bardziej palącą potrzebą. Administratorzy sieci centrów danych potrzebują lepszej widoczności w swoich sieciach, aby optymalizować wydajność kluczowych aplikacji i utrzymać bezpieczeństwo sieci.

W sieciach światłowodowych w centrach danych punkt dostępu ruchu sieciowego (ang. traffic access point, TAP) jest kluczowym narzędziem monitorowania i zarządzania. Moduł TAP można zintegrować z infrastrukturą okablowania światłowodowego, aby umożliwić monitorowanie ruchu w sieci z poziomu warstwy fizycznej (warstwa 1.) i z wyższych poziomów w czasie rzeczywistym, bez zakłócania pracy sieci.

Moduł TAP jest kompaktowym pakietem złączy lub rozgałęźników, który w sposób pasywny przekierowuje ustalony odsetek energii świetlnej z głównych kanałów transportowych na potrzeby monitorowania stanu sieci lub treści, bez zakłócania ruchu w kanale głównym. Złącza lub rozgałęźniki optyczne w module TAP rozdzielają energię świetlną z portu wejściowego na dwa porty wyjściowe w ustalonych proporcjach, zazwyczaj przekierowując od 10 do 50% energii do modułu TAP.

Ponieważ moduły TAP w sposób ciągły przepuszczają cały ruch między urządzeniami końcowymi w sieci z zerową latencją – jednocześnie powielając ten ruch do portów monitorowania – są one jednym z najskuteczniejszych sposobów monitorowania ruchu w sieci oraz jakości połączeń sieciowych w centrach danych.

Moduły TAP pomagają zarządcom centrów danych monitorować i mierzyć działanie sieci, oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi standardami. Pozwalają również spełnić wymagania dotyczące zgodności lub nakładane przez obowiązujące prawo, dotyczące obowiązku wdrożenia przez firmę odpowiednich narzędzi zabezpieczających sieć w centrum danych.

 

Moduł światłowodowy TAP z podziałem 70/30
LC/LC jumper cable to equipment = Kabel mostkowy LC/LC do wyposażenia
MPO/LC Module = Moduł MPO/LC
MPO/MPO trunk cable = Kabel magistralny MPO/MPO

 

Rozwiązanie TAP zmniejszające tłumienność

Przekierowując ruch sieciowy na potrzeby monitorowania, moduły TAP mogą zwiększać tłumienność sieci. Standardy branżowe dla połączeń Ethernet i Fibre Channel nie przewidują domyślnego wsparcia dla dodatkowej tłumienności spowodowanej przez moduły TAP, ale dzięki odpowiedniej konfiguracji sieci oraz zastosowaniu okablowania o wysokiej wydajności można pogodzić moduły TAP z utrzymaniem sprawnej topologii kanałów.

Jak pokazano w tabeli poniżej, wzrost prędkości transmisji danych wiązał się z jednoczesnym zmniejszeniem stratności, podkreślając zapotrzebowanie na komponenty i rozwiązania inżynierskie ograniczające stratność.

 

db Link Loss for Transmission = Stratność łącza w transmisji w db
Year = Rok
Application = Zastosowanie
Data Rate = Szybkość transmisji danych
Loss Budget (db) = Stratność (db)
Short Wavelength Fast Ethernet = Fast Ethernet na światłowodzie o krótkiej długości fali

 

Projektując rozwiązanie TAP dla danej sieci, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, m.in.:

a.       Stratność spowodowaną przez wybrany rozgałęźnik TAP

b.       Długość i liczbę połączeń w kanale głównym i dwóch kanałach monitorujących

c.       Zastosowanie sieci (np. Fibre Channel 8G lub Ethernet 10G)

Włączanie modułów TAP w połączenia światłowodowe wysokiej prędkości może być skomplikowane, zwłaszcza w przypadku samodzielnej modyfikacji.  Zamiast stosować metodę prób i błędów, zalecaną praktyką jest zaprojektowanie i wdrożenie kompletnego rozwiązania w centrum danych.

Włączenie modułów TAP do sieci w centrum danych od początku zapewnia kontrolę niezawodności i stabilności łączy, a jednocześnie daje dostęp do funkcji monitorowania przyszłych potrzeb.

 

 

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło