Nowoczesne rozwiązania pozwalają na szybsze i skuteczniejsze reakcje, skracają czas obsługi pacjenta, obniżając przy tym koszty funkcjonowania jednostki i przekształcając ją w efektywną Fabrykę Zdrowia.

Każdy obiekt medyczny jest wyjątkowy i skomplikowany. Każdy musi zapewnić bezpieczeństwo pacjentów, personelu i odwiedzających, zabezpieczyć sprzęt i wartościowe czy poufne dokumenty, a przy tym zapewnić kontrolę dostępu do wrażliwych stref, często przenikających się w budynku lub zespole budynków. Przy tym wszystkim powinien być ekonomiczny i jako Fabryka Zdrowia sprawić, by skutecznie hospitalizowany pacjent mógł szybko opuścić szpital, nie generując wysokich kosztów pobytu. Najwyższą efektywność i wydajność można osiągnąć tylko przez precyzyjną informację o zasobach i stanie ich wykorzystania, uzyskaną dzięki odpowiednim rozwiązaniom, skupionym wokół systemu przyzywowego i lokalizacyjnego, zintegrowanym wzajemnie z systemami bezpieczeństwa (detekcji pożaru, kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego) oraz multimedialnymi opartymi o IP (np. LAN czy TV/radio). Fundamentem jest nowoczesny system przyzywowy Zettler, zbudowany w oparciu o sieć LON lub np. istniejącą LAN (lub ich hybrydę). Funkcjonalności i możliwości jego personalizacji pozwalają podnieść wydajność personelu, dostosowywać tryby pracy, np. stosować dowolne kolory sygnalizatorów i definiować informacje na dotykowych wyświetlaczach paneli kontrolnych, przystosowując je do indywidualnych typów zdarzeń. Dwukierunkowa komunikacja wewnętrzna lub zewnętrzna przez głośniki, manipulatory (ze sterowaniem TV/radio) lub słuchawki DECTt różnych producentów, automatyczna aktywacja głosowa, wzbudzanie alarmów w wyniku wskazań urządzeń medycznych lub napadu na personel, zapewniają szybszą reakcję i wyższą skuteczność działań oraz lepszą obsługę, podnosząc bezpieczeństwo również przez dokumentację wszystkich podjętych działań. System RTLS, będący elementem systemu przyzywowego, lokalizuje w czasie rzeczywistym pacjentów, personel i zasoby. Automatyzuje również, a nawet eliminuje reakcje personelu, co w połączeniu z informacją zwrotną, wynikającą ze statusu i lokalizacji urządzeń i ich stanów, pozwalającą przypominać o np. serwisach urządzeń, zaplanowanych badaniach, terminach podania leków, itp., buduje olbrzymią bazę danych i nieograniczone możliwości ich wykorzystania. Dane te, zebrane w jednym miejscu, pozwalają np. precyzyjnie ocenić, a później zoptymalizować ruch pacjentów, skuteczność zabiegów, stopień wykorzystania sprzętu i pomieszczeń oraz inne działania i procedury, obniżając koszty obsługi i podnosząc stopień efektywnego wykorzystania wszystkich zasobów i personelu. Terminale komunikacyjne (wykonane z materiałów antybakteryjnych) mogą być wyposażone w czytniki RFID zgodne z systemem kontroli dostępu zastosowanym dla pomieszczeń i zasobów bazodanowych HIS/PACS/RIS i innych, wynikających z praw dostępu AD. Natomiast przyciski napadowe (dostępne również w wersjach antysabotażowych) oraz reakcje systemu przyzywowego mogą być zintegrowane wzajemnie z systemami sygnalizacji napadu czy detekcji pożaru, informując służby bezpieczeństwa i automatycznie nagrywając zdarzenia przez kamery systemu CCTV. Analityka wideo może zliczać pacjentów i inne obiekty, zaś później optymalizować ścieżki ruchu, alarmować w przypadkach wytworzenia się kolejek do gabinetów lub pozostawionych potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów i na to odpowiednio reagować, jednocześnie dokumentując te zdarzenia. Te, jak i inne przenikające się funkcjonalności różnych systemów Zettler/Tyco Security pozwalają na szybsze i skuteczniejsze reakcje, skracają czas obsługi pacjenta i pozwalają na optymalizację działań, a tym samym obniżają koszty jednostki zdrowia, przekształcając ją w efektywną Fabrykę Zdrowia.