ZNACZENIE BEZPIECZNEGO BUDYNKU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA TO DWIE KLUCZOWE KORZYŚCI SIECIOWEGO I WYDAJNEGO BUDYNKU

Odpowiednie planowanie może pomóc projektantom przygotować się na najgorsze scenariusze, a służbom ratunkowym wykonywać swoją pracę bardziej efektywnie w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi np. pożaru. Dlatego też bezprzewodowe systemy stosowane w budynkach muszą być w stanie obsłużyć pasma częstotliwości zarezerwowane dla służb ratunkowych. Należy także przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących rozmieszczania sygnalizatorów pożarowych, oświetlenia awaryjnego oraz infrastruktury połączeń kablowych.

Inną kwestią jest wartość nowoczesnego inteligentnego budynku. Taka budowla może wymagać wydatków rzędu milionów a nawet miliardów dolarów. Dlatego też wszelkie środki mogące zmniejszyć ryzyko lub rozmiar szkód na pewno są warte rozważenia.

OCHRONA SIECI I BUDYNKU

Ochrona budynku przed katastrofą to jedno, ale istnieją także inne zagrożenia bezpieczeństwa budynku i dzielą się one na dwie kategorie:

• Niedozwolony dostęp przez osobę nieupoważnioną
Można temu zapobiec poprzez fizyczną ochronę, a także kamery IP, kontrolę dostępu i czujniki obecności. Włamaniom zdalnym mogą zapobiec firewalle.

• Niedozwolony dostęp przez osobę upoważnioną
Proceder ten może być trudniejszy do zwalczenia, ponieważ ochrona fizyczna jest mniej skuteczna wobec pracownika o złych zamiarach. W takim wypadku nieocenionym narzędziem jest AIM, ponieważ umożliwia ono niezwłoczne i automatyczne wykrywanie nowych niedozwolonych punktów dostępu lub nieautoryzowanych urządzeń wraz z ich fizyczną lokalizacją.

AIM: automatyczne oko w sieci
Nieautoryzowany dostęp do sieci może prowadzić do utraty lub kradzieży wartościowych informacji. Systemy AIM gwarantują ciągłe monitorowanie warstwy fizycznej i generują alarmy w przypadku nieplanowanych zmian.

ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

Efektywne bezpieczeństwo i ochrona to wynik mądrych decyzji podjętych na etapie projektowania, budowy i zarządzania sieciowym i wydajnym budynkiem. Właśnie dlatego zagadnienie to dotyczy wielu tematów zawartych w niniejszej publikacji.

Systemy bezprzewodowe w budynku
Rozwiązania bezprzewodowe w inteligentnych budynkach obsługują dane komórkowe łącznie z częstotliwościami zarezerwowanymi dla służb ratunkowych, np. TETRA, które są stosowane przez straż pożarną, policję i służby medyczne w różnych częściach świata. Nieograniczony dostęp do komunikacji wewnątrz budynku może pomóc służbom w ratowaniu życia innych i ochrony swojego.

Monitorowanie i czujniki
Wszechobecne sieci czujników i kamery IP zasilane PoE obecne w inteligentnych budynkach stanowią istotną ochronę przed intruzami. Jednocześnie, czujniki obecności mogą okazać się pomocne służbom ratowniczym w lokalizacji uwięzionych lub zagrożonych pracowników w budynku, natomiast przywoływanie wspierane technologią IP może bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo mieszkańców/użytkowników.

Bezpieczeństwo pożarowe
Wybór kabli o odpowiednim poziomie palności oraz wdrożenie oświetlenia awaryjnego może zminimalizować prawdopodobieństwo lub konsekwencje pożaru.

Normy
Norma ANSI/TIA 5017 dotycząca bezpieczeństwa sieciowego odnosi się do ochrony fizycznej oraz zintegrowanego podejścia do bezpieczeństwa infrastruktury.

Dodatkowe źródła: Blog

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło