Od wielu lat obserwujemy stały wzrost znaczenia technologii komunikacyjnych dla przedsiębiorstw. Korzyści związanych m.in. z używaniem chmur informacyjnych, wirtualnych baz danych oraz działań w mediach społecznościowych jest mnóstwo, dlatego rozwój sieci IT jest niezwykle dynamiczny. Ostatnie wydarzenia, doprowadziły wręcz do rewolucji w sposobie działania firm.

Sieć przestała być już tylko drogą komunikacji, ale stała się główną przestrzenią działań biznesowych.

Taki obrót sytuacji jest ogromnym wyzwaniem dla menadżerów, zmuszonych do zupełnego przeorganizowania funkcjonowania firm. Oczywiście wszystkie te zmiany doprowadziły do ogromnego wzrostu znaczenia sieci IT, jak również wymagań, które muszą spełniać.

Wzrost aktywności cyfrowej skutkuje koniecznością optymalizacji infrastruktury fizycznej pod kątem wykorzystania urządzeń, zużycia mocy, chłodzenia oraz zapewnienia możliwości płynnej rozbudowy.

Infrastruktura fizyczna jest jednym z najbardziej znaczących i najczęściej pomijanych aspektów prawidłowego funkcjonowania i zarządzania siecią. Dobrze zaprojektowana i monitorowana serwerownia umożliwia nie tylko realizację aktualnych zadań, lecz przede wszystkim pozwala na płynną rozbudowę, niezbędną do sprostania wyzwaniom przyszłości. Za każdym razem, gdy sprzęt w serwerowni jest przenoszony lub dodawane są nowe urządzenia, równowaga mocy, chłodzenia, przestrzeni i infrastruktury sieciowej ulegają zmianie. Zmiany te są nieuniknione, należy zatem zminimalizować ich negatywny wpływ na poprawne funkcjonowanie całej serwerowni. Do podjęcia właściwych decyzji o rekonfiguracji potrzebne są solidne dane, oparte na dokładnych pomiarach. Odpowiedni system monitorowania i zarządzania siecią DCIM jest źródłem informacji umożliwiających śledzenie zmian oraz planowanie modyfikacji i rozbudowy bez skutków ubocznych. Inteligentne monitorowanie parametrów i poprawna ich interpretacja daje przewagę osobom podejmującym decyzje i minimalizuje ryzyko popełnienia błędu inwestycyjnego.

Istnieje szereg danych, które musisz wykorzystać, aby zagwarantować bezpieczeństwo, płynność i równowagę rozwoju sieci.

Wszechstronny system monitorowania zapewnia szczegółowe dane dostarczane w czasie rzeczywistym, dotyczące: zużycia energii, poziomu chłodzenia, przepustowości sieci i ruchu w infrastrukturze sieciowej, a także bezpieczeństwa szaf i urządzeń.

Zarządzanie w oparciu o te czynniki pozwala zmaksymalizować wydajność centrum danych. Na podstawie zbieranych informacji administratorzy mogą dokonywać natychmiastowych zmian, aby efektywnie wykorzystywać posiadane zasoby.

Systemy monitorowania są różne. Najlepsze systemy składają się z urządzeń zbierających i przetwarzających dane oraz z oprogramowania, dostarczającego administratorom obszerny zakres informacji za pośrednictwem graficznego interfejsu. Topowe systemy monitorujące są modularne, co umożliwia i dopasowanie się do wielkości i potrzeb serwerowni oraz elastycznego wzrostu wraz z powiększaniem się serwerowni. Systemy monitorowania zapewniają różne poziomy szczegółowości, w zależności od potrzeb.

Systemy monitorowania i zarządzania siecią DCIM umożliwiają osiągnięcie następujących korzyści:

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni w szafach IT wraz z rozwojem sieci rośnie liczba urządzeń, przy ograniczonej powierzchni serwerowni, dlatego przestrzeń wewnątrz szaf stanowi coraz większą wartość. Aby sprostać rosnącym wymaganiom niezbędne jest maksymalne wykorzystanie dostępnego miejsca, dlatego szafy zawierające przełączniki, serwery i dyski pamięci masowej muszą być gęsto wypełnione. Wyposażając serwerownie w urządzenia aktywne nie można zapomnieć o dostarczeniu odpowiedniej ilości energii elektrycznej oraz zimnego powietrza umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie sprzętu. Odpowiedni system monitorowania i zarządzania siecią musi dostarczać informacje na temat tego, czy dostępne zasoby są wystarczające do pokrycia potrzeb po wprowadzeniu nowego sprzętu, oraz powinny umożliwiać zmniejszenie zużycia energii w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania, np. w momencie bezczynności urządzeń aktywnych. Wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania umożliwia rozwój sieci zgodnie z ustalonymi założeniami i przyjętymi procedurami.

Eliminacja przeszkód – pełne zrozumienie możliwości technicznych serwerowni pozwoli określić jak prawidłowo zorganizować infrastrukturę, aby była najbardziej efektywna. Często przestrzeń, moc, chłodzenie i infrastruktura sieciowa nie są wykorzystywane w pełni, a co gorsza administrator serwerowni może nie zdawać sobie sprawy z jej nieefektywności.
Przykład: dostarczona moc do danej szafy IT została wykorzystana w 100% a nadal szafa posiada dużo przestrzeni do wykorzystania, urządzenia posiadają wolne porty a system klimatyzacji wykorzystany jest tylko w niewielkim zakresie. Dobry system monitorowania i zarządzania pozwala uniknąć takich sytuacji. Opierając się na dokładnych informacjach, dostarczanych przez system monitorowania i zarządzania siecią, można lokować sprzętu w sposób zrównoważony, optymalnie wykorzystując dostępne zasoby. Warto zatem podjąć wysiłek, żeby w pełni wykorzystać zamrożone możliwości. Dokładny i rzetelny kalkulator zwrotu z inwestycji może wykazać koszty i korzyści wynikające np. ze sposobu organizacji urządzeń w szafach, czy też zautomatyzowania sterowania klimatyzacją.

Planowanie na przyszłość – wraz ze zmianą potrzeb przedsiębiorstwa niezbędny jest również rozwój centrum danych. System monitorowania umożliwia dokładne planowanie rozbudowy serwerowni, zapewniając stały dopływ kompletnych i dokładnych informacji na temat zasilania, chłodzenia i infrastruktury sieciowej. Dzięki tym danym, możliwe jest precyzyjne wskazanie, gdzie będzie możliwe dodanie nowego sprzętu w przyszłości i w jaki sposób należy przemodelować infrastrukturę aby przygotować ją na przyszłe zmiany.

Maszyny wirtualne – system monitorowania umożliwia wskazanie poziomów mocy, dostępnej przestrzeni i chłodzenia, co pozwala na określenie optymalnej lokalizacji fizycznego serwera, na którym maszyna wirtualna może być najbardziej wydajna.

Bezpieczeństwo szaf i urządzeń – dokładne monitorowanie parametrów środowiskowych pozwala na szybką identyfikację usterek oraz podjęcie jak najszybszych działań w celu ich usunięcia. Powstawanie gorących punktów, przepięcia i nadmierna wilgoć, to tylko niektóre czynniki, mogące spowodować awarię sprzętu. Ciągłe zbieranie danych na temat warunków panujących w serwerowni oraz prawidłowej pracy sprzętu pozwala na precyzyjne wskazanie nieprawidłowości bez konieczności wyłączania całej sieci, a co za tym idzie, kosztownych przestojów.

To tylko niektóre korzyści wynikające z posiadania systemu monitorowania i zarządzania siecią. O pozostałych możliwościach napiszemy dokładnie w kolejnym artkule. Scharakteryzujemy również stopień dokładności dostępnych systemów.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące systemów monitorowania i zarządzania siecią zostaw komentarz lub skontaktuj się z nami.

Opracowano na podstawie materiałów PANDUIT