Pełna kontrola nad okablowaniem światłowodowym w centrum danych dla optymalnej wydajności

 

Stale rosnące zapotrzebowanie na przepustowość związane z szeroką gamą nowych zastosowań w centrach danych wymusza zwiększanie liczby włókien, ponieważ coraz większa liczba centrów danych powstaje z myślą o transmisjach wysokiej prędkości na potrzeby sieci LAN/SAN. Transmisje wysokiej prędkości oparte są na technologii przesyłania danych przy wykorzystaniu połączeń światłowodowych. W rezultacie okablowanie światłowodowe stało się dominującym medium przesyłowym w centrach danych i pozostanie nim w przyszłości.

Wraz z rosnącą liczbą połączeń światłowodowych wyzwaniem staje się zagęszczanie światłowodów przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej dostępności, elastyczności i zarządzaniu, oraz utrzymaniu jak najniższych kosztów. Podłączając kolejne kable światłowodowe, operatorzy centrów danych często zmagają się z utratą kontroli nad liczbą włókien, zagęszczeniem i zagospodarowaniem przestrzeni, co skutkuje zmniejszeniem dostępności i wzrostem kosztów eksploatacji.

Próba rozwiązania tego problemu poprzez zastosowanie paneli rozdzielczych o dużym zagęszczeniu portów może pogorszyć sytuację w przypadku nieprawidłowego użycia paneli. Z kolei próba zmieszczenia gęstej wiązki kabli w szafie przeznaczonej na urządzenia może spowodować powstanie plątaniny kabli, zwłaszcza w sytuacjach, gdzie zarządzanie okablowaniem w zasadzie nie występuje. Rozwiązanie tego problemu składa się z dwóch części:

 

1.  Wybór architektury okablowania

Scentralizowana konfiguracja krosowania pośredniego w głównym obszarze dystrybucji (MDA) eliminuje konieczność doprowadzania kabli z szaf z kluczowym wyposażeniem. Wszystkie aktywne porty sieci bazowej LAN/SAN są odzwierciedlone w centralnych szafach z krosowaniem pośrednim. Dzięki temu eksploatacja systemu jest bezpieczniejsza, a rozbudowa systemu w przyszłości – łatwiejsza.

2.  Odpowiednie rozwiązanie dla krosowania pośredniego

Szafy sprzętowe zaprojektowane z myślą o serwerach mogą być również wyposażone w światłowodowe panele krosownicze. Często jednak możliwości efektywnego zarządzania kablami krosowymi, podłączonymi do aktywnego wyposażenia, są w nich ograniczone. Takie rozwiązanie jest wystarczające dla samego podłączenia sprzętu, jednakże nie pozwala na montaż okablowania niezbędnego do krosowania pośredniego. Najlepsze rozwiązania dla krosowania pośredniego obejmują stelaże lub szafy ze światłowodowymi panelami krosowniczymi, w których przewidziano odpowiednią przestrzeń do montażu dużej liczby i typu kabli krosowych na potrzeby obecnego systemu i ewentualnej rozbudowy w przyszłości. Dopiero, gdy uwzględnione zostaną wszystkie powyższe aspekty, projektant centrum danych jest w stanie odpowiednio zaprojektować infrastrukturę kablową w centrum danych.

 

Pre-change/Addition = Przed zmianą/dodaniem
Central Patching Location = Centralna lokalizacja krosowania
Zone Patching Location = Strefowa lokalizacja krosowania
Post-change/Addition = Po zmianie/dodaniu
Transparent devices are additions = Urządzenia przezroczyste są dodane
Server = Serwer Storage = Pamięć Switch = Przełącznik

 

Aby uniknąć problemów z okablowaniem w chwili obecnej i przygotować obiekt na przyszłą rozbudowę, centra danych należy projektować z przełącznicami światłowodowymi (ODF) wykorzystywanymi do krosowania pośredniego w MDA.

Sprawdzone rozwiązanie telekomunikacyjne w centrum danych

ODF są obecne na rynku od lat. Wykorzystuje się je przede wszystkim w centralach operatorów telekomunikacyjnych, w których zbiegają się dziesiątki tysięcy włókien światłowodowych. Operatorzy centrów danych obecnie stają wobec podobnego wyzwania. Wykorzystanie ODF do zarządzania okablowaniem centrum danych jest efektywnym rozwiązaniem.

Ponieważ ODF przeznaczone do krosowania pośredniego są zoptymalizowane pod okablowanie, a nie wyposażenie, rozwiązują dwa najważniejsze problemy centrum danych związane z okablowaniem: migrację transmisji do światłowodów równoległych oraz spodziewaną rozbudowę samego centrum danych.

Oba te trendy wymagają znacznego zwiększenia liczby włókien optycznych w centrum danych, co powoduje szeroko zakrojone zmiany w liczbie i wymiarach kabli krosowych.

ODF są w stanie skutecznie rozwiązać te problemy, ponieważ są zoptymalizowane do zarządzania okablowaniem – zapewniają ochronę promienia zgięcia światłowodowych kabli krosowych oraz przestrzeń do przechowywania zapasów kablowych. Dzięki temu możliwe jest efektywne wykorzystanie ODF nawet w przypadku podłączenia kilku tysięcy kabli krosowych.

Prawidłowo zaprojektowane ODF do krosowania pośredniego doskonale sprawdzają się jako pojedyncze punkty dystrybucji dla wszystkich sieci LAN, SAN oraz usług telekomunikacyjnych w centrum danych. Zapewniają najwyższą efektywność zarządzania okablowaniem oraz zmniejszają koszty operacyjne.

 

Łatwe serwisowanie

Wstępnie okablowane ODF umożliwiają szybkie przenoszenie, dodawanie i zmienianie okablowania

Większa dostępność

Możliwość podpinania nowych kabli lub zmiany okablowania bez zakłócania pracy systemów

Optymalna elastyczność

Wyposażenie można podłączyć niezależnie od lokalizacji

Większe bezpieczeństwo

Nie wymaga bezpośredniego krosowania na przełączniku/przełączniku klasy director sieci SAN

 

 

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło