Pandemia COVID-19 znacząco wypłynęła na sposób pracy większości osób. Konieczność podjęcia pracy zdalnej postawiła nas przed wieloma wyzwaniami, którym musieliśmy sprostać. Szczególnie obciążoną grupą są pracownicy sektora IT. Przeniesienie większości aktywności firm do sieci spowodowało znaczne rozszerzenie skali ich pracy przy jednoczesnej konieczności zachowania bezpieczeństwa i utrzymania reżimu sanitarnego.

Odpowiedzią na nowe potrzeby jest system imVision firmy Commscope. System przeznaczony jest do zdalnego zarządzania i monitorowania infrastruktury, łączności i wydajności sieci w czasie rzeczywistym.

ImVision dostarcza administratorom sieci wszystkie niezbędne informacje. Pozwala również wysyłać pracownikom obsługi fizycznej dokładne i jasne instrukcje wyświetlane na dedykowanym ekranie. Wskaźniki na inteligentnych panelach krosowych precyzyjnie wskazują operatorowi na port, który ma zostać podłączony lub odłączony. Każde pomyślne zakończenia zadania zostaje automatycznie zarejestrowane w pamięci systemu.

Taki poziom automatyzacji zmniejsza zagrożenie dla zdrowia, ograniczając bezpośredni kontakt między pracownikami działu IT. ImVision zmniejsza również ilość koniecznego fizycznego kontaktu ze sprzętem i okablowaniem, jednocześnie zapewniając bezbłędne wdrożenie zmian w systemie.

Kolejną kluczową funkcjonalnością jest kompatybilność z rozwiązaniem JoinPad Smart Assistance. Narzędzie to wykorzystując rozszerzoną komunikację audiowizualną umożliwia personelowi wspólne rozwiązywanie problemów. Technicy zdalni i pracujący na miejscu mogą dzielić się wizualną reprezentacją sprzętu i okablowania, a następnie pracować nad zmianami za pomocą wirtualnych tekstów i symboli, takich jak strzałki, znaki ostrzegawcze i okręgi.

Ostatnie badania korporacji Gartner wykazały, że po zakończeniu pandemii aż 48% pracowników pozostanie na pracy zdalnej. Jest to znaczny wzrost w porównaniu z 30% z okresu przed pojawieniem się COVID-19.

Oznacza to, że niezbędne będzie utrzymanie wysokiej wydajności i elastyczności centrów danych, dlatego rozwiązanie ImVision jest inwestycją w przyszłość.

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem źródłowym: LINK