1) Dla kogo jest OneMode-Link ?

Jeżeli Twoja infrastruktura światłowodowa (wielomodowe połączenia światłowodowe) mają więcej niż 10 lat lub korzystasz ze światłowodów kategorii OM1/OM2/OM3/OM4 i chcesz przesyłać dane z prędkością większą niż 10 Gb/s na odległość do 5 km OneMode-Link jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie.

2) Czy OneMode-Link wymaga układania dodatkowych kabli ?

Nie. OneMode-Link wykorzystuje istniejące połączenia (kable światłowodowe).

3) Czy urządzenie OneMode-Link pozwala na transmisję z prędkościami powyżej 100 Gb/s?

Tak, dla odległości poniżej 400 m możliwa jest transmisja z prędkością 400 Gb/s.

4) OneMode-Link jest urządzeniem aktywnym czy pasywnym?

OneMode-Link do działania wykorzystuje optykę i jest rozwiązaniem czysto pasywnym. Nie wymaga zasilania i w przeciwieństwie do sprzętu aktywnego nie wymaga uziemienia, zasilania awaryjnego i nadzoru.

5) Na jaką maksymalną odległość można przesyłać dane z wykorzystaniem pasywnego media konwertera OneMode-Link?

W przypadku połączeń o długości nie przekraczającej 800 m rozwiązanie OneMode-Link jest instalowane tylko na jednym końcu światłowodu wielomodowego, zwykle w głównym punkcie dystrybucyjnym. W przypadku dłuższych połączeń na drugim końcu światłowodu wielomodowego instalowane jest urządzenie OneMode-Extender. Extender regeneruje sygnał świetlny, pozwalając na obsługę większych odległości.

6) Co jest wymagane do instalacji rozwiązania OneMode-Link?

Aby określić, który model urządzenia OneMode-Link powinien zostać użyty należy znać typ włókna wielomodowego, długość połączenia, jak również liczbę złącz i spawów na danym odcinku. W przypadku braku tych informacji należy wykonać pomiary OTDR w celu uzyskania potrzebnych danych.

7) Jaka jest żywotność urządzenia OneMode-Link?

Przyczyną większości problemów z siecią są urządzenia aktywne, np. przełączniki i transceivery optyczne. W przypadku urządzeń pasywnych jedynie kilku producentów określa średni czas bezawaryjnej pracy (MTBF). Praktycznie bezawaryjna praca powoduje, że współczynnik MTBF dla OneMode-Link jest bardzo wysoki (kilka lat, MTBF>85,000 godzin).

Ewentualne problemy, są zwykle spowodowane niepoprawnym sposobem instalacji lub użytkowania. Można do nich zaliczyć zanieczyszczone złącza, przekroczone promienie gięcia światłowodu lub spawy niskiej jakości. Tego rodzaju ryzyko można wyeliminować, korzystając z pomocy certyfikowanego instalatora Panduit, co dodatkowo umożliwia objęcie systemu gwarancją.

 8) Jak działa pasywny media konwerter  OneMode-Link?

Rozwiązanie OneMode-Link wykorzystuje wielopłaszczyznowy konwerter światła (MPLC), będący swego rodzaju filtrem, który formuje wiązkę jednomodową w taki sposób, aby trafiała ona tylko w podstawowy mod włókna wielomodowego. Zasadniczo zmienia włókno wielomodowe w łącze quasi-jednomodowe, co skutkuje znacznym wzrostem pasma przenoszenia światłowodu wielomodowego.

9) Jak działa technologia MPLC?

Technologia MPLC pozwala na elastyczne kształtowanie światła laserowego przy bardzo niskich stratach. Technologia MPLC umożliwia wzbudzenie poszczególnych modów w wielomodowym włóknie światłowodowym. Precyzyjne wzbudzanie poszczególnych modów pozwala wyeliminować zjawisko dyspersji modalnej, które ogranicza przepustowość włókien wielomodowych.

10) Czym jest dyspersja modalna i jaki jest jej wpływ na pasmo przenoszenia włókien wielomodowych?

Dyspersja modalna występuje w światłowodach wielomodowych i związana jest z czasem pokonywania tych samych odcinków kabla światłowodowego przez mody. Mody w kablu światłowodowym odbijają się pod różnym kontem co powoduje, że ten sam odcinek kabla światłowodowego pokonują w różnym czasie. Degradacja sygnału pogłębia się wraz ze wzrostem prędkości transmisji i długości kabla światłowodowego.

Skutkiem występowania zjawiska dyspersji modalnej jest ograniczenie szerokości pasma przenoszenia światłowodów wielomodowych, a co za tym idzie zmniejszenie maksymalnej odległości na jaką mogą być transmitowane dane przy określonej szybkości transmisji.

Rysunki po prawej stronie prezentują zjawisko dyspersji modalnej. Jak widać na rysunku powyżej impulsy „1” i „0”, trafiające do włókna światłowodowego mają określony kształt. W miarę przemieszczania się wzdłuż światłowodu wielomodowego, zjawisko dyspersji modalnej zniekształca impulsy co zaprezentowano na rysunku poniżej. Dyspersja, czyli rozmywanie się poszczególnych sygnałów sprawia, że odbiornik może zamienić wartość „1”, na „0” lub odwrotnie. Taka zamiana powoduje różnice w sumach kontrolnych pakietów i wymusza ponowienie transmisji danego pakietu co powoduje niepotrzebne zwiększenie ruchu w sieci.

11) W czym rozwiązanie OneMode-Link jest lepsze od WDM?

Zwielokrotnianie sygnału w dziedzinie długości fali (WDM) nie zwiększa przepustowości światłowodu wielomodowego. Zastosowanie WDM omija ograniczenia światłowodów wielomodowych poprzez podzielenie strumienia danych transmitowanych z prędkością 10 Gb/s, na np. 10 kanałów po 1 Gb/s i zagregowanie danych przy odbiorze. Zastosowanie dodatkowych urządzeń aktywnych, np. transceiverów WDM, demultiplekserów itp. wiąże się z dodatkowymi kosztami i ryzykiem.

12) W jaki sposób pasywny mediakonwerter OneMode-Link jest podłączany do istniejącego włókna wielomodowego?

Początek istniejącego włókna wielomodowe jest spawany z pigtailem podłączonym do urządzenia OneMode-Link. Podłączenia zwykle dokonuje się w głównym punkcie dystrybucyjnym. Do łączenia nie wykorzystuje się złącz, ze względu na możliwość wystąpienia braku współosiowości łączonych włókien. Taka sytuacja może prowadzić do wzbudzania pozostałych modów w włóknie wielomodowym, podczas przejścia światła przez złącze. Zostało to zaprezentowane na rysunku po prawej stronie. Podobnie na drugim końcu światłowodu, zwykle w pośrednim punkcie dystrybucyjnym włókno wielomodowe jest spawane z jednomodowym pigtailem.

13) Co jeśli nie są dostępne nadmiarowe włókna światłowodowe do podłączenia urządzenia OneMode-Link?

Najprostszą, najmniej inwazyjną metodą modernizacji sieci poprzez instalację urządzenia OneMode-Link jest wykorzystanie nadmiarowych włókien światłowodowych, jednak w niektórych przypadkach zapasowe włókna są niedostępne. W takim przypadku konieczne jest tymczasowe odłączenie danego połączenia. W pierwszej kolejności należy zidentyfikować i odłączyć połączenia będące najmniej istotne dla funkcjonowania instytucji. Są nimi np.  obwody wykorzystywane do tworzenia kopii zapasowych w nocy. Alternatywą jest również instalacja pasywnych konwerterów OneMode-Link w nocy, kiedy będzie miało to najmniejszy wpływ na działanie instytucji. Instalacja rozwiązania nie wymaga znacznych ilości czasu, zwykle do 2 godzin/port.

Link do artykułu o OneMode-Link
Opracowano na podstawie materiałów Panduit