Adam Wojciech – business development manager

W dzisiejszych czasach system przywoławczy w obiekcie służby zdrowia nie stanowi wyłącznie narzędzia do alarmowania obsługi, ale może wnosić wiele innych funkcjonalności, które w znaczący sposób poprawiają komfort obsługi i bezpieczeństwa pacjentów, przynosząc przy tym również realne korzyści organizacyjne, a często również oszczędności dla administratora obiektu, w którym funkcjonuje.

Współczesna bowiem koncepcja służby zdrowia szczególnie zauważalna w nowo powstających małych i średnich obiektach, połączona z konkurencją rynkową powoduje, dążenie do obniżenia kosztów obsługi i optymalizację obłożenia personelu, a to z kolei podnosi poprzeczkę dla rozwiązań technicznych wykorzystywanych w tego typu obiektach, po to aby zachować odpowiedni poziom bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Innym aspektem, na który należy zwrócić uwagę jest dodatkowo fakt wyraźnego podniesienia poziomu oczekiwań pacjentów przebywających w obiektach służby zdrowia wobec dostępności usług i jakości obsługi, a także uwarunkowania formalne, które wymagają zastosowania tego typu rozwiązań. Wszystko to powoduje, że nowoczesne systemy przywoławcze oprócz spełniania wymagań standardów muszą zapewniać coraz większą dostępność usługową dla pacjentów, personelu i gości.

Struktura systemu

Podstawą działania systemu jest struktura kablowa lub bezprzewodowa. W przypadku struktury kablowej, architektura jej musi być otwarta i zapewniać możliwość zastosowania różnych typów struktury połączeń, jak np. magistrali LON (Local Operating Network) lub struktury gwiaździstej sieci LAN (Local Area Network), a w najlepszym układzie połączenia tych dwóch technologii z techniką komunikacji bezprzewodowej. Powoduje, to że struktura systemu może być dowolnie dostosowywana do warunków w jakich ma być on instalowany i użytkowany, nie tylko od strony połączeniowej ale również i modułowego wyposażenia, które dobierane jest pod kątem konkretnych funkcjonalności wymaganych w obiektach, bez względu na to czy są to pokojowe stacje sygnałowe, terminale pokojowe czy pielęgniarskie, alarmowe moduły przyciskowe, zaawansowane stacje alarmowe, czy moduły identyfikacyjne RFID i lokalizacyjne RTLS.  W przypadku struktury bezprzewodowej architektura systemu opiera się na odpowiednim rozplanowaniu odbiorników, za pomocą których sygnały alarmowe mogą być przenoszone do stacji sygnałowych, pielęgniarskich, czy tablic informacyjnych.

Nowe funkcjonalności

Obserwując rozwój w systemach przywoławczych nie należy zapominać również o kwestii integracji usługowej z innymi rozwiązaniami, które mogą być pomocne w codziennej pracy personelu szpitalnego, a pacjentom zapewniać wyższy komfort i bezpieczeństwo. Rozwiązań tych jest bardzo dużo, od komunikacji głosowej przewodowej i bezprzewodowej, poprzez systemy ochrony i bezpieczeństwa fizycznego po komunikację internetową w przypadku struktury rozproszonej, czy opieki domowej, a także identyfikację i lokalizację w czasie rzeczywistym.

Wsród nowych i mocno rozwijających się usług, które można wdrożyć w oparciu o system przywoławczy, są funkcjonalności związane z integracją usług wspominanych już technologii bezprzewodowych RFID (Radio-frequency identification), czyli komunikacji wykorzystującej fale radiowe do przesyłania informacji do układu RFID stanowiącego identyfikator obiektu oraz RTLS (Real Time Location Systems) czyli systemu lokalizacji działającego w czasie rzeczywistym. Możliwości tych technologii wpisują się doskonale w współczesny model pracy i organizacji służby zdrowia, dzięki ogromnym możliwościom wykorzystania i analizy informacji, z nich wynikających. Podstawowe funkcjonalności systemu, to lokalizacja personelu i pacjentów, kontrola ruchu chorych, automatyzacja wezwań pielęgniarskich, czy zarządzanie mieniem, a także rozbudowane narzędzia analizy przepływu ludzi i mienia.

Projektowanie systemu

Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność systemu należy go w odpowiedni sposób zaprojektować, również pod kątem wymagań i oczekiwań jakie organizacja przed nim stawia. Działanie systemu opiera się na tzw. odznakach i etykietach posiadających unikalny identyfikator. Urządzenia te w czasie rzeczywistym na bieżąco przesyłają informacje o swojej pozycji do odbiorników podczerwieni lub odbiorników radiowych zainstalowanych w obiekcie. Wykorzystując do tego celu dwa standardy łączymy bezpieczną, niewidzialną podczerwień (IR) z komunikacją radiową RFID (Radio Frequency Identification), a takie połącznie gwarantuje najbardziej precyzyjną technologię lokalizowania dostępną w placówkach służby zdrowia. Pracownicy, pacjenci, odwiedzający i mienie organizacji mogą być zlokalizowane i śledzone w czasie rzeczywistym, co bezpośrednio wpływa na podniesienie wydajności pracy operacyjnej organizacji, a także bezpieczeństwo pacjentów i personelu. W sytuacjach codziennej opieki system może alarmować personel o przekroczeniu przez pacjenta określonego obszaru, np. opuszczeniu oddziału, w sytuacjach alarmowych pacjent za pomocą swojego breloka może wezwać pomoc nie będąc w swoim pokoju, a personel będzie miał precyzyjną informację gdzie pacjent się znajduje i gdzie skierować pomoc. W takim systemie wszystkie identyfikatory są przypisane do konkretnych osób, w związku z czym łatwo jest również podjąć odpowiednie kroki w stosunku do pacjentów z różnymi schorzeniami. Aby jednak zastosowanie takiego rozwiązania w placówce służby zdrowia przyniosło oczekiwane efekty oprócz części sprzętowej należy wdrożyć odpowiednie oprogramowanie, które pozwoli na właściwe zarządzanie oraz prawidłowe wykorzystanie informacji pochodzących z systemu.

Widać więc doskonale, że oprócz usług podstawowych dotyczących alarmowania personelu nowoczesne systemy przywoławcze mają do zaoferowania dużo więcej, a przy połączeniu i integracji z innymi systemami występującymi w obiektach opieki zdrowotnej mogą stanowić swoiste centrum obsługi i ruchu pacjentów w placówce służby zdrowia.