Systemy bezpieczeństwa w budynkach instalowane są z dwóch powodów: wymogów prawnych oraz ochrony osób i mienia. Niezależnie od przyczyn instalacji są one traktowane najczęściej jako koszt, który trzeba ograniczyć.

W LANSTER MAMY INNE PODEJŚCIE. JESTEŚMY JEDNĄ Z NIEWIELU FIRM W POLSCE, KTÓRE OFERUJĄ INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA DLA BEZPIECZEŃSTWA.
DZIĘKI OPTYMALIZACJI INFRASTRUKTURY I ZARZĄDZANIA NASI KLIENCI OSIĄGAJĄ REALNE OSZCZĘDNOŚCI

INTEGRACJA WIELU SYSTEMÓW – OPTYMALIZACJA KOSZTÓW I ZARZĄDZANIA

Dzięki kompleksowemu podejściu jesteśmy w stanie zintegrować wiele systemów, które poprzez synergię działania dają zwielokrotniony efekt. Zastosowania naszych rozwiązań sprawdzają się w fabrykach, magazynach, biurowcach, centrach handlowych, obiektach użyteczności publicznej i wojskowych.

Z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem każdego z tych budynków znacznie lepszym rozwiązaniem jest jedno oprogramowanie, które pozwala na sterowanie wszystkimi systemami oraz monitoring całej infrastruktury technicznej. W jednym systemie integrujemy m.in.: system detekcji i gaszenia pożaru, kontroli dostępu, przywoławczy, sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu.

LANSTER ZAJMUJE SIĘ ZINTEGROWANYMI ROZWIĄZANIAMI I POJEDYNCZYMI SYSTEMAMI, TAKIMI JAK:

  • SYSTEMY DETEKCJI POŻARU
  • SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU (SKD)
  • SYSTEMY OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO (LAN)
  • SYSTEMY PRZYWOŁAWCZE (SP)
  • SYSTEMY SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU (SSWIN)
  • DŹWIĘKOWE SYSTEMY OSTRZEGAWCZE (DSO)
  • SYSTEM GASZENIA POŻARU
  • SYSTEMY MONITORINGU (CCTV)
  • SYSTEMY WIDEO-DOMOFONOWE

JAK DZIAŁA ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA?

Wyobraźmy sobie budynek, w którym należy zainstalować wiele systemów bezpieczeństwa. Można to zrobić na co najmniej dwa sposoby:

1. Standardowy, czyli każdy system traktowany jest autonomicznie,

2. Integracja systemów na jednej platformie zarządzającej wg. Lanstera.

Założenia :

Oba przypadki oparte są o identyczne rozwiązania. Liczba kamer: 100, systemy:
1. detekcji pożaru, 2. sygnalizacji włamania i napadu, 3. kontroli dostępu, 4. lokalizujący pracowników/gości.

Przypadek 1 : Standardowe podejście

W typowym, tradycyjnym podejściu jedno urządzenie sygnalizuje alarmy pożarowe, kolejne alarmy włamaniowe, podgląd monitoringu ze 100 kamer jest na wielu monitorach, do tego dochodzi kontrola dostępu i system lokalizacji pracowników – to następne urządzenia. Z jednej strony budynek jest nowoczesny, posiada zaawansowane systemy ochrony. Z drugiej centrum monitoringu jest mało efektywne i trudne
w zarządzaniu, co powoduje, że realne korzyści z wielu systemów nie są w pełni wykorzystane. Infrastruktura okablowania jest dublowana, co zwiększa koszty, a praca na wielu różnych systemach jest mniej wydajna i zwiększa prawdopodobieństwo błędnej oceny sytuacji.

Przypadek 2 : Integracja systemów wg Lanstera

Dwa monitory obsługują cały system bezpieczeństwa ponieważ wszystko zintegrowane jest na jednej platformie zarządzającej: pierwszy z nich przedstawia mapę obiektu z naniesionymi wszystkimi systemami bezpieczeństwa, a drugi służy do obsługi wybranych systemów. Przykład: Kontrola włamania sygnalizuje, że drzwi zostały nielegalnie otwarte. Ochrona ma od razu graficzny podgląd schematu strefy budynku gdzie został uruchomiony alarm. Jednym kliknięciem włącza podgląd najbliższej kamery, by sprawdzić co się tam dzieje. Dodatkowo cały proces można zautomatyzować aby wyeliminować błędy popełniane przez człowieka. Dzięki zintegrowanemu systemowi Lanstera osiągamy maksymalizację wykorzystania pojedynczych systemów bezpieczeństwa.

NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE DLA MODERNIZACJI SYSTEMÓW

Rozwiązanie Lanstera pozwala także na modernizację przestarzałych systemów bezpieczeństwa w istniejących obiektach. W takich sytuacjach System Lanstera jest platformą, na której budujemy zintegrowane rozwiązanie. Platforma Lanstera może być zastosowana nie tylko w sytuacji kompleksowych modernizacji, ale także stopniowych, kiedy wymiana systemów bezpieczeństwa jest rozłożona w czasie na etapy.

Na przykład w pierwszej kolejności zostanie wymieniony niewydajny system przeciwpożarowy, natomiast w kolejnych latach również starzejące się systemy kontroli dostępu, monitoringu czy sygnalizacji włamania i napadu.

Zintegrowana platforma bezpieczeństwa Lanstera jest wyjątkowym systemem na rynku ponieważ pozwala na połączenie rozwiązań różnych producentów w zakresie bezpieczeństwa. Dzięki temu podczas kompleksowej wymiany lub modernizacji rozłożonej w czasie system Lanstera będzie przejmował kolejne kompetencje aż do pełnej integracji.