Platforma imVision®: sprzęt i oprogramowanie

Rozwiązanie imVision® zapewnia użytkownikom kompleksowe zarządzanie siecią i kontrolę dzięki dokumentowaniu i śledzeniu wszystkich zmian zachodzących w warstwie fizycznej. Dzięki pełnej widoczności wszystkich połączeń kablowych oraz urządzeń podłączonych do sieci, imVision® umożliwia administratorom sieci zarządzanie aktywną infrastrukturą i szybką reakcję na nieplanowane przerwy w pracy lub żądania dodawania nowych usług.

Platforma imVision® (patrz rysunek powyżej) składa się z trzech powiązanych ze sobą komponentów:

 • Inteligentne panele miedziane i światłowodowe z monitorowaniem zajętości portów;
 • Kontrolery imVision® monitorują i śledzą w czasie rzeczywistym wszystkie zmiany w strukturze pasywnej;
 • Oprogramowanie imVision® System Manager łączy i analizuje dane z części logicznej i fizycznej infrastruktury sieciowej. Odwzorowuje/wirtualizuje warstwę fizyczną w bazie danych;

Architektura Systemu

 • Jedna szafa wymaga tylko jednego kontrolera;
 • Wszystkie inteligentne panele światłowodowe i miedziane w szafie są podłączone do kontrolera imVision®;
 • Możliwość podłączenia do 50 kontrolerów w jednej strefie;
 • Oprogramowanie imVision® System Manager składa się z dwóch komponentów – aplikacji i bazy danych SQL; mogą być instalowane na osobnych serwerach, ale wymagają tej samej podsieci co kontrolery;
 • Administracja i zarządzanie oprogramowaniem imVision® System Manager odbywa się poprzez interfejs www. Oprogramowanie jest zgodne z programem Internet Explorer, Safari, Firefox i Chrome;
 • imVision® System Manager wspiera i wykorzystuje do zbierania danych protokół SNMP;

Inteligentne panele – najlepsze w swojej klasie

Panele i połączenia miedziane

Panele miedziane  iPatch 1100GS3 i 1100GS6 pomagają inteligentnie zarządzać infrastrukturą sieciową. Współpracują z oprogramowaniem imVision® System Manager  tworzą wiodące rozwiązanie w branży. Seria 1100 paneli miedziany GigaSPEED® XL i GigaSPEED X10D®, zapewnia pełną widoczność infrastruktury fizycznej i zmian jakie w niej zachodzą w czasie rzeczywistym. Panele są dostępne w dwóch wersjach 1U – 24 porty, 2U – 48 portów. Zarówno w przypadku paneli 1100GS3 jak i 1100GS6 można je instalować i dołączać do analizatora w miarę potrzeb i zgodnie z posiadanym budżetem. Konstrukcja paneli pozwala na uruchomienie monitorowania portów w późniejszym czasie bez naruszania wykonanych połączeń krosowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zestawu uzupełniającego,  który uzupełnia panele miedziane o „inteligencje” 360 iPatch i umożliwia podłączenie ich do analizatora.

Panele i połączenia światłowodowe

Inteligentne panele światłowodowe iPatch pomagają rozwiązać problemy związane z łącznością i zarządzaniem przy dużej gęstości portów światłowodowych. Panele mogą być montowane natychmiast w trakcie instalacji infrastruktury fizycznej a podłączenie do analizatorów następuje w zależności od potrzeb i wymagań użytkownika Konstrukcja paneli pozwala na uruchomienie monitorowania portów w późniejszym czasie bez naruszania wykonanych połączeń krosowych. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu zestawu uzupełniającego, który uzupełnia panele światłowodowe o „inteligencje” 360 iPatch i umożliwia podłączenie ich do analizatora. Panele wyposażone są w adaptery LC lub/i MPO o zminimalizowanej tłumienności sygnału. Dodatkowo współpracują z gamą rozwiązani SYSTIMAX® LazrSPEED® i TeraSPEED®. Inteligentne panele światłowodowe dostępne są w dwóch wersjach 1U i 2U z przesuwanymi półkami światłowodowymi.

Kontroler imVision®

Łatwy w obsłudze interfejs użytkownika – po zamontowaniu w szafie

Kontroler imVision® działa jako brama systemu imVision®, dostarczając informacji w czasie rzeczywistym, niezbędnych do dokładnej kontroli procesów sieciowych. Kontroler upraszcza i usprawnia nadzór nad zmianami w infrastrukturze sieciowej. Dodatkowo wyświetla zlecenia pracy generowane dla inżynierów sieciowych, przez oprogramowanie imVision® System Manager. W przypadku operacji niezaplanowanych i nieautoryzowanych wszystkie zmiany połączeń są wykrywane przez kontroler i przesyłane do programu imVision® System Manager, który następnie przekazuje alerty do administratorów systemów. Te zmiany mogą następnie zostać potwierdzone lub cofnięte przez administratora. Kontroler wyposażony jest w intuicyjny interfejs użytkownika. Zaprojektowany został z myślą o optymalnej i niewymagającej dodatkowych szkoleń obsłudze przez użytkownika. Graficzny interfejs zapewnia wszechstronny poziom szczegółowości, wykraczający daleko poza to, co jest możliwe, przy użyciu tradycyjnych metod opisywania portów czy też kabli krosowych, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo śledzić istniejące połączenia, lokalizować poszczególne linki i odnajdywać  podłączone do infrastruktury sieciowej aktywne urządzenia.

