Szeroka gama modułów i akcesoriów pętli dozorowej

Technologia MZX wspiera szeroką gamę modułów pętlowych, zaprojektowanych do współpracy z centralami sygnalizacji pożaru MZX oraz PROFILE. Moduły pętlowe zapewniają szeroki zakres elastyczności systemu, pozwalając zarówno na dołączanie wejść do adresowalnej pętli dozorowej jak i sterowanie z niej urządzeniami zewnętrznymi. Tak szeroka oferta modułów pozwala znacząco rozszerzyć funkcjonalność systemu sygnalizacji pożaru poza prosty system bazujący tylko na czujkach i urządzeniach sygnalizacyjnych.

Cechy

  • Cyfrowa komunikacja z centralami technologii MZX – niezawodne działanie zawierające automatyczny monitoring funkcji krytycznych,
  • Moduły pętlowe spełniają standard EN54-13 – niezależna ocena kompatybilności z systemem,
  • Szeroki wybór urządzeń wejść i wyjść – zdolność do wykonania dowolnego zakresu monitorowań i sterowań urządzeń bezpieczeństwa pożarowego,
  • Duży wybór urządzeń zasilanych z pętli dozorowej – zmniejszone koszty instalacyjne,
  • Nie ma konieczności prowadzenia odrębnych obwodów sterujących do urządzeń zewnętrznych – zmniejszenie całkowitego kosztu systemu,

BDM800 Moduł Czujki Linowej
Moduł czujki liniowej BDM800 został zaprojektowany jako interfejs czujki FIRERAY 5000, pozwalający włączyć ją do adresowalnej pętli cyfrowej MZX. BDM800 zapewnia zasilanie czujki z pętli, monitoruje wyjścia sygnałów Pożaru i Usterki w czujce liniowej a także nadzoruje połączenia na uszkodzenia przerwy lub zwarcia. BDM800 może być również wykorzystany do podłączenia czujki FIRERAY 3000. Znaczny koszt instalacji lokalnych zasilaczy zgodnych z normą EN54-4 jest eliminowany.

CIM800 Moduł Wejść Nadzorowanych
Moduł CIM800 jest adresowalnym urządzeniem wejściowym, które pasuje do standardowej obudowy modułów. CIM800 zajmuje jeden adres na pętli dozorowej lub może zostać podzielony na dwa adresy wejściowe okablowane jako linie (Styl B) lub pętlowe (Styl A). Obie wersje okablowania mogą zostać skonfigurowane do monitorowania wejść typu NO lub NC. Dodatkowo, oba mogą zostać skonfigurowane tak aby były inicjowane poprzez komunikat „alarm” lub „uszkodzenie zwarcie” w przypadku zadziałania wejścia typu NO.

DDM800 Moduł czujki pożarowej lub czujki gazu
Moduł DDM800 umożliwia podłączenie 2 wejść konwencjonalnych czujek lub ręcznych ostrzegaczy pożarowych dwużyłowych lub dwóch detektorów z interfejsem 4-20mA do adresowalnej pętli central MZX lub PROFILE. Kiedy jest używany jako interfejs czujek konwencjonalnych, nadzoruje zarówno zwarcie, przerwę jak i usunięcie czujki z linii. Można go zastosować jako interfejs dla urządzeń iskrobezpiecznych, po zastosowaniu izolatora galwanicznego. Posiada wbudowany izolator zwarć. DDM800 może być zasilony przez zewnętrzne napięcie 24Vdc lub bezpośrednio z pętli dozorowej, zapewniając znaczne obniżenie kosztów instalacji. Zapewnia możliwość wykorzystania interfejsu 4-20mA, w celu podłączenia zewnętrznych urządzeń takich jak detektory gazu, temperatury oraz większość innych urządzeń z interfejsem 4-20mA.

DIM800 Moduł Linii Bocznej
DIM800 został zaprojektowany do podłączenia jednej strefy niskonapięciowych czujek konwencjonalnych. Obwód czujek jest zasilany zewnętrznym napięciem 24Vdc i jest resetowany przez adresowalną centralę MX. Moduł DIM800 monitoruje zewnętrzne napięcie zasilania i w przypadku jego zaniku zgłasza sygnał uszkodzenia. Obwód wejściowy czujek może zostać okablowany jako jedna lub dwie linie (Klasa B), jedna pętla (Klasa A) lub jedna linia czujek 4 żyłowa.

LIM800 Moduł Izolatora Zwarć
Moduł LIM800 został zaprojektowany do użytku na adresowalnej pętli dozorowej MZX. Monitoruje on stan linii dozorowej i w przypadku wykrycia jej zwarcia, izoluje zwarty odcinek, pozwalając aby reszta urządzeń na pętli dozorowej działała normalnie. LIM800 może zostać zastosowany dodatkowo razem z innymi urządzeniami, które posiadają wbudowany izolator zwarć aby ograniczyć liczbę urządzeń izolowanych w pętli w przypadku wystąpienia zwarcia.

SNM800 Moduł Sterowania Sygnalizatorów
Moduł SNM800 jest adresowalnym urządzeniem pętlowym, zdolnym do sterowania obwodu wyjściowego zewnętrznych sygnalizatorów o obciążeniu do 2A@24Vdc lub innych urządzeń wymagających sterowania nadzorowanego. Stanowi dodatkowe wyjścia sterujące uzupełniając funkcjonalność dwóch wyjść nadzorowanych dostępnych standardowo w centralach MZX oraz PROFILE. Można do niego dołączyć jeden obwód okablowany jako linia (Klasa B – Styl Y) lub pętla (Klasa A – Styl Z).

