Inteligentny sprzęt, optymalna wydajność

W branży IT stały dostęp do informacji jest niezbędny do skutecznego działania. Dlatego kompletny system monitorowania i zarządzania parametrami środowiskowymi DCIM powinien być sparowany z inteligentnym sprzętem umożliwiającym optymalną wydajność infrastruktury w serwerowni. W szczególności współpraca i korelacja danych między systemem monitorowania a systemem zarządzania temperaturą ma największe znaczenia nie tylko od strony wydajności, ale przede wszystkim od strony finansowej. Chłodzenie jest jednym z największych kosztów utrzymania i funkcjonowania serwerowni a jego optymalizacja daje najszybsze i największe zwroty z kosztów inwestycji.

Elementy wyposażenia serwerowni mają różne właściwości termiczne. Bardzo ważne jest, aby systemy klimatyzacji oraz systemy monitorujące parametry w serwerowni „rozumiały” te różnice. Dobrym przykładem jest montaż w odpowiednim miejscu w szafie przełącznika. Administrator, który dokładnie wie w jaki sposób przełącznik „oddycha”, korzystając z informacji dostarczonych przez systemy DCIM, może wybrać optymalne miejsce na montaż przełącznika. Dzięki wykorzystaniu dodatkowych akcesoriów do szaf takich jak: kanały/kierownice strumienia powietrza dla konkretnego rodzaju sprzętu aktywnego, panele zaślepiające, rolety oraz uszczelki można dodatkowo zoptymalizować zużycie energii i przepływ powietrza.

Monitorowanie i zarządzanie infrastrukturą w serwerowni

Obejmuje swoim zakresem bardzo wiele działań, zaczynając od dostarczania najbardziej podstawowych danych i przechodząc do bardzo szczegółowej analizy dokładnych informacji. Jest to doskonały sposób na zrozumienie złożonego działania serwerowni i świadome nią zarządzanie. Metodologię działania można przedstawić na kilku poziomach:

Poziom pierwszy: Podstawowe informacje o ilości dostępnych zasobów, takich jak ilość mocy chłodniczej i ilości jej wykorzystania. Dzięki tym danym jesteś w stanie ustawić progi alarmowe i alert powiadomień, aby zmniejszyć ryzyko nieplanowanych przestojów.

Poziom drugi: Bardziej szczegółowe informacje, dzięki którym możesz monitorować obciążenia mocy, aby szybko znaleźć i określić ilość niewykorzystanej mocy w szafach oraz wyznaczyć optymalne rozmieszczenie sprzętu. Na tym poziomie wykorzystujesz rozkład i zobrazowanie na planie serwerowni takich parametrów jak temperatura, ciśnienie, wilgotność. Drugi poziom dokładności umożliwia monitorowanie parametrów, które dostarczają potrzebnych informacji w celu dostosowania lub reagowania na zmiany w serwerowni. Na przykład niewłaściwe rozmieszczenie paneli zaślepiających może powodować powstawanie tzw. „hotspots” – miejsc gromadzenia się nadmiernej ilości ciepłego powietrza. Jeśli jesteś w stanie monitorować warunki, będziesz mógł podjąć kroki, aby uniknąć awarii spowodowanej przegrzaniem, zanim ona nastąpi. Dodatkowo możesz porównać wydajność swojej serwerowni w ujęciu wytycznych ASHRAE.

Poziom trzeci: Jeszcze bardziej szczegółowe informacje, z naciskiem na natychmiastowe działania przy wykorzystaniu systemów automatycznych. Dzięki odpowiedniemu systemowi DCIM jesteś w stanie zobaczyć lokalizację każdego elementu wyposażenia serwerowni na mapie i poznać szczegółowe informacje o sprzęcie różnych dostawców. Jesteś także w stanie ściśle monitorować i automatycznie kontrolować komponenty infrastruktury, aby zapewnić najwyższy poziom wydajności. Zastosowanie systemu umożliwi Ci dokładne zarządzanie w następujących obszarach:

  1. Chłodzenie – automatycznie zwiększ lub zmniejsz prędkość wentylatora, aby osiągnąć żądaną temperaturę.
  2. Sprzęt i zasoby sieciowe – pilnuj dokumentowania zmian wg wyznaczonych harmonogramów prac, uzupełniaj na bieżąco dokumentację infrastruktury serwerowni.
  3. Moc – wykonaj kompleksowe monitorowanie zasilania w różnych obiektach.

 

Skutki braku dopływu informacji oraz niewłaściwego zarządzania

Chłodzenie – niewydajny i źle zaprojektowany system klimatyzacji może prowadzić do powstania gorący stref „hotspots”, co w bezpośredni sposób będzie przekładało się na obniżoną wydajność sprzętu IT, a nawet będzie prowadziło do awaryjnego ich wyłączenia. Z drugiej strony, nadmierne chłodzenie serwerowni będzie prowadziło do dużego, nieuzasadnionego zużycia energii co wprost przekładać się będzie na duże rachunki za prąd.

 

Energia – brak szczegółowej analizy zużycia energii to brak wiedzy na temat ile mocy jest niewykorzystywanej, ile energii marnuje się przez nierównomierną pracę urządzeń i w jaki sposób można lepiej rozlokowywać sprzęt w serwerowni.

 

Przestrzeń – nieefektywne wykorzystanie miejsce w szafie może ograniczyć możliwości rozwoju serwerowni. Rosnące zapotrzebowanie na wydajność sieci oraz ograniczona powierzchnia, którą można przeznaczyć na serwerownie, wymusza gęste rozlokowanie urządzeń.

 

Infrastruktura sieciowa – brak śledzenia zmian w infrastrukturze sieciowej ma bezpośredni wpływ na dłuższy czas uruchamiania usług, a nieautoryzowane zmiany powodują powstanie ryzyka nieudanego uruchomienia aplikacji.

 

Wdrożenie dobrego systemu monitorowania i zarządzani parametrami środowiskowymi w serwerowni pozwala dostarczyć niezbędnych informacji, które należy wykorzystać do optymalizacji wydajności i funkcjonowania serwerowni. Bezpośrednim efektem takiego wdrożenia jest obniżenie kosztów operacyjnych serwerowni. Niezbędnym aspektem systemu monitorowania jest dostarczanie informacji w czasie rzeczywistym i możliwość pełnej, automatycznej współpracy np. z systemami chłodzącymi. Stosowanie systemu DCIM pozwoli Ci znacznie efektywniej wykorzystać dostępne zasoby, zoptymalizować zużycie energii, oraz dokładnie opracowywać strategię rozwoju serwerowni.

W pełni funkcjonalny system monitorowania i zarządzania środowiskowego umożliwia Twojemu zespołowi IT bardziej efektywną obsługę serwerowni, dopasowującą się szybciej do ciągle rosnących wymagań.

Opracowano na podstawie materiałów PANDUIT