Funkcje kontrolera:

 • Wyświetlacz LED kolorowy, dotykowy  4,3-calowy (10,9-centymetrowy)
 • Kompatybilny z RM+ (v2 i v3), Panel Manager, Network Manager
 • Zintegrowane i regulowane zarządzanie kablami poziomymi
 • Przesuwny wyświetlacz (góra/dół) dla ułatwienia dostępu do okablowania
 • Wyświetlacz podłączany po USB
 • Możliwość redundantnego podłączenia zasilania

Oprogramowanie imVision® System Manager

Planowanie, wdrażanie i dokumentowanie zmian w infrastrukturze sieciowej

Opis

Oprogramowanie imVision® System Manager umożliwia dokumentowanie i monitorowanie infrastruktury za pośrednictwem standardowej przeglądarki internetowej, zapewniając kompleksowe informacje na temat konfiguracji infrastruktury fizycznej. Oprogramowanie zapewnia pełny widok infrastruktury fizycznej. Pozwala na tworzenie harmonogramu prac, śledzenie zmian w panelach w serwerowni, pokojach użytkowników, urządzeniach sieciowych i innych urządzeniach IP. Sugeruje administratorowi systemu optymalne połączenia i generuje zlecenie prac dla operatorów, co jest szczególnie przydatne w środowiskach serwerowych i centrach danych, w których nowy serwer wymaga sześciu lub więcej połączeń. Oprogramowanie śledzi stan każdego zlecenia i może powiadomić administratora systemu, o stopniu wykonania zleconego zadania zgodnie z harmonogramem. Po zakończeniu pracy system automatycznie uruchamia porty przełączników, zapewniając, że usługa jest dostarczona tylko upoważnionym użytkownikom. W sytuacji gdy zostaną nawiązane nowe połączenia, program System Manager zdalnie śledzi i analizuje całą ścieżkę z urządzenia końcowego (serwera, stacji roboczej, telefonu IP lub drukarki) do port w przełączniku.

System Manager śledzi wszystkie urządzenia (nawet te, które działają bezprzewodowo) podczas logowania się do sieci. W przypadku usług wymagających zasilania przez Ethernet (PoE), oprogramowanie może zintegrować się z urządzeniami PoE, sprawdzając, czy zasilanie jest dostępne dla danego połączenia.

Znaczenie danych i informacji

System imVision® System Manager stale monitoruje i komunikuje się z infrastrukturą fizyczną sieci, gromadzi i ocenia wiele punktów danych w celu dostarczenia informacji potrzebnych do utrzymania, dokumentowania i usprawniania działania całej sieci. Inteligentne miedziane i światłowodowe panele iPatch inicjują alarmy w czasie rzeczywistym, gdy wykrywają nieoczekiwane zmiany w sieci. Alerty te pojawiają się jako powiadomienia typu pop-up na interfejsie użytkownika, wysyłane są jako wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowe za pośrednictwem SNMP wysyłane są do zewnętrznych systemów zarządzania siecią. Dzięki możliwości komunikacji z przełącznikami  LAN, SAN i innymi urządzeniami wykorzystującymi protokołu IP, program System Manager może określić dokładną lokalizację wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, generując niestandardowe raporty, które dokumentują wszelkie zmiany.

System Manager integruje się z systemami zarządzania siecią (NMS) poprzez usługę SNMP i XML API. Dzięki usłudze SNMP informacje i uruchamiane alarmy mogą być wysyłane bezpośrednio do konsoli NMS. XML API udostępnia kwerendę i steruje dostępem do System Manager Configuration Management Database.

Pełna kontrola infrastruktury sieciowej

imVision® System Manager jest gwarantem bezprecedensowej kontroli infrastruktury fizycznej. Dzięki interfejsowi internetowemu i zoptymalizowanemu systemowi ostrzegania, użytkownicy mogą monitorować infrastrukturę i zarządzać infrastrukturą w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca – wykorzystując w tym celu przeglądarkę internetową.

Oprogramowanie łączy się z inteligentnymi usługami śledzącymi zdarzenia sieciowe co w sytuacjach wystąpienia niezaplanowanych zdarzeń gwarantuje szybki czas reakcji i ogranicza, w znacznym stopniu, angażowanie zasobów ludzkich.