MIM800 Mini Moduł Wejścia Nadzorowanego
Moduł MIM800 jest małym, adresowalnym modułem monitorującym jeden obwód wejściowy. Może monitorować styki normalnie otwarte lub normalnie zamknięte a także monitoruje linię na zwarcie i przerwę. MIM800 został zaprojektowany do montażu w małych urządzeniach takich jak czujniki przepływu, czujki specjalne czy ręczne ostrzegacze pożarowe w obudowach przeciwwybuchowych.

RIM800 Moduł Wyjścia Przekaźnikowego
Moduł RIM800 dostarcza jedno programowalne wyjście przekaźnikowe na adresowalnej pętli MZX, które może być zaprogramowane dla różnych zastosowań takich jak przekazywanie stanu pożarowego do innych urządzeń, drzwi pożarowych, klap przeciwpożarowych, systemów ochrony budynku. Cewka przekaźnika modułu RIM800 jest monitorowana. Styki przekaźnika w module RIM800 mogą przełączać prąd do 2A @ 24Vdc, ale moduł może również zostać wykorzystany to sterowania napięciem sieciowym przy zastosowaniu modułu HVR800.

HVR800 Przekaźnik Wysokiego Napięcia
Przekaźnik HVR800 jest nieadresowalnym urządzeniem, które umożliwia przełączanie obciążenia do 10A. Alternatywnie niskonapięciowy sygnał dostarczany np. z modułu RIM800 może zostać wykorzystany do przełączania napięcia sieciowego bez potrzeby dostarczania dodatkowego zasilania 24 Vdc.

LPS800 Moduł Sygnalizatorów Pętlowych
Moduł LPS800 dostarcza jeden monitorowany obwód sterujący do zasilania sygnalizatorów z pętli dozorowej MZX prądem do 75mA. Dołączony obwód sygnalizatorów jest monitorowany na zwarcie, przerwę oraz zabezpieczony elektronicznym bezpiecznikiem nadprądowym wbudowanym w moduł.

TSM800 Moduł Kontroli Drzwi
Moduł TSM800 jest stosowany do sterowania drzwi pożarowych zgodnie z lokalnymi przepisami (np. zgodnie z BS7273 część 4). W momencie aktywacji modułu, zarówno przez sygnał pożarowy albo sygnał uszkodzenia lub izolacji w strefie pożarowej, moduł TSM800 przerywa napięcie zasilania do dołączonych trzymaczy drzwi, które w wyniku tego zostają zamknięte. Moduł posiada również wejście monitorujące zamknięcie drzwi, które jest raportowane w centrali pożarowej. W module zabudowano także zintegrowany izolator zwarć.

TM520 Moduł Timera
Moduł TM520 jest wyposażony w wyjście aktywowane na podstawie zwłoki czasowej. Uruchomienie odliczania zwłoki czasowej (nastawy od 10 minut do 21 godzin 10 minut) odbywa się za pomocą przełącznika kluczykowego lub przez zdefiniowane w centrali pożarowej zdarzenie. Kiedy czas opóźnienia minie, wyście w module zostaje wysterowane. Urządzenie aktywuje wewnętrzny sygnalizator oraz zapala się czerwona dioda LED. Podczas odliczania czasu zwłoki świeci się natomiast żółta dioda LED. Kiedy czas nastawionej zwłoki jest bliski upłynięcia, czerwona dioda LED oraz sygnalizator działają impulsowo 5 minut przed końcem nastawionego czasu. Moduł TM520 wymaga do działania oddzielnego zasilania 24Vdc. Urządzenie nie jest adresowalne, więc nie zabiera żadnego adresu na pętli.

SIO800 Moduł Wejścia/Wyjścia
Moduł SIO800 dostarcza jedno monitorowane wejście oraz jedno przełączne, bezpotencjałowe wyjście przekaźnikowe. Przekaźnik jest sterowany przez centralę MZX lub PROFILE za pośrednictwem pętli dozorowej. Stan przekaźnika (aktywny, nieaktywny, zablokowany) jest nadzorowany przez centralę pożarową.

Obudowy modułów
Standardowa pokrywa M520 jest zaprojektowana do stosowania z modułami technologii MZX (za wyjątkiem HVR800, MIM800 oraz TM520) i jest dopasowana do montażu w standardowej obudowie modułów. Obudowa D800 zapewnia natomiast ochronę IP55. Dostępny jest również uchwyt na szynę DIN dla aplikacji w zbiorczych obudowach modułów.

ZETTLER to wiodąca na rynku europejskim marka produktów przeciwpożarowych, zabezpieczających i nadzoru. Linia produktów przeciwpożarowych ZETTLER obejmuje szeroką gamę certyfikowanych urządzeń przeciwpożarowych MZX TECHNOLOGY posiadających aprobaty i rekomendacje CPD według normy EN54, w tym VdS i NF, we wszystkich krajach europejskich. Lina produktów do nadzoru ZETTLER obejmuje najnowsze, oparte o technologię IP rozwiązania do przywoływania pielęgniarek, nagłych wezwań, komunikacji i zarządzania dla domów opieki, szpitali, więzień i innych tego typu instytucji. Produkty firmy ZETTLER są dostępne w ofercie firmy LANSTER Sp. z o.o. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://lanster.com/system-sygnalizacji-pozaru/ oraz http://lanster.com/system-przywolawczy/

Opracowano na podstawie materiałów firmy ZETTLER