Lokalizacja w czasie rzeczywistym RTLS (ang. Real Time Locating System) dobitnie zaznaczyła swoją obecność wśród szerokiej gamy systemów określających położenie. Lokalizacja GPS (ang. Global Positioning System) opierająca się na nawigacji satelitarnej charakteryzuje się niezawodnością na otwartej przestrzeni. Wewnątrz budynków staje się jednak bezużyteczna. Satelity znajdujące się na wysokości ok. 20 tys. km emitują sygnał o mocy nieco ponad 20 W. Jest to zdecydowanie zbyt mała moc aby sygnał mógł przeniknąć przez betonowe ściany lub dach. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na lokalizację wewnątrz budynków opracowano szereg technologii, które są wstanie sprostać temu zadaniu.

RTLS jest lokalnym systemem służącym do identyfikacji oraz monitorowania położenia ludzi i sprzętu w czasie rzeczywistym. Nadajniki systemu komunikują się z odbiornikami przesyłając unikalny numer identyfikacyjny przypisany do konkretnej osoby lub sprzętu. Łączność pomiędzy odbiornikami i nadajnikami odbywa się za pomocy fal radiowych (RF) oraz fal promieniowania podczerwonego (IR) co pozwala precyzyjnie określić położenie. Promieniowanie IR nie przenika przez ściany, dlatego możemy ustalić lokalizację na poziomie danego pomieszczenia lub wydzielić mniejsze obszary pozwalające określić lokalizację do danego łóżka lub krzesła.

W nowoczesnych placówkach ochrony zdrowia, coraz częściej stawia się wymogi polegające na automatyzacji systemu przywoławczego. Dzieje się tak dlatego, że priorytetem staje się oszczędność czasu  poświęconego na: szukanie sprzętu, pacjentów, personelu jak również czasochłonna jest sama obsługa systemu przywoławczego. Miarodajnym wskaźnikiem efektywności funkcjonowania szpitala jest przepływ pacjentów. Szybkie ustalenie gdzie znajdują się pacjenci, ile czasu czekają, jaki jest stan chorego (gotowy na wizytę, w gabinecie, na prześwietleniu, itp.), jaki jest stan sali (dostępna, przypisana, wymaga dekontaminacji), gdzie pacjenci i personel medyczny powinni udać się w następnej kolejności oraz gdzie powstają tzw. „wąskie gardła”. Monitorowanie ww. parametrów pozwala zwiększyć wydajności funkcjonowania placówki medycznej i tym samym przyczynia się do wzrostu satysfakcji jej pacjentów.

Kolejnym bardzo istotnym aspektem funkcjonowania placówki medycznej jest płynność finansowa. Obecnie dyrektorzy odpowiadają nie tylko za prawidłowe funkcjonowanie, organizację, zarządzanie i sytuację finansową szpitala, ale również za niekompetencję personelu.  Dlatego coraz częściej stanowiska dyrektorów piastują nie-lekarze, którzy dzięki ukierunkowanemu na ekonomię, nie-medycznemu wykształceniu mają odpowiednie kompetencje do tego aby z powodzeniem zarządzać placówkami Ochrony Zdrowia. Najlepszym przykładem może być obecny dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu p. Piotr Nowicki, który jest z wykształcenia socjologiem. Choć nie ma wykształcenia ekonomicznego ani medycznego to stara się być łącznikiem – lekarze zawsze patrzą na zdrowie i życie pacjenta, a ekonomiści na pieniądze. Szpital, który rok 2012 zakończył ze stratą 32 mln zł oraz zadłużeniem sięgającym 145 mln zł, dzięki zmianie na kierowniczym stanowisku, po upływie 4 lat zanotował zysk sięgający 6 mln zł oraz redukcję zadłużenia do poziomu 104 mln zł. Nie odbyło się to bez głębokiej restrukturyzacji. Pracę straciło 380 osób, konieczne było przeprowadzenie łączenia oddziałów i poszukiwanie oszczędności tam, gdzie tylko było to możliwe.

Dostarczając odpowiednie narzędzia usprawniające zarządzanie jesteśmy w stanie ułatwić przeprowadzenie takich operacji. W takiej sytuacji bardzo przydatne okazują się kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) m. in. takie jak:

– wskaźnik przeciętnego wykorzystania łóżek,

– procentowe wykorzystanie gabinetów,

– średni czas oczekiwania,

– czas obchodów pielęgniarek,

– całkowity czas pobytu pacjenta,

– średni czas spędzony przez lekarza z pacjentem,

– średni czas oczekiwania,

Otwierają one wachlarz możliwości do sprawniejszego i efektywniejszego prowadzenia obiektu Ochrony Zdrowia z punktu widzenia jakości świadczonych usług oraz komercyjnej strony zarządzania.

Ponadto warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak, profilaktyka zakażeń szpitalnych czy efektywne wykorzystanie mobilnego sprzętu medycznego po to, aby ograniczyć wydatki. Sposoby w jakie nasze rozwiązania pomagają osiągnąć wyznaczone cele znajdą się w następnym artykule „Lokalizacja w czasie rzeczywistym w nowoczesnej Ochronie Zdrowia – część 2”.

 

Źródło:

www.gazetawroclawska.pl – Wrocław: Nowy szef starych klinik Akademii Medycznej o przyszłości szpitala; Anna Gabińska 2012 r.

www.rynekzdrowia.pl – Szpital przeżył, leczenie trwa; Wojciech Kuta 2014 r.

www.manager.money.pl – Jest w Polsce człowiek, który wie, jak ratować zadłużone szpitale; Krzysztof Janoś 2016 r.

www.wroclaw.doba.pl – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu najefektywniej zarządzanym szpitalem w Polsce; Adriana Boruszewska 2016 r.