Narzędzie serwisowe 850EMT

Programator komunikuje się z urządzeniami serii 850 i 830 za pomocą dwukierunkowego łącza bezprzewodowego w podczerwieni. 850EMT otrzymuje dane z odbioru, a technik wybiera i potwierdza szczegóły konfiguracji na podstawie dokumentu odbioru opartych na obiektywnych danych, który można ściągnąć z programatora.

Właściwości:

Upraszcza instalację i odbiór
Zmniejsza prawdopodobieństwo błędu inżyniera
Zwiększa poziom BHP poprzez eliminację konieczności pracy na wysokościach
Zwiększa pewność poprzez raportowanie cyfrowe oparte o dane