KONTROLA MOBILNEJ SIŁY ROBOCZEJ

PEŁEN KOSZT UTRZYMANIA PRZESTRZENI BIUROWEJ W DUŻYCH OBSZARACH METROPOLITALNYCH TAKICH JAK LONDYN CZY SINGAPUR MOŻE PRZEKRACZAĆ 15 000 USD ROCZNIE.

Koszt ten sprawia, że istotne jest, aby każde stanowisko pracy było w pełni wykorzystane. Problem jednak tkwi w zmierzeniu stopnia tego wykorzystania.

Przestrzeń na stanowisko pracy zmienia się. Technologia bezprzewodowa sprawia, że bez żadnego problemu pracownicy mogą pracować w każdym miejscu w budynku lub nawet daleko poza jego murami. Jak zmierzyć stopień wykorzystania przestrzeni zarówno w przeszłości jak i w czasie rzeczywistym? Odpowiedzią jest sieć czujników o dużej gęstości.

Czym jest… wykorzystanie przestrzeni?
Wdrożenie gęstej, wszechobecnej sieci czujników w celu przekazywania informacji systemom w budynku, gdzie i w jaki sposób ludzie pracują tak, aby systemy te działały efektywnie i wydajnie.

WSZECHOBECNE CZUJNIKI I WIELOZNACZNE DETALE

Zainstalowanie gęstej sieci czujników w budynku umożliwia gromadzenie informacji o obecności osób, poziomach oświetlenia, temperaturze, wilgotności oraz innych kluczowych danych, które mogą posłużyć do budowania bardziej wydajnej strategii. Budynek niejako „uczy się” i dostosowuje do zachowania jego użytkowników. Aby był w stanie to zrobić, zebrane informacje muszą być bardzo szczegółowe, lecz jednocześnie niepowiązane z konkretnymi osobami, aby nie zagrażać prywatności.

Sieć czujników powinna zapewniać możliwości integracji z otwartym interfejsem API. Ponieważ interfejsy API umożliwiają realizację coraz rozleglejszej integracji systemów stosowanych w budynku, to granice pomiędzy urządzeniami IT, urządzeniami w budynku oraz firmowymi nieruchomościami zaczynają się zacierać. Środowisko firmowe może lepiej zrozumieć własną działalność i będzie w stanie zwiększyć wydajność systemu i wykorzystanie powierzchni oraz zmniejszyć koszty utrzymania.

Otwarte API oferują lepszą łączność

Interfejsy programowania aplikacji (API) są to mechanizmy, za pośrednictwem których komunikują się ze sobą różne urządzenia. Otwarte API oferują największa interoperacyjność, a firmowe API mogą ograniczyć realizację tylko do określonych produktów danego producenta, co nie jest rozwiązaniem zbyt efektywnym.

ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

Istnieje wiele sposobów zbierania danych o obecności osób oraz ich wykorzystania. Poniżej znajduje się kilka kwestii do rozpatrzenia w zależności od konkretnego zastosowania.

Zasilanie sieci czujników

Zasilanie niskim napięciem umożliwia przesyłanie danych oraz zasilanie przez jednej kabel sieciowy. Niesie to ze sobą wiele korzyści:

• Zwiększona skalowalność i elastyczność przy rozmieszczaniu czujników
• Mniejsze koszty utrzymania z uwagi na brak ograniczników prądu i baterii
• Czujniki zasilane bateriami zużywają mniej energii; czujniki przewodowe mogą pracować na wyższych poziomach mocy.

Pokrycie obszaru i lokalizacja

Typ i lokalizacja czujnika zależy od mierzonej wielkości.

Sieć pojedynczych czujników może zawierać czujniki „gruboziarniste” mierzące całe obszary, jak również opcje „drobnoziarniste” gromadzące dane z określonych biurek.

Pozyskiwanie tych danych w czasie rzeczywistym może skutkować bardziej wydajnym działaniem w porównaniu do automatyzacji opartej na regułach lub harmonogramach.

Dostosowanie do środowiska

To, jak mierzone są poziomy, w dużej mierze zależeć będzie od wielkości i zastosowania danego obszaru.

Należy upewnić się, że czujniki można będzie dostosować do wielkości monitorowanego obszaru oraz funkcji budynku, na które wpływ ma gęstość obecności osób.

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło