Jakie funkcje spełnia inteligentny budynek XXI wieku? Powinien być: komfortowy, oszczędny, bezpieczny, przyjazny dla środowiska i łatwy do zarządzania. Powinien wreszcie być tak zaprojektowany, by zmiany dostosowujące go do nowych potrzeb były łatwe do wprowadzenia.

TWORZYMY WSPÓLNĄ INFRASTRUKTURĘ DLA SYSTEMÓW BUDYNKOWYCH. TO WŁAŚNIE ONA ZAPEWNIA NAJLEPSZĄ ŁĄCZNOŚĆ NOWOCZESNYM OBIEKTOM, NIEZBĘDNĄ DO REALIZACJI ICH FUNKCJI

 

PLATFORMA DLA INTELIGENTNYCH BUDYNKÓW

Skomplikowany i zaawansowany technologicznie system zarządzania inteligentnymi budynkami opiera się na nowoczesnej komunikacji, której nośnikiem jest infrastruktura sieciowa zbudowana na kablach miedzianych i światłowodowych. Na infrastrukturę składają się odrębne systemy takie jak: automatyka budynkowa, internet i przesyłanie danych, telefonia, instalacje elektryczne, kontrola dostępu, rejestracja czasu pracy, monitoring telewizyjny, klimatyzacja i wentylacja czy systemy sygnalizacji włamania i napadu. Odrębne? Tak było dotychczas. W Lansterze mamy inne podejście. Nazywamy go szyną komunikacyjną. Wyjątek stanowi system przeciwpożarowy, który wg norm obowiązujących w Unii Europejskiej powinien być niezależny.

Wyobraź sobie sieć dróg w mieście nocą. Puste jezdnie, wolność i prędkość. Kilka godzin później, jadąc do pracy to już korki, tłok i nerwy. Sieć połączeń kablowych w budynkach, jak sieć dróg, zatyka się wtedy, kiedy ważny jest czas i przepustowość. Tak, jak Twoje wymagające aplikacje potrzebują dobrych i szybkich urządzeń, tak przesyłanie danych wymaga wysoko wydajnych niezawodnych sieci.

MAKSYMALIZACJA EFEKTYWNOŚCI INFRASTRUKTURY – REALNE OSZCZĘDNOŚCI

Od tego jak dobrze zaprojektowany jest system infrastruktury zależy czy budynek spełnia swoje funkcje, czyli jest oszczędny, komfortowy, bezpieczny i łatwy do zarządzania. Przewagą rozwiązania Lanstera jest fizyczna spójność wszystkich systemów – w jednej szynie komunikacyjnej. Ale to nie wszystko. Najlepsze systemy infrastruktury okablowania są modernizowane dopiero po 15, a nawet 25 latach. Decyduje o tym nie tylko trwałość materiałów, ale przede wszystkim to, czy system sieciowy jest otwarty. Szczególnie istotna jest w tym przypadku elastyczność systemu pozwalająca na rozbudowę i dostosowanie do nowych wymagań technologicznych, jak również zmian przeznaczenia przestrzeni wewnątrz.

Dzięki dobrze i mądrze zaprojektowanej infrastrukturze – obniżamy koszty operacyjne utrzymania budynku. Minimalizujemy konieczność wymiany sprzętu i przeprowadzenia prac budowlanych.

JUTRO ZACZYNA SIĘ DZIŚ

Systemy wspólnej infrastruktury Lanster cechuje otwartość na nowe technologie, które już wkrótce staną się standardem. W infrastrukturze budynkowej wciąż stosowane są rozwiązania, które z punktu widzenia współczesnych wyzwań są zupełnie niewydajne. Takim przykładem jest kabel koncentryczny, który sprawdza się w łączności anteny satelitarnej z telewizorem, jednak zastosowany w systemie monitoringu wizyjnego ogranicza łączność do nieefektywnych i zamkniętych rozwiązań analogowych. Innym przykładem jest przepustowość sieci. Jeszcze 5 lat temu normą w przesyłaniu danych w sieciach biurowych była prędkość 100 megabitów, obecnie jest to 10 G/s, a za kilka lat będzie to wielokrotność obecnego standardu. Dlatego naszym Klientom proponujemy przyszłościowe rozwiązania, zamiast komunikacji analogowej – cyfrowa oparta o ethernet.

POWER OVER ETHERNET

Redukujemy okablowanie, zamiast niezależnych i dublujących się rozwiązań dla zasilania i przesyłania danych budujemy systemy oparte na Power over Ethernet czyli pojedynczym kablu, który spełnia obie funkcje. Dzięki takim rozwiązaniom ograniczamy koszty i budujemy oszczędności. Upraszczamy infrastrukturę kablową i redukujemy użycie materiału. Brak dodatkowej instalacji elektrycznej powoduje, że nie ponosimy kosztów wykonania dodatkowej instalacji. Oszczędzamy wreszcie na zasilaczach, zastępując je jednym centralnym zintegrowanym w urządzeniu sieciowym.

Według badania Building Technologies Group przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, połączenie sieci IT z innymi systemami budynkowymi może zmniejszyć wydatki na budowę tych sieci o 23 procent. Natomiast koszty operacyjne mogą być niższe nawet o 30 procent.

Wraz z nowymi rozwiązaniami technologicznymi, a także zmieniającym się prawem wymagającym od budynków by były bardziej ekologiczne, liczba systemów, a wraz z nią infrastruktura kablowa będzie rosnąć. Dzięki rozwiązaniom Lanster oszczędności w przyszłości będą wzrastały.

KORZYŚCI:

  • OPTYMALIZACJA KOSZTÓW
  • ENERGOOSZCZĘDNY SYSTEM
  • OTWARTA INFRASTRUKTURA
  • GWARANCJA NAWET DO 25 LAT
  • OSZCZĘDNOŚĆ PRZESTRZENI
  • LEPSZE ZARZĄDZANIE