Kluczowe cechy:

 • Import i współpracach z planami obiektów w formie plików CAD. Interaktywne umieszczanie obiektów na podkładach CAD;
 • Wykrywanie sieci VLAN i inteligentne dostarczanie usług;
 • Automatyczne wykrywanie nazw sieciowych, adresów IP i MAC;
 • Obsługa sieci LAN i SAN w różnych środowiskach: centrach danych, tradycyjnych miejscach pracy, inteligentnych budynkach i kampusach;

Funkcjonalność dla Data Center:

 • Wykrywanie i wsparcie dla przełączników SAN;
 • Generowanie prac związanych z podłączaniem lub odłączaniem serwerów lub innych urządzeń w DC;
 • Monitorowanie zajętości szafy, wraz z informacjami o dostępnych przestrzeniach RU, dostępnej mocy, wykorzystaniu portów według typu;
 • Inteligentne śledzenie połączeń;

Dodatkowe funkcjonalności

 • Dokumentowanie skrzynek kablowych;
 • Dokumentowanie kabli wchodzących i wychodzących ze skrzynek kablowych;
 • Dokumentowanie tacek na spawy i pojedynczych spawów;

Raporty:

 • Dostępne z poziomu przeglądarki www;
 • Możliwość wydruku, wysłanie e-mail’em  lub eksportu raportów do zewnętrznych aplikacji;
 • Automatyczne generowanie  i wysyłanie raportów zgodnie z harmonogramem;

Opcje integracji:

 • Możliwość integracji z innymi systemami zewnętrznymi firm trzecich;
 • Integracja z systemami zarządzania siecią firm trzecich;

Subskrypcja:

 • 12-miesięczna subskrypcja uprawnia klientów do aktualizacji oprogramowania i uaktualnień, a także dostęp do dedykowanej strony www ze wsparciem technicznym;

Wsparcie:

 • Portal, aktualizacje oprogramowania, uaktualnienia, narzędzia i paczki aktualizujące wsparcie dla nowych przełączników;
 • Dostęp do bazy wiedzy, FAQ, i zmianach w aplikacji;

Specyfikacja techniczna:

 • Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows;
 • Współpracuje z serwerem MS SQL;
 • Pakiet z MS SQL Express;

Wsparcie imVision®

Serwisy imVision®

CommScope oferuje wiele usług związanych z instalacją imVision®. Usługi te są unikalne dla każdego wdrożenia i mogą być dostarczane bezpośrednio przez CommScope lub za pośrednictwem autoryzowanego programu CommScope imVision® Integrator w ramach globalnej sieci PartnerPRO® firmy CommScope.

Serwis imVision® zawiera:

 • Spersonalizowane szkolenie dla użytkownika;
 • Proof-of-concept;
 • Konsultacje techniczne dotyczące integracji i konfiguracji zlecenia prac;
 • Wsparcie;
 • Administracja systemem;
 • Usługi wdrożeniowe;
 • Doradztwo techniczne w zakresie integracji oprogramowania;

Uruchomienie imVision®

Proces uruchamiania imVision® jest integralną częścią systemu imVision®, mającego na celu maksymalizację korzyści dla klienta. Proces uruchamiania jest podzielony na trzy etapy, z których każdy jest obsługiwany przez inżynierów CommScope i Lanster:

 1. Wsparcie techniczne;
 2. Zarządzanie kanałem dostawy;
 3. Zarządzanie osobami odpowiadającymi za wdrożenie;
 • Faza przygotowawcza: szczegółowo przedstawienie korzyści i wartości dodanych dla odpowiednich osób i departamentów w organizacji klienta. Identyfikacja wymagań dotyczących wdrożenia;
 • Faza wdrożeniowa: instalacja i konfiguracja sytemu z uwzględnieniem wszelkich zaleceń ustalonych w fazie przygotowawczej;
 • Faza powdrożeniowa: zespół inżynierów z firm CommScope i Lanster zapewnią pełne wsparcie techniczne i rozwieją wszelkie wątpliwości związane z implementacją systemu zarządzania infrastruktura sieciową;

Proces uruchamiania imVision® jest zgodny z wymaganiami normy ISO/IEC 18598 dla systemów automatycznej paszportyzacji (AIM).

Podsumowanie

Rozwiązanie do zarządzania infrastrukturą imVision® zapewnia rzetelną analizę, która pozwala administratorowi systemu optymalizować wydajność sieci w sposób  szybki, łatwy i przewidywalny.

Rezultat ?

 • Szybsze wdrożenie;
 • Redukcja kosztów;
 • Zwiększenie efektywności;
 • Pełna informacja na temat infrastruktury;

Skontaktuj się z partnerem biznesowym Lanster, aby uzyskać więcej informacji o rozwiązaniach SYSTIMAX imVision®

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło