Tyco Expert Graphics to w pełni funkcjonalny system zarządzania alarmami, który zaprojektowano specjalnie w celu wyraźnego i precyzyjnego prezentowania komunikatów alarmowych, krótszego czasu reakcji na wydarzenie i gwarancji, że dla danego wydarzenia zostaną podjęte najwłaściwsze decyzje.

System dla jednego lub wielu operatorów

TXG to system typu serwer-klient, co oznacza, że do jednej bazy danych serwera mogą mieć dostęp operatorzy z różnych stanowisk roboczych i komputerów. Można wówczas wydzielić specjalne stanowiska operacyjne, które po rozmieszczeniu w różnych miejscach budynku, będą obsługiwane przez personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zarządzanie alarmowe. Oprócz tego istnieje możliwość podłączenia do systemu niezależnego komputera PC, za pośrednictwem lokalnej sieci IT lub też zdalnie, poprzez Internet, w celu zdalnego zarządzania systemem lub konserwacji. System jest wyposażony w jedną bazę danych, dlatego wszelkie zmiany są natychmiast propagowane do wszystkich użytkowników systemu. Może to znacząco obniżyć koszty konserwacji systemu.

 Charakterystyka

 • Funkcje powiadomień, wyświetlania stanu i kontroli zarówno w normalnych warunkach, jak i w sytuacjach alarmowych.
 • Zaprojektowane przez firmę Tyco z myślą o monitorowaniu systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych chroniących życie.
 • Współdziała z różnymi systemami sygnalizacji pożarowej
   • Minerva® MX Minerva®
   • Simplex 4100 seria 4100, 4120, 4020, 4100U z aktualizacją 2120
   • Zettler Zetfas
   • Wormald PBS16
   • Tyco Fast 2000
 • Wiele stacji roboczych może być skonfigurowanych do pełnienia określonych funkcji lub działania redundantnego
 • Współpraca z jednym lub dwoma monitorami (osobno tekst i grafiki) na każdej stacji roboczej
 • Połączenie z systemami telewizji przemysłowej IP bez użycia dodatkowego oprzewodowania, zmniejszone koszty instalacji w przypadku w pełni zintegrowanego systemu przeciwpożarowego/telewizji przemysłowej
 • Kompatybilność z matrycowymi czujkami podczerwieni Flamevision® FV300 z wbudowaną kamerą CCTV
 • Kolorowa prezentacja wartości analogowych MX Hotspot. Programowalna funkcja śledzenia zmian wartości analogowych. Zmienia wyświetlany kolor w reakcji na zmiany wartości analogowej z wybranych urządzeń MX.
 • Wykresy graficzne tendencji dla wartości analogowych pomagają w ograniczeniu czasu i kosztów prowadzenia konserwacji
 • Możliwość eksportu wartości analogowych do pliku Excel w celu przeprowadzenia dogłębnej analizy
 • Opis dźwiękowy ekranów może być odtwarzany podczas ich wyświetlania albo w przypadku wystąpienia zdarzenia
 • Interfejs użytkownika o wysokim poziomie funkcjonalności ułatwia wprowadzanie zmian w atrybutach punktów oraz rzutach obiektu, obniżając tym samym długoterminowe koszty użytkowania.

  Przeznaczony do zarządzania alarmowego

  System TXG jest dedykowany do zarządzania alarmami pożarowymi oraz innymi zdarzeniami awaryjnymi. System jest w pełni zintegrowany, z redundantną komunikacją do istniejących oraz nowych central sygnalizacji pożarowej ZETTLER, wyposażony w specjalnie zaprojektowany interfejs użytkownika, który może być obsługiwany łatwo i intuicyjnie przez strażników i służby ochrony. Interfejs użytkownika został specjalnie przystosowany do obsługi na ekranach dotykowych, nawet w rękawicach, a system może być skonfigurowany również tak, żeby oprogramowania nie dało się przypadkowo zamknąć. Funkcje integracyjne, takie jak wyświetlanie wideo, poczty e-mail czy też danych analogowych, są zorganizowane w sposób, który optymalizuje ich działanie w sytuacjach alarmowych.

  Weryfikacja wideo

  Funkcja wideo IP umożliwia odtwarzanie obrazu z zagrożonego obszaru, w czasie rzeczywistym, w przypadku wystąpienia alarmu lub usterki. Obraz wideo z zagrożonego miejsca pojawia się automatycznie na ekranie TXG, umożliwiając szybką ocenę sytuacji i przeprowadzenie odpowiednich działań. W przypadku mniej poważnych zdarzeń można w ten sposób uniknąć kosztownego i zbędnego wyłączenia instalacji występujących w obiekcie. Z kolei w poważniejszych sytuacjach, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu mogą szybko i pewnie otrzymać dokładne informacje na temat zdarzenia, co wpływa na obniżenie nakładów finansowych i znacząco podnosi bezpieczeństwo.

  System TXG jest w pełni skalowalny

  ……Od pojedynczej centrali sygnalizacji pożarowej połączonej z serwerem TXG ……

  Niewielki, dodatkowy koszt wiążący się z zakupem stacji TXG typu klient/serwer, daje się łatwo usprawiedliwić w kontekście korzyści, jakie wiążą się z użyciem graficznego interfejsu użytkownika.

  …… do kompleksowej instalacji z wieloma zróżnicowanymi sieciami i klientami rozproszonymi

  W rozległych kompleksach wielobudynkowych może znajdować się kilka sieci systemów sygnalizacji pożarowej, najczęściej instalowanych w przeciągu dłuższego czasu. Serwer TXG może pełnić funkcję koncentratora, który umożliwi zintegrowanie tych systemów z wieloma klientami, zapewniając możliwość wysyłania powiadomień i utrzymania kontroli nad systemem odpowiednio do potrzeb

  Długoterminowe wsparcie

  Tyco Expert Graphics zapewnia funkcje wysyłania powiadomień, wyświetlania stanu i sterowania różnymi systemami sygnalizacji pożarowej i alarmowymi, w tym Minerva® MX wyposażonymi w najnowszą technologię wykrywania pożarów MX Technology®. Urządzenie współdziała także z poprzednimi wersjami systemów sygnalizacji pożarowej Minerva®, co pozwala na ewentualną przyszłą modernizację z systemu Minerva® do systemu w technologii MX. TXG ma również możliwość łączenia się z różnymi innymi, starszymi wersjami central sygnalizacji pożarowej, a jako standard oferuje możliwość łączenia się z sieciami ZETTLER® Zetfas i Wormald® PBS. Dzięki takiemu poziomowi elastyczności systemu TXG, można go używać do zarządzania zarówno pojedynczymi budynkami, jak i dużymi kompleksami z różnorodnymi systemami przeciwpożarowymi i alarmowymi.

  Wsparcie dla dwóch monitorów. Zazwyczaj jeden monitor służy do wyświetlania informacji graficznych, a drugi do prezentowania listy bieżących alarmów/zdarzeń.

  Uproszczenie

  Większość pracy związanej z konfiguracją systemu TXG zostaje uproszczona dzięki opcji automatycznego importu konfiguracji central oraz możliwości wykorzystania szerokiego zakresu plików z danymi wejściowymi, takich jak pliki GIF, JPG, mapy bitowe, pliki AutoCAD®, Vector i WAV.

  Konserwację systemu można przeprowadzać za pośrednictwem zaawansowanego interfejsu użytkownika z możliwością edytowania pozycji i atrybutów ikon punktowych oraz wprowadzania zmian na rzutach obiektu. Oprócz uproszczonej konserwacji, aplikacja typu kilent- serwer zapewnia również możliwość wysyłania zapytań do bazy danych, przez stacje robocze na obiekcie lub poza nim, ze zdefiniowanymi poziomami bezpieczeństwa zapewniając wymaganą kontrolę nad dostępem do systemu.

  MX Hotspot

  Funkcja MX Hotspot podświetla obszar mapy strefowej w TXG, na którym doszło do zmiany środowiskowej. System TXG wykorzystuje wartości analogowe pochodzące z czujek dymu, temperatury i gazu, aby oznaczyć strefę odpowiednim kodem kolorystycznym. Funkcja ta nie tylko pomaga w weryfikacji skali zagrożenia dla danej sytuacji, ale również zapewnia szybką wizualizację dla personelu odpowiadającego za bezpieczeństwo, wskazując czy wejście na dany obszar w sytuacji alarmowej nie stanowi zagrożenia.

