Osoby odpowiedzialne za planowanie i projektowanie Centrów Danych nigdy wcześniej nie miały do dyspozycji tak szerokich możliwości jak obecnie. Stworzenie Centrum Danych wymaga odpowiedzi na wiele pytań, od fundamentalnych tzn. czy lepiej jest zbudować własne Centrum Danych, wynająć istniejące, czy może przenieść dane do chmury obliczeniowej, po szczegółowe decyzje techniczne, np. wybór typu włókna światłowodowego. Jest to zapewne jedna z najważniejszych przyczyn, dla których tworzenie Centrów Danych odbywa się obecnie w tak zróżnicowany sposób.

Zadaniem tego opracowania jest udzielenie wsparcia tym, którzy odpowiadają za budowę Centrum Danych przedsiębiorstwa, w podejmowaniu tych niełatwych przecież decyzji. Przedstawiamy w nim pogłębioną analizę decyzji dotyczących infrastruktury warstwy fizycznej. Ponieważ wszystkie wyższe warstwy w „stosie”, od sieci po aplikacji, opierają się na warstwie fizycznej, kluczowym zagadnieniem jest zaprojektowanie jej w taki sposób, aby odpowiadała na potrzeby Centrum Danych dziś i w przyszłości.

Przewiduje się, że ilość danych będzie w najbliższych latach wzrastać o 40% rocznie, a wobec miliardów urządzeń wykorzystujących Internet Rzeczy i generujących dane wymagające przetworzenia, analizy i zapisania, infrastruktura centrum danych musi być w stanie udźwignąć stale zwiększające się obciążenie pracą. Odpowiednia komunikacja, pozwalająca realizować cele biznesowe obecnie i w przyszłości, jest absolutnie niezbędna i wymaga odpowiedniego zaprojektowania, pozostaje jednak dopiero pierwszym krokiem. Kluczowym zagadnieniem jest uzyskanie jak najwyższej wartości z centrum danych. W tym celu konieczna jest maksymalizacja wydajności – i nie chodzi jedynie o wydajność rozumianą jako moc obliczeniową, ale wydajność całościową, która decyduje o tym, czy wykorzystujemy pełen potencjał naszych aktywów.

Dlatego właśnie stworzono to opracowanie – aby przedstawić holistyczne spojrzenie na zagadnienia centrów danych, oraz podzielić się wiedzą, która pozwoli skutecznie zmierzyć się z coraz większymi wyzwaniami, przed którymi stoją dziś zarządcy centrów danych.

Ewolucja centrów danych spowodowała wdrożenie w przedsiębiorstwach szeregu nowych technologii, rozwiązań i metod wdrożenia, w których niełatwo jest się zorientować. Z tego względu pragniemy podzielić się naszymi obszernymi doświadczeniami dotyczącymi najlepszych praktyk tworzenia centrów danych. Informacje i wskazówki zawarte w kolejnych rozdziałach tego opracowania opierają się na naszych wieloletnich doświadczeniach w praktycznym zastosowaniu rozwiązań zarządzania danymi, oraz opracowywanych przez lata innowacji. W tym opracowaniu znajdą Państwo praktyczne wskazówki, podpowiedzi i informacje, które pomogą rozwiać aurę tajemniczości spowijającą technologię centrów danych, zorientować się w gąszczu technologicznych i organizacyjnych powiązań, oraz skrócą czas realizacji projektu.

Normalizacja i standardy Centrum Danych

Tworzenie norm i standardów dla wysokich prędkości transmisji danych

Centra danych oraz ich zawartość muszą być zgodne z szerokim wachlarzem norm i standardów, od lokalnych przepisów budowlanych, przez wytyczne ASHRAE w zakresie chłodzenia, po wymagania nakładane na wyposażenie informatyczne. Istnieje także szereg norm i standardów dotyczących infrastruktury okablowania, służącej jako platforma dla sprzętu informatycznego w centrum danych. Ze względu na nieustający wzrost ruchu danych w sieci oraz konieczność zapewnienia szerokopasmowych połączeń o niskiej latencji, organizacje normalizacyjne podjęły intensywne prace nad sprecyzowaniem pojęcia wysokiej prędkości transmisji danych. Konieczne stało się śledzenie na bieżąco wyników tych prac, aby zapewnić możliwość obsługi przez infrastrukturę kablową wyższych prędkości transmisji bez zakłóceń w codziennej pracy.

W jaki sposób normy i standardy określają okablowanie w centrum danych?

Istnieją dwie główne grupy standardów dotyczących infrastruktury kablowej centrum danych: standardy aplikacyjne i standardy okablowania.

Oprócz EN50173-5, CENELEC opracował również normę EN 50600-2-4 „Infrastruktura okablowania telekomunikacyjnego”. Koncentruje się ona głównie na wymaganiach projektowych dla różnych klas dostępności Centrum Danych, z silnym naciskiem na migrację i rozwój.

Zapewnienie wydajnego działania centrum danych przez długi czas wymaga śledzenia na bieżąco zmian w standardach.

Ponieważ infrastruktura kablowa centrum danych prawdopodobnie będzie obsługiwać kilka generacji wyposażenia i prędkości transmisji w przyszłości, śledzenie na bieżąco zmian standardów jest sprawą kluczową. Dla nowopowstającej infrastruktury ważne jest zapewnienie okablowania o jak największej przepustowości, zgodnie ze standardami okablowania dla centrów danych.

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło