Platforma komunikacyjna napędza Twoja firmę! A co napędza platformę?

Dane. To siła napędowa firmy. Aby utrzymać ją sprawnie działającą, musisz podejmować kluczowe decyzje biznesowe oparte na informacjach, a nie na założeniach.

imVision® jest rozwiązaniem firmy CommScope, które zapewni Ci pełną „widoczność” i wiedzę na temat Twojej platformy komunikacyjnej.

System Automatycznej Paszportyzacji Połączeń (AIM) imVision® dostarcza dokładnych informacji  na temat warstwy fizycznej sieci, a także na łączeniu z nią niezliczonych urządzeń. Pokazuje dokładnie, co masz, jak różne systemy oddziałują między sobą i gdzie można znaleźć nowe możliwości optymalizacji. Dla firmy, takiej jak Twoja, imVision® zapewnia trzy kluczowe zalety IT:

Optymalizacja przestrzeni

Dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym wykorzystania portów paneli, przełączników i okablowania, imVision® udostępnia dane w jakim stopniu i w jaki sposób wykorzystana jest warstwa fizyczna platformy komunikacyjnej. Dzięki takim informacjom możesz w szybki i prosty sposób rozwiązać problemy związane z wydajnością infrastruktury sieciowej, bez dodatkowych inwestycji.  Zaimplementowane algorytmy w imVision® wyszukują i przesyłają do administratorów wszystkie informacje na temat aktywnych składników występujących w sieci, aby pokazać, gdzie i w jakiś sposób dokonać optymalizacji istniejącej i działającej infrastruktury.

Optymalizacja dostępności

imVision® redukuje czasochłonne procesy ręczne, poprzez generowanie elektronicznych zleceń prac związanych ze zmianami połączeń w infrastrukturze sieciowej. Dodatkowo minimalizuje ludzkie błędy i przestoje sieciowe. Pełna widoczność tras połączeniowych od punktu A do punktu B przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian powoduje, że są one automatycznie dokumentowane. W przypadku awarii sieci można szybko przeprowadzić analizę i ustalić przyczynę, a następnie w krótkim czasie wrócić do trybu online.

Optymalizacja wydajności

Zarządzanie warstwą fizyczną w czasie rzeczywistym gwarantuje, że porty przełączników są identyfikowane i w optymalny sposób wykorzystywane – minimalizacja poboru mocy przez przełącznik. Optymalizuje także wdrażanie i uruchamianie serwerów.

Kluczowe cechy:

 • Dokładnie dokumentuje połączenie typu end-to-end między urządzeniami sieciowymi;
 • Śledzi w czasie rzeczywistym, wszystkie zmiany połączeń fizycznych;
 • Generuje alarmy dla nieuprawnionych lub nieplanowanych zmian;
 • Powiadamianie o zmianach w infrastrukturze krytycznej i nie tylko;
 • Rozpoznaje i śledzi urządzenia podłączone do sieci;
 • Tworzy elektroniczne zlecenia prac dla instalatorów/serwisantów;
 • Zapewnia generowanie gotowych raportów jak i spersonalizowanych wg. wymagań administratora;
 • Identyfikuje nieużywane i dostępne zasoby IT oraz okablowanie do ponownego wykorzystania;
 • Upraszcza i usprawnia przepływy pracy dzięki automatyzacji procesów;

imVision® standardem AIM —inteligentne zarządzanie platformą komunikacyjną

ImVision® jest zintegrowaną platformą składającą się z części aplikacyjnej i sprzętowej, która w sposób inteligentny zarządza zdarzeniami wpływającymi na warstwę fizyczną platformy komunikacyjnej. Zapewnia całościowy widok Twojej sieci, pokazując dokładnie, w jaki sposób wykorzystywana jest infrastruktura i zasoby, dzięki czemu podejmujesz lepsze decyzje  optymalizujące wykorzystanie zasobów sieciowych.

Intuicyjny interfejs www administratora upraszcza monitorowanie i dokumentowanie infrastruktury okablowania oraz wizualizację wszystkich podłączonych urządzeń sieciowych. imVision® to podejmowanie świadomych decyzji, na podstawie danych zbieranych w czasie rzeczywistym, na temat stanu infrastruktury sieciowej. imVision® to wiedza, o znaczeniu krytycznym!