  Integracja z systemem CCTV

  System TXG jest kompatybilny z rejestratorami American Dymanics Intellex®, kamerami Axis IP oraz serwerami Video IP. Można go używać do integracji nowych lub istniejących systemów telewizji przemysłowej CCTV.

  Powiadomienia przez pocztę e-mail

  W razie wystąpienia zdarzenia, TXG może wysłać powiadomienie tekstowe w wiadomości e-mail lub SMS, skierowane do zdefiniowanej grupy ludzi. W codziennym działaniu może to automatyzować reakcje na uszkodzenia, a podczas sytuacji alarmowych może służyć do powiadamiania personelu przebywającego na obiekcie i poza nim, o wystąpieniu określonych zdarzeń i zagrożeń.

  Dodatkowe funkcje i właściwości

 • Scentralizowane zarządzanie bezpieczeństwem oznacza, że konta operatorów są zarządzane przez wspólną bazę danych dla wszystkich klientów TXG
 • Sterowanie za pomocą myszy, klawiatury lub ekranu dotykowego, umożliwiające swobodne korzystanie z multimediów
 • Przełączanie między dwoma językami
 • Możliwość wyświetlania na żywo obrazu wideo w razie wystąpienia określonych, zdefiniowanych warunków alarmowych
 • Łatwość konfiguracji i instalacji – brak potrzeby prowadzenia specjalnego szkolenia z zakresu sieci lub obsługi komputera PC
 • Dostępne narzędzia do tworzenia raportów konserwacyjnych i zarządzania obiektem. Przyciski funkcyjne z konfigurowanymi ikonami oraz tekstem pozwalają na przypisanie ich do wykonywania odpowiednich rodzajów działań.
 • Zastosowanie połączenia symboli, planów pomieszczeń, zdjęć, tekstu i plików wideo do prezentowania zdarzeń
 • Dostępne standardowe biblioteki symboli MX i Minerva®
 • Dostarczanie instrukcji na temat działań, jakie należy podjąć w danej sytuacji
 • Możliwość drukowania map oraz instrukcji jako materiałów pomocniczych dla zespołów reagowania na zagrożenia
 • Możliwość wyświetlania i drukowania dziennika zdarzeń z opcjonalnymi filtrami wyświetlania według zdarzeń, dat, urządzeń lub hosta
 • Zaawansowany filtr umożliwiający raportowanie historii zdarzeń według określonego limitu ustalonego wybranym zakresem albo przedziałem czasu
 • Przesyłanie poleceń do wyjść sterujących z graficznego interfejsu użytkownika
 • Możliwość zatwierdzenia zdarzeń indywidualnie lub zastosowania funkcji automatycznego zatwierdzenia
 • Obsługiwane wszystkie rodzaje standardowych plików graficznych stosowanych w komputerach (tzn. GIF, JPG, BMP), plików AutoCAD® oraz Vector
 • Dane dotyczące zamawiania

  508.040.100        Klucz sprzętowy USB/licencja/ oprogramowanie TXG

  508.040.001        TXG001 — jedna licencja kliencka dla 1 centrali

  508.040.002        TXG004 — jedna licencja kliencka dla 2-4 central

  508.040.003        TXG010 — jedna licencja kliencka dla 5-10 central

  508.040.004        TXG020 — jedna licencja kliencka dla 11-20 central

  508.040.005        TXG999 — jedna licencja kliencka dla 21 central i więcej

  508.040.011        TXG-C Licencja dla dodatkowej stacji klienckiej

  508.040.021        TXG-MIN80 Licencja sterownika Minerva

  508.040.023        TXG-ZETA Licencja sterownika Zetadress/FILnet

  508.040.024        TXG-ZETF Licencja sterownika Zetfas/FILnet

  508.040.025        TXG-OPC licencja serwera OPC z dostępem do alarmów/zdarzeń i danych

  508.040.027        TXG-CPP Sterownik – SIMPLEX CPP

  508.040.033        Sterownik TXG-PBS/FAST

Opracowano na podstawie materiałów ZETTLER