Prawidłowe rozmieszczenie sprzętu w szafie korzystnie wpływa na swobodny przepływ powietrza, właściwą pracę urządzeń aktywnych i serwerów IT, bez przegrzewania i awarii. Dobra organizacja ułatwia administratorom dostęp i obsługę oraz daje większe możliwości reorganizacyjne. 

W tym poradniku przedstawiamy wskazówki, dotyczące jak najefektywniejszego rozmieszczenia serwerów i przełączników oraz wykonania instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych potencjał elektryczny dla serwerowni.

ROZMIESZCZENIE SERWERÓW

 • Warto upewnić się, że kierunek przepływu powietrza dla serwera przebiega od przodu do tyłu.
 • Montaż serwerów należy zaczynać od dołu szafy, aby zapewnić jej lepszą stabilność.
 • W przypadku cięższych serwerów warto skorzystać z dedykowanej ku temu windy serwerowej.
 • Pozostawić odstęp między serwerami, co 5-6 jednostek U, aby uniknąć przegrzania zasilaczy na skutek przewodzenia pomiędzy serwerami.
 • W wolnych przestrzeniach pomiędzy serwerami należy zainstalować panele zaślepiające.
 • W każdej jednostce U należy umieścić tylko jedno urządzenie.

 

ROZMIESZCZENIE PRZEŁĄCZNIKÓW U SZCZYTU SZAFY

 • Urządzenia aktywne powinny być umieszczane w górnej części szafy.
 • Zalecany jest montaż do tylnej szyny z portami zwróconymi w stronę tylnej części szafy.
  – Dostęp do portów i zarządzania kablami.
  – Porty serwera również znajdują się z tyłu szafy.

 

UZIEMIENIE I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

W serwerowniach spotykane jest często uziemienie o konstrukcji siatki umieszczone w podłodze. Utworzona w ten sposób solidna ścieżka odprowadzenia przepięć do źródła systemu zasilania lub ziemi, zapewnia prawidłowe działanie uziemionych szaf i sprzętu IT. Najczęstszymi przyczynami powstania przepięć są: wyładowania atmosferyczne, prąd zwarciowy, aktywacja urządzeń do ograniczenia przepięć SPD (ang. Surge Protective Devices) i wyładowania elektrostatyczne ESD (ang. Electrostatic Discharge).

Zalecenia i najlepsze praktyki dotyczące systemu uziemienia i połączeń wyrównawczych:

 •  Normy: TIA-942, IEEE 1100, UL i CSA wymagają, aby dobrze zaprojektowane systemy uziemienia były:
  – przemyślane,
  – umożliwiały wizualną weryfikację,
  – odpowiedniej wielkości, zapewniającej bezpieczną obsługę spodziewanych prądów,
  – nakierowane na odprowadzanie potencjalnie szkodliwych prądów z dala od wrażliwego sprzętu, odpowiadającego za komunikacje.
 • Wszystkie metalowe elementy takie jak koryta kablowe, szafy i ich wyposażenie w postaci sprzętu IT, muszą być połączone z instalacją uziemiającą, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym.
 • W celu prawidłowego wykonania połączeń wyrównawczych należy postępować zgodnie z poniższymi pięcioma krokami:
  • Krok 1: ochrona przed ESD. Użyj jednej opaski ESD na szafę, zapewniając szybkie i ciągłe odprowadzanie ładunków elektrostatycznych pomiędzy osobą a powierzchnią, do której przymocowana jest opaska, chroniąc sprzęt IT. Zaleca się montaż z przodu lub tyłu szafy/ stelaża, co nie utrudnia dostępu i obsługi. Dodatkowo zaleca się stosowanie dedykowanych zacisków uziemiających dla stosowanych kabli i szyn uziemiających.

  • Krok 2: połączenie urządzeń z szafą. Dla sprzętu wyposażonych z podkładkę uziemiającą (np. przełączniki rdzeniowe) należy użyć odpowiednich zworek sprzętowych, by połączyć się z szafą/ szyną.

  • Krok 3: ciągłość uziemienia. Upewnij się, że instalacje i urządzenia elektryczne zostały uziemione. W tym celu użyj szyny zbiorczej, by połączyć ze sobą pionowe szyny montażowe sprzętu, co zapewni ciągłość uziemienia. Szyna ta może być również użyta do spięcia wielu zestawów zworek sprzętowych dla jednej szafy.

  • Krok 4: połączenie z główną, telekomunikacyjną szyną uziemiającą TGB (ang. Telecommunications Grounding Busbar).
  • Krok 5: podłączenie pobliskich elementów przewodzących, takich jak koryta kablowe, do TGB.

Zapraszamy do zapoznania się z poprzednim poradnikiem ”Dobierzmy szafę!”

 

CZY WIESZ, ŻE…?

 


Szafy Net-Access™ firmy Panduit posiadają innowacyjną konstrukcję nóżek poziomujących, która jednocześnie skracają czas instalacji i są dostosowane do pełnego obciążenia szaf.

 

Przepusty uszczelniające Cool Boot™ zatrzymują powietrze obejściowe dla nowych i modernizowanych wdrożeń z wykorzystaniem podłogi podniesionej, gdzie okablowanie wchodzi do szafy przez przepust u jej dołu.

 

 

Rysunek po prawej stronie przedstawia prawidłową instalację listw PDU oraz okablowania – zalecane rozdzielenie części elektrycznej od logicznej.

 

Opracowano na podstawie materiałów PANDUIT