W dzisiejszych czasach słowo integracja to bardzo modne określenie. Właściwie każdy, mniej lub bardziej zaawansowany technologicznie sprzęt może współpracować z innymi urządzeniami zwiększając tym samym swoją funkcjonalność. Mogą być to integracje zaawansowane, znacznie rozszerzające możliwości lub proste dające jedną lub kilka opcji dodatkowych.

Co więcej każdy z Nas korzysta z takich integracji na co dzień, często nie zdając sobie z tego sprawy. Przykładem takiej współpracy urządzeń może być smartfon i telewizor. Coraz więcej modeli dostępnych na rynku pozwala użyć telefonu jako pilota. Dodatkowo, dzięki bezprzewodowej komunikacji bluetooth, widok z ekranu smartfonu możemy udostępnić na ekranie TV. Integracje stosuje się po to, żeby ułatwić nam życie. Realizacja tej samej czynności „tradycyjną drogą” zajęłaby więcej czasu i wymagała wykonania dodatkowych czynności.

Integracje często znajdują zastosowanie w wymagających środowiskach, gdzie kluczowe znaczenie ma czas i wysiłek potrzebny do wykonania danej czynności. Zdecydowanie do tego typu miejsc można zaliczyć placówki medyczne. Ratuje się w nich zdrowie i życie ludzi. Dlatego chcąc ułatwić codzienne funkcjonowanie szczególnie w tych miejscach, producent systemu przywoławczego Zettler wyszedł naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. Poniżej przedstawiono kilka przykładów integracji z systemem przwoławczym.

Integracją oferującą najwięcej możliwości jest połączenie systemu przywoławczego Zettler Medicall 800 z systemem lokalizacyjnym – RTLS. Z szeroką listą funkcjonalności tego narzędzia można zapoznać się w oddzielnym artykule – tutaj 

Systemy multimedialne, takie jak telewizja czy radio można obsługiwać przy użyciu manipulatora wyposażonego w specjalne, dodatkowe przyciski. Ponadto mogą one być wykorzystywane do sterowania roletami bądź oświetleniem. Dzięki takiemu zastosowaniu wzrasta komfort pacjenta przy jednoczesnym odciążeniu personelu opieki medycznej.

Sprzęt medyczny, taki jak np.: kardiomonitor, przy użyciu specjalnego adaptera, można połączyć do systemu przywoławczego. Dzięki temu w przypadku przekroczenia ustalonych parametrów system przyzywowy wygeneruje alarm, wymuszając interwencję personelu.

Szpitalne systemy komunikacyjne takie jak telefoniczna centrala PABX czy smartfony (iOS, Android) również można połączyć z systemem przywoławczym. Dzięki temu personel może komunikować się z pacjentami przez elementy jednego jak i drugiego systemu. Lepsza komunikacja bezpośrednio wpływa na szybkość reakcji. Z systemem przyzywowym zintegrować można również HIS dzięki temu informacje wprowadzane w jednej aplikacji, automatycznie pojawiają się w drugiej.

Miejsca specjalne, wymagające stałego dozoru, takie jak np. oddziały dziecięce, czy psychiatryczne potrzebują z definicji więcej uwagi. Często przywołanie przychodzące z takiego miejsca jest bezzasadne. Chcąc zapobiec takim sytuacjom system Medicall 800 ma możliwość zintegrowania z monitoringiem – CCTV. Dzięki temu, w przypadku wezwania pomocy przez pacjenta takiego oddziału, operator poza komunikatem zobaczy także podgląd na żywo z kamery usytuowanej w miejscu z którego wywołano alarm.

Pożar sam w sobie jest sytuacją ekstremalną. Staje się jeszcze bardziej niebezpieczny jeżeli wystąpi np. w szpitalu. Wtedy bardzo ważne jest, żeby informacja o zagrożeniu dotarła do wszystkich w jak najkrótszym czasie. Integracja z systemem sygnalizacji pożarowej – SSP Zettler, daje możliwość wyświetlenia specjalnego alarmu na elementach systemu przywoławczego. Dzięki temu zarówno personel jak i pacjenci mogą szybciej opuścić strefę zagrożenia.

Przykładem prostej, ale bardzo funkcjonalnej integracji z systemem przywoławczym może być połączenie systemu kontroli dostępu – KD. Karty w systemie przywoławczym pozwalają na weryfikację kto, gdzie i kiedy korzystał z elementów tego systemu. Jeżeli w danej placówce funkcjonuje również system kontroli dostępu, można wtedy korzystać z tych samych kart do obsługi obu tych systemów przy zachowaniu ich pełnej funkcjonalności.

Jak wynika z powyższego, przy wyborze systemu przywoławczego warto zastanowić się czy nie będziemy potrzebowali integracji z różnego typu zewnętrznymi urządzeniami, bądź systemami obecnie lub w przyszłości. Są to rozwiązania technologicznie zaawansowane, dlatego nie wszyscy producenci decydują się na ich wprowadzenie. Według statystyk system przywoławczy instaluje się na 10-15 lat. Biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się technologię  warto zainwestować i zabezpieczyć się na długie lata. W praktyce korzystanie z integracji generuje ogromne ułatwienia. Zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że używa się ich na co dzień.

Więcej na temat systemów przywoławczych Zettler Medicall 800 znajdziesz tutaj