PLANOWANIE INTELIGENTNIEJSZEGO BUDYNKU

ZAPROJEKTOWANIE KAŻDEGO NOWEGO BUDYNKU KOMERCYJNEGO TO SKOMPLIKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE

Systemy i układy sterowania różnych funkcji budynku przeplatają się ze sobą jak nigdy dotąd. Jednocześnie pojawiają się znaczne finansowe i regulacyjne naciski dotyczące budowy jak najefektywniejszych budynków z jak najmniejszą emisją gazów cieplarnianych.

Rozwiązaniem jest modelowanie informacji o budynkach (BIM). Ujednolicony, trójwymiarowy model kompletnego budynku BIM może symulować jego cały okres użytkowania. Szacuje się że zastosowanie BIM zmniejsza koszty budowy o 20 procent i koszty całkowite do 33 procent przez cały okres użytkowania budynku.

Czym jest…modelowanie informacji o budynkach (BIM)?
Proces biznesowy mający na celu generowanie, wykorzystywanie i zarządzanie danymi o budynku w celu projektowania, budowy i obsługi budynku podczas jego okresu użytkowania przy jednoczesnej optymalizacji wydajności i trwałości.

PEŁNY OBRAZ

Na ogół oprogramowanie BIM modeluje pięć głównych dziedzin: architekturę, konstrukcje, wentylację, elektrykę i instalacje sanitarne. W odróżnieniu do prostego rysunku 3D CAD przedstawiającego nakładające się systemy, BIM integruje także czas i koszty, harmonogramy budowy oraz koszty realizacji/ eksploatacji. Często modelom tym brakuje infrastruktury sieciowej. Podczas, gdy co raz więcej i więcej instalacji budynkowych podłączonych jest do sieci, co raz bardziej istotne jest włączanie infrastruktury sieciowej w modele BIM.

Model Informacji o Budynku

COBie: jak jest współdzielona informacja

Construction Operations Building Information Exchange (COB) jest specyfikacją określającą w jaki sposób dane BIM są przechowywane i współdzielone pomiędzy wieloma podmiotami zaangażowanymi w budowę i eksploatację budynku. COBie to także narzędzie kontrolne zapewniające zgodność z wymaganiami dotyczącymi wydajności i emisji gazów cieplarnianych. Aktualna specyfikacja COBie-UK-2012 jest częścią Normy Brytyjskiej BS 1192-4 i może być przyjęta także jako norma ISO.

ZALECENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI

BIM jako niezwykle użyteczne i potężne narzędzie, w szybkim tempie staje się wymogiem w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i innych regionach świata. Zalecamy Państwu zapoznanie się z tym narzędziem.

Przejdź na wyższy poziom

Stopień skomplikowania modelu BIM określany jest poprzez poziomy w zakresie od 0 do 3

  • Poziom 0: Proste rysunki CAD—traktowane jako przestarzałe
  • Poziom 1: Rysunki 2D i 3D – aktualnie stosowane najpowszechniej
  • Poziom 2: Modelowanie wiąże się z czynnikami czasowymi i kosztowymi, co szybko staje się nowym standardem
  • Poziom 3: Zintegrowane MIB umożliwia modelowanie przy uwzględnieniu limitów węglowych, które mają być wprowadzone w Wielkiej Brytanii do roku 2025.

IT ma znaczenie

Inteligentne budynki konsolidują wiele kluczowych funkcji w ramach standardowej infrastruktury sieciowej, dlatego też wdrażanie ich do modeli BIM staje się nieodzowne.

  • Nowe standardy PoE wprowadzają bardziej rygorystyczne normy dotyczące obciążenia cieplnego, co wpływa na przestrzeń i liczbę kabli w wiązce.
  • Uniwersalne sieci czujników spójne z funkcjami inteligentnego budynku (oświetlenie, HVAC, itp.) wymagają wszechobecnego dostępu do sieci.
  • W idealnym przypadku sieć UCG powinna być zaplanowana już na etapie konstrukcji w celu obniżenia kosztów i uniknięcia kłopotów.

Współdzielenie i ochrona danych BIM

W celu zachowania dostępności dla podmiotów zaangażowanych w budowy, dane BIM ze względów bezpieczeństwa są często przechowywane w chmurze.

Bezpieczeństwo zależy od energicznego wdrażania zasad cyberbezpieczeństwa oraz działań w kierunku podniesienia świadomości wagi zagadnienia, a także od procesów technicznych mających na celu zażegnanie wykrytego zagrożenia.

Brytyjski Instytut Inżynierii i Technologii (IET) publikuje wytyczne dotyczące bezpieczeństwa danych BIM, a Brytyjski Instytut Normalizacyjny opracowuje normę dotycząca bezpieczeństwa BIM pod nazwą BS 1192-5.

Dodatkowe źródła: Biała księga BIM 

Opracowano na podstawie materiałów CommScope – źródło