LANSTER jako firma inżynierska od ponad 10 lat bierze czynny udział w pracach Polskiego (PKN) i Międzynarodowego (ISO/IEC) Komitetu Normalizacyjnego.  Poniżej publikujemy najnowszy komentarz dotyczący prac nad normalizacją w systemach okablowania strukturalnego oraz aplikacji Ethernet.

1. Normalizacja okablowania ISO/IEC JTC1 SC25


Trzecia edycja normy ISO/IEC 11801

Norma ISO/IEC 11801 ulega znacznym modyfikacjom. Opracowywana nowa wersja jest serią norm składającą się z 6 części:

 • ISO/IEC 11801-1 General requirements
 • ISO/IEC 11801-2 Office premises
 • ISO/IEC 11801-3 Industrial premises
 • ISO/IEC 11801-4 Homes
 • ISO/IEC 11801-5 Data centres
 • ISO/IEC 11801-6 Distributed Building Services

Na obecnym etapie opracowywania normy są wdrażane:

 • Kategoria 8.1 i 8.2 oraz odpowiednio klasy I i II przeznaczone dla protokołów 25/40 Gbit/s na systemach miedzianych,
 • Nowa kategoria włókna wielomodowego Wide Band Multimode Fiber (OM5) przeznaczona do przyszłych protokołów sieciowych wykorzystujących zwielokrotnienie długością fali działające w zakresie 850nm – 940nm, z potencjałem 100Gbit/s realizowanym na dwóch włóknach i odległości 100m, oraz wsteczną kompatybilnością z włóknami OM3/OM4,
 • Do ISO/IEC 11801-6 jest opracowywany załącznik dotyczący implementacji 1000Base-T1 dla IoT.

Seria dokumentów jest na końcowym etapie opracowywania, oczekiwane jest ich przyjęcie w 2017r.

ISO/IEC 18598 Automated Infrastructure Management (AIM) Systems

Status: Przekazana do publikacji.

Norma dotyczy wymagań i zaleceń dla atrybutów zautomatyzowanych systemów zarządzania (AIM). W normie wyjaśnione jest jak systemy AIM mogą poprawić efektywność w dziedzinach:

 • administracji infrastruktury kablowej i podłączonych do niej urządzeń,
 • procesów i systemów zarządzania systemami budynkowymi i IT itp. (np. Inteligentne budynki),
 • systemy informacji biznesowej obejmujące śledzenie, zarządzanie łącznie z powiadamianiem i alarmami wspierającymi fizyczne bezpieczeństwo w sieci.

Norma ta określa również ramy wymagań i zaleceń dotyczących wymiany informacji między różnymi systemami.

ISO/IEC TR 29125 Edition 2 Remote powering over balanced cabling

Opracowywany dokument jest wynikiem szybkich prac w IEEE nad nową generacją PoE 802.3bt gdzie dostarczana moc przy PSE będzie wynosić 60W/90W. W takim przypadku krytyczne staje się także odpowiednie modelowanie termiczne wiązek kablowych.

 • obecny status dokumentu 2nd PDTR (propozycja draftu)
 • zaktualizowano w modelu termicznym współczynniki związane z kablami i współczynniki środowiska
 • wprowadzono referencje do dokumentów ISO/IEC 18589 AIM, ISO/IEC 14763-2
 • jest decyzja o tym żeby nie podawać żadnych specyfikacji dla okablowania pracującego przy temperaturze powyżej 60 st. C.

ISO/IEC TR 11801-9904 qualification of installed cabling in support of 2.5 and 5GBASE-T

W związku z przyjęciem nowych protokołów sieciowych z rodziny Ethernet o prędkości 2,5 i 5 Gbit/s działających na kategoriach 5 oraz 6 opracowywany jest dokument opisujący w jakich przypadkach transmisja taka będzie działać bez problemów a jakich przypadków należy się wystrzegać.

 • status dokumentu: PDTR (propozycja draftu)
 • ocean ryzyka przy wyborze istniejących łączy do transmisji 2.5/5 Gbit/s
 • aktualizacja procedur dotyczących weryfikacji przesłuchów/szumów obcych

ISO/IEC TR 11801-9905 Qualification of installed cabling in support of 25GBASE-T

W dokumencie opisuje się możliwości wykorzystania okablowania z komponentami kategorii 6A, 7A do transmisji 25GBase-T na odległości krótsze niż 30m.

 • status: WD (draft roboczy)
 • ocean ryzyka przy wyborze istniejących łączy do transmisji 25Gbit/s przy 10/20/30m

ISO/IEC 14763-2 Planning and Installation

 • status WD 2nd Ed (draft roboczy).
 • wskazówki dotyczące instalacji okablowania przy występowaniu PoE,
 • załącznik dotyczący planowania okablowania dla usług rozproszonych (distribiuted services)

ISO/IEC 14763-3: Testing of installed optical fiber cabling, Amendment 1

Dokument związany z pomiarami światłowodowymi został zaktualizowany głównie w obszarach wizualnej inspekcji złączy światłowodowych oraz procedur liczenia niepewności pomiarowej. Zmieniły się także limity pomiarowe.

 • status 2nd (draft na poziomie komitetu ISO/IEC JTC1 SC25)
 • wprowadzono wymóg stosowania wyłącznie mikroskopów o niskiej rozdzielczości przy pracach instalacyjnych,
 • dla MPO wprowadzono wymóg inspekcji nie tylko sekcji z włóknami ale całej feruli,
 • wymóg testowania złączy referencyjnych przy LSPM,
 • niepewność pomiarowa dla pomiarów kanału i łącza.

2. Standaryzacja IEEE 802.3 Ethernet


IEEE 802.3bz-2016 2.5G / 5GBASE-T

Standard IEEE 802.3bz-2016 2.5G / 5GBASE-T realizowany na okablowaniu kategorii 5e lub lepszej i odległości maksymalnie 100m został opublikowany i jest dostępny w sprzedaży. Przejściowe produkty (NBASE-T) są dostępne na rynku, a ich interoperacyjność z IEEE 802.3bz-2016 została zademonstrowana w testach przez Ethernet Alliance / NBASE-T Alliance.

IEEE 802.3bt 4 pary Power over Ethernet.

Opracowywanie normy jest zgodne z harmonogramem, znajduje się obecnie w fazie głosowania w grupie roboczej. Dokument jest technicznie kompletny i żadne nowe funkcje nie będą dodawane. W kwestii okablowania strukturalnego standard IEEE 802.3bt odwołuje się do TIA TSB-184-A oraz ISO / IEC TR 29125. Oczekuje się, że faza głosowania w grupie roboczej dla standardu IEEE 802.3bt zakończy się w marcu 2017 roku. Zakończenie prac nad standardem przewiduje się w pierwszym kwartale 2018 roku.

IEEE P802.3cg 10 Mbps Ethernet na skrętce jednoparowej.

Jest to standard Ethernetu o prędkości 10 Mbps realizowany na pojedynczej parze kabla miedzianego, razem z opcjonalnym zasilaniem, którego projekt rozpoczęto na końcu 2016 roku. Cele projektu obejmują zastosowania w przemyśle, motoryzacji, oraz w automatyce budynkowej. Cele projektu odnośnie nośników to wykorzystanie symetrycznego okablowania z pojedynczą parą na odległość 15m oraz 1km.

IEEE P802.3bs (400GE i 200G na SMF).

IEEE 802.3bs Task Force została utworzona w marcu 2014 w celu określenia specyfikacji 400G Ethernet. Cele dotyczące prędkości 200G na włóknach SMF dodano w marcu 2016 (przeniesionego je z 802.3cd). Najważniejsze cele projektu to:

 • wsparcie operacji full-duplex,
 • podanie specyfikacji warstwy fizycznej o prędkości 200G, która będzie zapewniona na łączu o długości co najmniej 500m, 2 km i 10 km na SMF
 • podanie specyfikacji warstwy fizycznej o prędkości 400G, która będzie zapewniona na łączu o długości co najmniej 100 m na włóknie MMF, jak również co najmniej 500m, 2 km i 10km na włóknie SMF.

IEEE P802.3cd (50G, następna generacja 100G i 200G)

Grupa Task Force zajmująca się określeniem specyfikacji dla rozwiązań 50G, 100G i 200G czyli przyszłych rozwiązań dla połączeń między przełącznikami a serwerami oraz między przełącznikami a przełącznikami w sieciach szkieletowych. Cele dla 802.3cd obejmują:

 • Zdefiniowanie pojedynczej linii 50 Gb / s PHY do pracy na:
  • MMF do odległości co najmniej 100m
  • SMF do odległości co najmniej 2 km
  • SMF do odległości co najmniej 10 km
 • Zdefiniowanie dwu-liniowej 100 Gb / s PHY do pracy na:
  • MMF do odległości co najmniej 100m
 • Zdefiniowanie pojedynczej linii 100 Gb / s PHY do pracy na:
  • SMF do odległości co najmniej 500m
 • Zdefiniowanie 200 GB / s PHY do pracy na:
  • MMF do odległości co najmniej 100m

Rozwiązania wielomodowe będą składać się z rodziny aplikacji, które wykorzystują jedno, dwa lub cztery włóka w każdym kierunku odpowiednio dla 50GBASE-SR, 100GBASE-SR2 i 200GBASESR4 . Ponieważ specyfikacje i nazewnictwo WBMMF (OM5) zostały określone w normach okablowania, grupa Task Force zgodził się na umieszczenie nowego włókna na liście nośników obsługujących łącza o prędkości 50G, 100G i 200G MM.

Autor: Tomasz Smug – architekt systemów sieciowych Lanster
członek komitetu technicznego w Polskim Komitecie Normalizacyjnym KT 173 ds.  Interfejsów i Budynkowych Systemów Elektronicznych
ekspert delegowany z PKN KT173 do ISO/IEC JTC1 SC25 WG3 Customer Premises Cabling