Czym jest BIM?

BIM (ang. Building Information Modeling), czyli w dosłownym tłumaczeniu modelowanie informacji o procesie budowania to koncepcja zmieniająca dotychczasowe podejście projektowe.

OD PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJĘ PO OBSŁUGĘ, KONSERWACJĘ I PRZYSZŁE MODERNIZACJE

 

BIM w oparciu o cyfrowy model budynku łączy branże z zakresu: architektury, inżynierii i budownictwa AEC (ang. architecture, engineering, construction). Model powstaje z gotowych i zdefiniowanych elementów, a jego stała aktualizacja pozwala śledzić postępy budowy w czasie rzeczywistym.

BIM zarządza informacjami pojawiającymi się na każdym etapie projektu, gwarantując spójność i wczesne wykrycie niedogodności. Umożliwia komunikację pomiędzy osobami zaangażowanymi: projektantami, konsultantami, integratorami i podwykonawcami. Pozwala na wgląd w wybrane materiały i systemy. 

Kompleksowe opracowanie koncepcji i projektu budowlanego na wczesnym etapie pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. BIM ułatwia zarządzanie budową a później istniejącym obiektem. Zapewnia sprawną koordynację międzybranżową oraz pełną kontrolę nad łańcuchem dostaw.

 

Obiekty BIM

Stosowane materiały budowlane, produkty i elementy wyposażenia ze szczegółową charakterystyką w projektach BIM są przedstawiane jako modele 3D. Rozróżnia się dwa typy obiektów BIM: składnikowe, odzwierciedlające produkty o stałych kształtach geometrycznych (okna, drzwi, kotły itp.) oraz warstwowe, nieposiadające stałego kształtu i wielkości (ściany, sufity, dywany, pokrycia dachowe itp.). 

Obiekty BIM zawierają wszystkie niezbędne informacje dla specjalistów, aby móc zaprojektować, wybudować i utrzymywać dany obiekt.

 

BIM a ZETTLER

Firma ZETTLER wspiera cyfrowe modelowanie i umożliwia projektowanie systemów przeciwpożarowych i sygnalizacji pożarowej w oparciu o opracowane obiekty BIM. Nadanie obiektom rozpoznawalnego wyglądu oraz cech pozwala w łatwy sposób je zlokalizować oraz odwzorować rzeczywiste zachowanie.

Konkretne elementy systemu w tym inteligentnym środowisku opatrzone są wszystkimi informacjami wprowadzonymi przez producenta takimi jak marka, typ, numer seryjny, koszt oraz istotne parametry techniczne. Ponadto mogą zawierać dane dotyczące eksploatacji i konserwacji.

Właściwie skonfigurowany i monitorowany model BIM ułatwi przeszukiwanie baz danych, nie tylko pod kątem sprzętu czy funkcji ochrony przeciwpożarowej. Pozwoli na monitorowanie trendów i funkcjonalności oraz szacowanie kosztów napraw.

W branży przeciwpożarowej BIM jest niezwykle pomocny dla projektantów, inżynierów oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Korzystając z obiektów BIM z zaszytymi wymaganiami oraz ograniczeniami w trakcie wykonywania projektu można zapobiec nieprawidłowościom i kolizjom.

 

 

BIM w Polsce

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w Polsce za główny cel obrało sobie promowanie metodyki BIM w gronie uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego oraz przedstawicieli branży budowlanej.

Prowadzone są działania informacyjne w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych (PWRS) i projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”. Oprócz regularnie pojawiających się treści o BIM opracowano szereg dokumentów, mających na celu wdrożenie metodyki BIM w przetargach publicznych.

Powstała ”Mapa drogowa dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” ma stanowić punkt wyjścia do opracowania szczegółowej strategii. Zakłada ona zbliżenie się do aktualnych standardów brytyjskich do 2025 roku i wzbogacenie o wiele dodatkowych elementów, takich jak:

  • Digital Twins, czyli cyfrowe bliźniaki to koncepcja zakładająca stworzenie cyfrowej repliki fizycznych form reprezentacji zaawansowanych zasobów; mają umożliwić zarządzanie i analizę zebranych informacji w każdym miejscu.
  • Zabezpieczenia cyfrowe w technologii rozproszonego procesowania DLT (ang. Distributed Ledger Technology) zakładają decentralizację Internetu przez przekierowanie mocy przetwarzania informacji na urządzenia działające w sieci zamiast bazowania na pojedynczych serwerach; przeprowadzone transakcje są widoczne w sieci, ale tylko jako globalne identyfikatory z informacją o czasie, bez szczegółów operacji.
  • Metodyka Lean ma na celu eliminację ośmiu źródeł strat: nadprodukcja, zapasy, wady jakościowe, niepotrzebny ruch, zbędny transport, nadmierne przetwarzanie, oczekiwanie oraz potencjał ludzki. Koncepcja Lean to podstawowe narzędzie Toyota Production System, którego ideą jest redukcja strat w procesach produkcyjnych.
  • Ekologia obejmująca:
    zielone zamówienia publiczne, uwzględniające w kosztach zamówienia cały cykl życia produktu, usług lub robót budowlanych;
    gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ), zakładająca utrzymanie wartości produktów, materiałów i zasobów jak najdłużej, by zminimalizować gromadzenie odpadów;
    PED (ang. Positive Energy Districts), czyli miejskie środowiska z zerowym zapotrzebowaniem na energię pierwotną i zerową emisję CO2; produkujące dodatkową energię do wykorzystania w sieciach energetycznych.

 

Opracowano na podstawie materiałów opublikowanych na stronie firmy ZETTLER i Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej