AC2000 Airport jest systemem kontroli dostępu i zarządzania bezpieczeństwem, przeznaczonym do ochrony portów lotniczych. Zyskał opinię najlepszego w swojej klasie i najbardziej niezawodnego systemu zabezpieczającego dla dużych obiektów publicznych. AC2000 Airport zapewnia integrację innych systemów zabezpieczających rożnych producentów, w tym między innymi wizyjnych systemów dozorowych, systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów sygnalizacji pożarowej. Zintegrowane systemy są zarządzane centralnie i pracują jak jeden wielofunkcyjny system bezpieczeństwa. Elastyczność zastosowanych rozwiązań oraz wysoki poziom integracji oferowany przez system AC2000 Airport to powody, z których jest on stosowany do ochrony portów lotniczych

System AC2000 Airport jest wykorzystywany na wielu kluczowych lotniskach na obszarze całego świata, włączając w to ponad 80% lotnisk brytyjskich, na których kontroluje ruch osobowy i chroni przed dostępem niepowołanych osób do obszarów o znaczeniu krytycznym. System pozwala na kierowanie ruchem pasażerów przechodzących przez stanowiska odpraw rozmieszczone na terenie lotniska, a także kontroluje przepływ bagażu. Odbywa się to z użyciem specjalnie sporządzanych kart identyfikacyjnych. Ponadto system AC2000 Airport zapewnia nadzór nad służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo lotniska, ułatwia egzekwowanie przepisów porządkowych i usprawnia pracę personelu obsługującego lotnisko. AC2000 Airport to coś więcej niż system kontroli dostępu. Jest to narzędzie pozwalające na efektywne zarządzanie lotniskiem zarówno w sensie operacyjnym, jak i ekonomicznym. Dzięki innowacyjnym aplikacjom programowym system AC2000 Airport zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla całego obiektu.

Aplikacja Check-In Desk pozwala na wykorzystanie kart CEM do uaktywniania/blokowania współdzielonych stanowisk służących do odprawy podróżnych oraz transporterów karuzelowych służących do wydawania bagażu. W ten sposób mogą być tworzone raporty dotyczące intensywności wykorzystania stanowisk oraz transporterów przez poszczególne towarzystwa lotnicze. Te raporty po wprowadzeniu do systemu rozliczeniowego mogą stanowić podstawę do wystawiania faktur odpowiednim liniom lotniczym.

Kolejnym narzędziem zapewniającym właściwą obsługę lotniska jest aplikacja kontrolująca pracę rękawów służących do wprowadzania podróżnych do samolotów. Czytniki kart identyfikacyjnych umieszczone w każdym z rękawów stanowią gwarancję obsługi tych urządzeń przez uprawniony i odpowiednio przeszkolony personel. Przed odblokowaniem przejścia konieczne jest użycie ważnej karty identyfikacyjnej i wprowadzenie właściwego kodu PIN. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku stanowisk służących do odprawy pasażerów, intensywność wykorzystania rękawów może być raportowana i na tej podstawie mogą być wystawiane rachunki odpowiednim liniom lotniczym.

Inteligentne urządzenia CEM

Innowacyjne, inteligentne urządzenia CEM są zbudowane z wykorzystaniem najnowszych technologii. Czytniki kart CEM stwarzają możliwość wielopoziomowego zarządzania bezpieczeństwem na obszarze całego lotniska. W ten sposób mogą być kontrolowane granice między przestrzenią lądową a przestrzenią powietrzną, bramki dla personelu, wieże kontroli ruchu lotniczego oraz inne budynki i urządzenia powiązane funkcjonalnie z lotniskiem. Czytniki CEM mają wewnętrzne bazy danych, dzięki czemu mogą nieprzerwanie weryfikować ważność kart identyfikacyjnych w trybie off-line (całodobowo przez siedem dni w tygodniu). Tym samym możliwa jest kontrola dostępu do newralgicznych obszarów lotniska bez jakichkolwiek przestojów. Nowoczesne, wielofunkcyjne terminale CEM emerald są wyposażone w ekrany dotykowe i pozwalają na realizację inteligentnych funkcji systemu AC2000 Airport już na jego peryferiach. Terminale emerald są w istocie zintegrowanymi czytnikami, kontrolerami oraz interkomami VoIP i umożliwiają bezpieczne korzystanie z kluczowych funkcji systemu AC2000 Airport z użyciem odpowiednich aplikacji, bezpośrednio z poziomu kontrolowanych przejść. Inteligentne czytniki kart identyfikacyjnych S610 zapewniają dostęp do chronionych obszarów z wykorzystaniem dodatkowych zabezpieczeń z użyciem kodu PIN, natomiast na ekranach LCD wyświetlają odpowiednie komunikaty porządkowe, takie jak: zakaz wstępu czy karta straciła ważność. Pozwala to na uniknięcie dodatkowych opóźnień, gdyż użytkownicy kart mogą szybko zweryfikować przyczynę niedopuszczenia ich do określonych obszarów lotniska. Czytnik biometryczny S610f zapewnia potrojną ochronę, gdyż poza weryfikacją ważności karty i potwierdzenia kodem PIN sprawdza zgodność odcisków linii papilarnych użytkowników kart. W zależności od wymaganego poziomu bezpieczeństwa można wybrać odpowiednią kombinację tych trzech kryteriów autoryzacji. Ponadto CEM oferuje przenośne czytniki kart do zastosowań mobilnych oraz do wybiorczej weryfikacji uprawnień osób przebywających w rożnych obszarach lotniska.

Specyficzne właściwości związane z lotnictwem

Na lotniskach stanowiących własność tych samych spółek lotniczych system AC2000 Airport oferuje możliwość wspólnej obsługi wszystkich obiektów, niezależnie od ich lokalizacji. Systemy zainstalowane na każdym z lotnisk mogą być połączone za pośrednictwem sieci i zarządzane centralnie. Na każdym z lotnisk personel może korzystać z tych samych kart identyfikacyjnych, a wszystkie informacje związane z bezpieczeństwem obiektów są umieszczone we wspólnej bazie danych.

W systemie AC2000 Airport nie występują ograniczenia dotyczące liczby obsługiwanych użytkowników kart oraz zakresu realizowanych funkcji. Przykładem może być międzynarodowe lotnisko w Hongkongu, gdzie od dłuższego czasu wykorzystywane są urządzenia CEM, a system AC2000 Airport jest ustawicznie rozbudowywany, tak by mógł spełniać rosnące wymagania użytkowe. W ciągu kilku ostatnich lat liczba użytkowników posługujących się kartami identyfikacyjnymi wzrosła z 2400 do 56000.

Możliwość zaostrzenia kryteriów dotyczących bezpieczeństwa

Jeśli z jakichś przyczyn zachodzi konieczność zaostrzenia kryteriów dotyczących bezpieczeństwa, w czytnikach S610 możliwa jest aktywacja dwustopniowej weryfikacji kart identyfikacyjnych. W takim przypadku użytkownicy kart muszą potwierdzać swoją tożsamość przez wprowadzenie odpowiedniego kodu PIN. Jeśli niezbędne jest dalsze zaostrzenie kryteriów bezpieczeństwa, możliwe jest wprowadzenie trójstopniowej ochrony. W tym przypadku by uzyskać dostęp do chronionych obszarów lotniska, konieczna jest nie tylko weryfikacja ważności kart za pomocą kodu PIN, lecz także sprawdzenie w czytnikach S610f zgodności odcisków linii papilarnych okazicieli kart. W ten sposób można uniknąć ryzyka przedostawania się intruzów do chronionych obszarów lotniska przy użyciu podrabianych kart identyfikacyjnych, powstałych przez kopiowanie danych z kart należących do personelu.

Funkcja Rolling Transaction Display (RTD), dostępna w systemie AC2000 Airport, pozwala osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo lotniska na bieżące śledzenie wszystkich transakcji oraz innych wydarzeń zachodzących w systemie kontroli dostępu. W ten sposób możliwa jest wizualna weryfikacja tożsamości użytkowników kart identyfikacyjnych, zanim umożliwi się im przejście przez określone drzwi. Ponadto do wyrywkowej kontroli użytkowników kart, którzy przebywają na terenie lotniska, mogą być wykorzystane lekkie, ręczne czytniki CEM S3030 wyposażone w ekrany pozwalające na wizualną weryfikację tożsamości kontrolowanych osób.

 

Firma CEM Systems, należąca do grupy Tyco Security Products, jest przodującym dostawcą systemów kontroli dostępu oraz zintegrowanych systemów zabezpieczających. Stworzony przez nią system AC2000 chroni wiele prestiżowych obiektów, zapewniając niezawodne, wyrafinowane rozwiązania w dziedzinach kontroli dostępu i zarządzania bezpieczeństwem

Opracowana na podstawie materiałów CEM Systems