Projektowanie sieci Wi-Fi jest bardzo złożonym procesem. Aby zapewnić pełne pokrycie oraz wysoki poziom transmisji danych należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Kluczową rolę dla jakości sieci WLAN odgrywa wybór punktów dostępu (ang. access points) oraz ich odpowiednie rozmieszczenie.

Dobierając konkretny model urządzeń oraz określając ich lokalizacje i zagęszczenie należy uwzględnić następujące aspekty:

  • Powierzchnia obiektu,
  • Pożądany zakres pokrycia siecią na obszarze budynku,
  • Rozmieszczenie pomieszczeń, liczba pięter,
  • Sposób wykonania poszczególnych ścian,
  • Występowanie przeszkód (elementy wyposażenia, meble, urządzenia zakłócające zasięg),
  • Wymagane prędkości transmisji danych,
  • Liczba użytkowników i obsługiwanych urządzeń.

Dopiero sumując wszystkie powyższe czynniki, można precyzyjnie zaprojektować sieć bezprzewodową. W praktyce trudno oszacować jak duży wpływ będzie miał każdy z nich w konkretnym przypadku.

Aby uniknąć wystąpienia problemów po realizacji niezbędne jest stosowanie odpowiednich narządzi projektowych. Określając lokalizacje punktów dostępu najlepiej korzystać z oprogramowania dokonującego obliczeń i symulacji pokrycia zasięgiem na podstawie architektury budynku oraz wprowadzonych danych. Sprawdzonym rozwiązaniem jest system Ekahau, wyróżniający się dużą dokładnością oraz intuicyjną obsługą. Ekahau pozwala na importowanie planów budynku w najbardziej popularnych formatach oraz posiada rozbudowaną bazę urządzeń WLAN. Na podstawie dostarczonych informacji tworzone są symulacje przestawiający w sposób graficzny mapy zasięgu Wi-Fi w zależności od rozmieszczenia i modelu nanoszonych punktów dostępu. W ten sposób można sprawdzać różne konfiguracje w celu znalezienia optymalnej architektury sieci.

Software i hardware – projektowanie w oparciu o pomiary

Oprogramowanie znacznie zwiększa szanse na to, że po realizacji projektu sieć będzie spełniała założone wymagania. Jednak złożoność rzeczywistych czynników zawsze będzie przewyższała uproszczone modele wykorzystywane w projektach. Aby w pełni poznać zachowanie sygnału na obszarze budynku należy zbadać to w sposób doświadczalny. Jedynie pomiary na obiekcie dają pełną gwarancję pokrycia rzeczywistych wartości transmisyjnych z założonymi w projekcie. Natomiast w przypadku projektów dotyczących rozbudowy/poprawy działania sieci, pierwszym zadaniem jest sprawdzenie występowania „dziur” w istniejącej infrastrukturze.

Ekahau Sidekick® składa się z urządzenia pomiarowego dedykowanego dla sygnału sieci Wi-Fi oraz oprogramowania pozwalającego na zbieranie i nanoszenie danych na rzuty obiektu oraz wykonanie kompleksowego projektu w oparciu o pozyskane informacje. Dzięki wykorzystaniu Ekahau Sidekick możliwe jest zapewnienie pełnego pokrycia zasięgiem Wi-Fi oraz pożądanych parametrów sieci zarówno w przypadku rozbudowy i uzupełnienia istniejącej infrastruktury, jak również w celu wykonania nowych projektów sieci.

W tym krótkim wideo przedstawione są najważniejsze cechy Ekahau Sidekick®

 

Więcej o możliwościach Ekahau Sidekick® oraz szczegółach technicznych dowiesz się kolejnym artykule poświęconym sieciom Wi-Fi. Zapraszamy do śledzenia naszego bloga.

Jeśli artykuł był dla Ciebie ciekawy lub masz jakieś pytanie, napisz w komentarzu albo skontaktuj się z nami.