Kluczowe zastosowanie w Data Center:

 • Zarządza coraz większą gęstością portów światłowodowych: imVision® ułatwia i usprawnia zarządzanie systemami o ultra wysokiej gęstości włókien światłowodowych ( aż do 576 włókien w konfiguracji półki 4U złącza LC). Minimalizuje ryzyko błędnego podłączenia lub odłączenia kabli krosowych na małej przestrzeni roboczej.
 • Zarządza połączeniem od jednego punktu do wielu punktów: imVision® pomaga zarządzać połączeniem punkt-do wielu punktów, co stało się powszechnie stosowane dzięki pojawieniu się połączeń Ethernetowych 40G i 100G.
 • Zarządza architekturą o dużej gęstości: imVision® zapewnia widoczność, inteligencję i kontrolę dzięki czemu wspiera administratorów sieciowych przy podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z np. przepięciami i nawiązywaniem połączeń miedzy różnymi operatorami telekomunikacyjnymi.

Kluczowe zastosowanie w budynkach biurowych:

 • Zarządza zarówno zasilaniem, jak i połączeniami: wychodząc na przeciw szybkiemu wzrostowi urządzeń i aplikacji PoE, imVision® dostarcza pełną dokumentację – od źródła zasilania do urządzeń zasilanych.
 • Jednolita platforma zarządzania dla systemów budynkowych: Ponieważ standardem stało się stosowanie w budynkach takich rozwiązań jak: Wi-Fi, bezpieczeństwo IP, oświetlenie LED i wysokiej rozdzielczości audio/wideo, które wykorzystują do transmisji danych okablowanie miedziane (skrętkę), imVision® zapewnia jednolitą platformę zarządzania systemami IT i systemami bezpieczeństwa budynkowego dla warstwy fizycznej.
 • Śledzenie urządzeń końcowych: dzięki usłudze BYOD coraz więcej urządzeń nieautoryzowanych pojawia się w biurze. imVision® udostępnia informacje o lokalizacji wszystkich podłączonych urządzeń do infrastruktury sieciowej. Lokalizacja urządzeń podpiętych do infrastruktury rozpoczyna się od gniazdka w pokoju. Urządzenia bezprzewodowe można śledzić za pośrednictwem punktu dostępowego Wi-Fi, z którym się łączy. Ten poziom wiedzy pozwala na szybką identyfikację i lokalizację nieautoryzowanych urządzenia podłączonych do sieci.

imVision®: Integralny element skutecznego zarządzania platformą komunikacyjną

Dzięki dynamicznie rozwijającej się technologii i zwiększonej presji na obniżenie kosztów i poprawie efektywności, dynamika zarządzania infrastrukturą ulega znacznej zmianie. CommScope jest wiodącym dostawcą rozwiązań do zarządzania platformą komunikacyjną, charakteryzujących się elastycznym rozmieszczaniem, inteligencją w czasie rzeczywistym i wydajnością operacyjną. Commscope oferuje szeroki wachlarz innowacyjnych rozwiązań, w tym rozwiązanie AIM imVision® wraz z komponentami światłowodowymi i miedzianymi. To sprawdzone podejście do zarządzania platformą komunikacyjną – dostępne na dzień dzisiejszy tylko z CommScope.

Standardy

Komitety normalizacyjne uznały istotną rolę, jaką pełnią inteligentne rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą i opracowały standardy obejmujące możliwości i funkcje tych rozwiązań. Korzystając z terminologii Automated Infrastructure Management lub AIM, grupy TCM TR-42 i ISO / IEC WG3 SC25 opracowały lub rozwijają następujące standardy:

 • TIA 606-B: Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure, published in 2012.
 • ISO/IEC 14763-2: Information Technology—Implementation and operation of customer premise cabling, Part 2: planning and installation, Amendment 1.
 • ISO/IEC 18598: Automated Infrastructure Management (AIM) Systems—Requirements, Data Exchange and Applications—published in 2016.

Rozwiązanie imVision® jest  zgodne ze standardem AIM. Spełnia istniejące i rozwijające się standardy.

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło