NOWE MOŻLIWOŚCI

DZISIEJSZE SYSTEMY STEROWANIA OŚWIETLENIEM MOŻNA OKREŚLIĆ JAKO „NAKŁADKI”; OZNACZA TO, ŻE RACZEJ UDOSKONALAJĄ NIŻ ZASTĘPUJĄ ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĘ ELEKTRYCZNĄ AC

Chociaż systemy te mogą ograniczać koszty energii, to są one także ograniczone przez standardowy poziom napięcia w sieci prądu przemiennego (AC).

Z drugiej strony, niskonapięciowe systemy sterowania oświetleniem wykorzystują prąd stały (DC) o niskim poziomie napięcia do zasilania świateł LED. Jest to o wiele bardziej ekonomiczne rozwiązanie niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań wykorzystujących napięcie w sieci AC. Ponadto łączność sieciowa umożliwia integrację kilku innych istotnych cech .

Czym jest… Niskonapięciowe oświetlenie?
Wysokowydajne oświetlenie LED opracowane do współpracy z niskonapięciowym stałoprądowym zasilaniu zamiast na konwencjonalnym napięciu AC z sieci.

OŚWIECENIE OŚWIETLENIEM

Elementy oświetleniowe LED mogą także wpływać na rozwój inteligentnego budynku dzięki temu, że zsieciowane czujniki można zintegrować z oprawami oświetleniowymi w celu pomiaru obecności ludzi, temperatury, wilgotności i innych czynników, których znajomość wymagana jest do efektywnej pracy inteligentnego budynku.

To właśnie ta inteligencja pozwala zagwarantować regulację poziomu oświetlenia LED w czasie rzeczywistym, bez ponoszenia kosztów i bez dezorganizacji na skutek kładzenia linii kablowej przez elektryka.

ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

Oświetlenie niskonapięciowe ma na celu uzyskanie wysokiej efektywności połączonej z redukcją kosztów. Inteligentne zaplanowanie infrastruktury umożliwi wyciągnięcie jak największych korzyści z takiego rozwiązania.

Znaczna oszczędność energii
Zmiana tradycyjnego systemu oświetlenia na system LED pracujący w instalacji niskonapięciowej może zagwarantować znaczną redukcje kosztów. Badania poszczególnych przypadków wykazały oszczędności wynoszące 75 procent lub więcej w porównaniu do metod tradycyjnych.

Połączenie sterowania i zasilania
Jedna infrastruktura kablowa może jednocześnie realizować sterowanie, zasilanie, a także eliminować wiele problemów związanych z wdrażaniem sterowników bezprzewodowych, takich jak:
• Zakłócenia i współzawodnictwo o pasmo między różnymi urządzeniami i sygnałami w danym obszarze
• Koszty utrzymania związane z wymianą baterii
• Mniejsza niezawodność w związku z odpornością na zakłócenia sygnałów sterujących i niezrozumieniem instrukcjami.

Użycie danych w czasie rzeczywistym do cięcia kosztów
Z uwagi na to, że oprawy oświetleniowe LED mogą być instalowane w połączeniu z dowolną liczbą czujników, mogą one automatycznie wykrywać obecność osób oraz poziomy oświetlenia w czasie rzeczywistym i odpowiednio reagować na te dane. Można ustalić zasady przez jak długi czas pomieszczenie musi być puste, zanim oświetlenie się dostosuje.

Badania CommScope wskazują, że wdrożenie systemu LED może zmniejszyć pobór energii na oświetlenie nawet o 75%.

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło