Firma CEM Systems jest wiodącym dostawcą systemów kontroli dostępu i zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem. Od ponad dwudziestu pięciu lat działa w branży zabezpieczeń i w branży IT. Produkuje zarówno urządzenia, jak i oprogramowanie do systemu

AC2000. Oferuje najłatwiejszy w obsłudze, najbardziej elastyczny i niezawodny ze wszystkich systemów kontroli dostępu dostępnych na rynku

Fot. 1. Elementy składowe systemu AC2000

System kontroli dostępu i zarządzania bezpieczeństwem AC2000 jest stabilnym i wypróbowanym produktem przeznaczonym dla tych instalacji, w których najważniejsze jest bezpieczeństwo chronionych obiektów. W skład pakietu AC2000 wchodzą aplikacje klienckie wykorzystujące przeglądarki internetowe, w tym systemy monitorowania alarmów, zintegrowane systemy sterujące i kontrolne, wyrafinowane systemy zarządzania kartami identyfikacyjnymi, systemy obsługi gości, systemy raportowania i inne. Wersja systemu AC2000 Lite jest równie funkcjonalnym, lecz uproszczonym i tańszym systemem kontroli dostępu przeznaczonym dla małych i średnich obiektów. Wersja AC 2000 Airport od ponad dwudziestu pięciu lat jest wykorzystywana na przodujących światowych lotniskach i jest funkcjonalnie dostosowana do specyfiki tych obiektów. Wszystkie wymienione wersje systemu AC2000 są na tyle elastyczne, że mogą być dostosowane do specyficznych wymagań klientów. Niemal bez ograniczeń mogą być rozbudowywane i integrowane z innymi systemami. Firma CEM Systems utrzymuje partnerskie relacje z wieloma producentami wizyjnych systemów dozorowych, systemów sygnalizacji pożarowej i systemów sygnalizacji włamania i napadu, dzięki czemu dostarcza swoim klientom w pełni zintegrowane systemy zabezpieczające. Produkty firmy CEM Systems są dostosowane do rożnych obiektów przemysłowych oraz do obiektów użyteczności publicznej o rożnych rozmiarach. Sprawdziły się na lotniskach, w portach morskich, w rafineriach ropy naftowej, a także na uczelniach, w siedzibach korporacji i w wielu innych obiektach na całym świecie.  CEM Systems ma przygotowane innowacyjne rozwiązania zarówno dla małych budynków, jak i dla rozbudowanych obiektów przemysłowych zajmujących obszary odległe od siebie.

Pakiet AC2000 WEB

Pakiet AC2000 WEB jest w pełni zintegrowaną aplikacją wykorzystującą przeglądarki internetowe. Stanowi ona część systemu kontroli dostępu AC2000 i zapewnia dostęp do innych jego składników za pośrednictwem przeglądarki internetowej, na przykład takiej jak Internet Explorer. Pakiet AC2000 WEB umożliwia użytkownikom systemu łatwe i szybkie uzyskanie dostępu do jego zasobów w dowolnym miejscu na świecie, w którym możliwy jest dostęp do Internetu, a jedynym niezbędnym narzędziem jest przeglądarka internetowa. Aplikacje wchodzące w skład tego pakietu zapewniają szybki i łatwy dostęp do systemu bez konieczności instalowania jakiegokolwiek dodatkowego oprogramowania. Możliwość szyfrowania połączeń internetowych zapewnia bezpieczeństwo podczas obsługi i konfiguracji zintegrowanych systemów AC2000 za pośrednictwem przeglądarek. Pakiet AC2000 WEB jest stale udoskonalany, aby mógł spełniać zmieniające się wymagania użytkowników i ciągle gwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa w instalacjach, w których ten czynnik jest najistotniejszy. Dla administratorów systemów CEM AC2000 pakiet AC2000 WEB jest narzędziem zapewniającym dostęp do interaktywnych rejestrów alarmów, do raportów sieciowych i innych danych statusowych, które mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania systemu

Nie jest wymagane doświadczenie w obsłudze systemów pracujących w konfiguracji serwer – klient. Dzięki temu możliwe jest skrócenie czasu instalacji i wdrożenia systemów CEM AC2000, a także obniżenie kosztów ich eksploatacji. Zastosowanie pakietu AC2000 WEB zwalnia od instalacji oprogramowania klienckiego. Zalety takiego rozwiązania są szczególnie widoczne w przypadku jednoczesnej obsługi wielu systemów, gdy niezbędny jest szybki i łatwy dostęp do najistotniejszych funkcji, takich jak dodawanie i usuwanie użytkowników czy tworzenie i korygowanie harmonogramów pracy systemu. Zakres funkcji pakietu AC2000 WEB jest stale rozszerzany, aby można było konfigurować kolejne aplikacje, niezbędne do spełnienia specyficznych wymagań użytkowników. W skład pakietu AC2000 WEB wchodzą między innymi aplikacje WEB Dashboard, WEB Visitor Management, WEB Room Booking, WEB Personnel.

Aplikacja AC2000 WEB Dashboard

Aplikacja AC2000 WEB Dashboard jest rodzajem centralnej bazy danych gromadzonych przez system, dzięki której możliwy jest natychmiastowy dostęp do najważniejszych informacji. Aplikacja jest przyjazna dla użytkownika i intuicyjna w obsłudze. Dane statystyczne, raporty dotyczące przemieszczania się osób, alarmów, kart identyfikacyjnych, a także informacje na temat licencji i diagnostyki systemu są prezentowane operatorom systemu w postaci łatwych do zinterpretowania dynamicznych wykresów i tabel.

Aplikacja AC2000 WEB Visitor Management

Aplikacja AC2000 WEB Visitor Management jest narzędziem sieciowym umożliwiającym kontrolę i monitorowanie ruchu gości. Ruch gości może być nadzorowany z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oprogramowanie.

Aplikacja AC2000 WEB Room Booking

Do rezerwacji pomieszczeń służy aplikacja AC2000 WEB. Wykorzystanie inteligentnego terminalu z ekranem dotykowym umożliwia rezerwację sal konferencyjnych przez wyznaczonych posiadaczy kart identyfikacyjnych. Możliwe jest łatwe przeglądanie harmonogramów wykorzystania sal konferencyjnych, a także edycja, korekta i odwoływanie rezerwacji.

Aplikacja AC2000 WEB Personnel

Aplikacja AC2000 WEB Personnel pozwala administratorom systemów na zarządzanie zapisami w bazie danych dotyczącymi posiadaczy kart identyfikacyjnych. Możliwe jest szybkie dodawanie lub usuwanie użytkowników, a także edycja ich danych personalnych z użyciem standardowej przeglądarki internetowej. Dostępnych jest wiele funkcji występujących w pakiecie AC2000 Workstation Personnel, przy czym zachowane są prawa i ograniczenia wynikające z przyznanych poziomów dostępu. Dotyczy to także aplikacji wykorzystywanych w ruchomych punktach kontrolnych.

 

Firma CEM Systems, należąca do grupy Tyco Security Products, jest przodującym dostawcą systemów kontroli dostępu oraz zintegrowanych systemów zabezpieczających. Stworzony przez nią system AC2000 chroni wiele prestiżowych obiektów, zapewniając niezawodne, wyrafinowane rozwiązania w dziedzinach kontroli dostępu i zarządzania bezpieczeństwem

Opracowana na podstawie materiałów CEM Systems