Sieci telekomunikacyjne można podzielić ze względu na rozległość, architekturę i funkcjonalność na:

 • sieć szkieletową (ang. Backbone Network/ Long Haul Network/ Core Network) o najbardziej rozbudowanej strukturze i zasięgu, która agreguje ruch z niższych segmentów sieci, dlatego ogromne znaczenie ma jej niezawodność;
 • sieć metropolitalną nazywaną siecią metro, która obejmuje zasięgiem obszar miasta, aglomeracji lub subregionu;
 • sieci dostępowe (ang. Access Network), dotyczącą obszarów zamieszkania, wraz z sieciami metro budowane są w architekturze pierścienia; końcowe odcinki sieci dostępowych to łącza abonenckie, sieci lokalne, biznesowe, sieci telewizji kablowych itp.; budowane są w architekturze gwiazdy i w oparciu o medium miedziane i coraz bardziej światłowodowe.

 

Budowa sieci dostępowych w technice światłowodowej FTTX (ang. Fiber To The X), czyli szerokopasmowego systemu telekomunikacyjnego umożliwia realizację usług takich jak szerokopasmowy dostęp do Internetu, usługi telefoniczne czy telewizję. Definicja wskazuje, że istnieją różne kategorie podziałów sieci FTTX, w zależności od lokalizacji zakończenia optycznego.

 

ARCHITEKTURA  SKRÓT
światłowód do szafki FTTCab (ang. Cab – cabinet)
światłowód do krawężnika FTTC (ang. C – curb)
światłowód do budynku FTTB (ang. B – building)
światłowód do domu FTTH (ang. H – home)

 

W przypadku FTTH światłowód doprowadzony jest bezpośrednio do lokalu abonenckiego (mieszkanie w bloku wielorodzinnym lub dom w zabudowie rozproszonej), gdzie również zlokalizowane jest optyczne zakończenie sieciowe. Pierwsze łącze zostało uruchomione w 1976 roku, a w trakcie trwania projektu podłączono 156 domów. Zbudowany system stanowił bazę do testowania szerokiej gamy usług głosowych, edukacyjnych, wideo i transmisji danych. Po serii kolejnych instalacji pilotażowych na całym świecie okazało się, że koszt podłączenia pojedynczego użytkownika w żadnym wypadku nie przemawiał na powszechną budową sieci FTTH.

Początek XXI wieku przyniósł wiele nowych aplikacji wymagających użycia światłowodów, aby dostarczyć niezbędne pasmo do użytkownika, co przełożyło się na masowe instalacje FFTX.

Obecnie zapotrzebowanie na szybsze prędkości i większą przepustowość zmusza dostawców usług do znalezienia nowych sposobów na przyspieszenie wdrożeń FTTH. Jednak budowa i rozbudowa sieci światłowodowej może być kosztowna i skomplikowana.

Klienci coraz częściej zgłaszają się z prośbą o znalezienie praktycznego sposobu na szybsze wdrożenia sieci światłowodowych. Poszukiwane jest elastyczne rozwiązanie, podążające za rozwojem i stale rosnącymi przepustowościami. Według badań Telecoms.com przeprowadzonych wśród dostawców usług okazało się, że czas instalacji jest najważniejszym priorytetem w kwestii światłowodowych sieci dostępowych.

Na całe szczęście, istnieje już wiele usprawnień i opłacalnych sposobów na przyspieszenie wdrożeń, którym zostaje poświęcony ten artykuł. 

 

INTELIGENTNIEJSZE PODEJŚCIE DO OKABLOWANIA

Opóźnienia w instalacjach FTTH występują zazwyczaj na końcowych etapach prac. Wynika to częściowo z faktu, że tradycyjne metody układania i zaciągania okablowania światłowodowego są czasochłonne i wymagają wysoko wykwalifikowanej siły roboczej.

W celu przyspieszenia czasu instalacji i zmniejszenia ogólnej liczby i długości wykorzystywanego medium transmisyjnego innowacyjni dostawcy usług przechodzą na indeksowanie włókien w swoich sieciach dystrybucji FTTH. Dzięki takiemu podejściu, złącza światłowodowe i kable przyłączeniowe są umiejscowione w tych samych komponentach, połączonych łańcuchowo w sposób plug-and-play. Ponadto okablowanie światłowodowe i zintegrowane przyłącza usługowe mogą być rozmieszczone szybciej, łatwiej i przy niższych kosztach pracy.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmiku objaśniającego indeksowanie włókien światłowodowych, opracowane przez firmę Commscope

 

Jak działa indeksowanie włókien światłowodowych?

Indeksowanie włókien to przesunięcie pozycji włókna z jednego złącza wielowłóknowego do drugiego, w obrębie każdego przyłącza.

 1. Proces ten rozpoczyna się od wyprowadzenia 12-włóknowego kabla z węzła dystrybucji światłowodów FDH (ang. Fiber Distribution Hub) do pierwszego terminala indeksowego.
 2. Wewnątrz terminala, włókna rozdzielają się i sygnał z włókna z pierwszej pozycji jest kierowany do splittera 1:4 lub 1:8 do obsługi lokalnych klientów.
 3. Pozostałe włókna są „indeksowane” – awansowane o jedną pozycję w kolejności – a następnie łączone za pomocą 12-włóknowego złącza światłowodowego MFOC (ang. MultiFiber Optic Connector).
 4. Wychodzący kabel 12-włóknowy łączy się z następnym terminalem, gdzie cały proces indeksowania jest powtarzany.

Indeksowanie umożliwia spięcie w łańcuch do 12 terminali. Takie podejście pozwala w szybki i powtarzalny sposób zrealizować projekt i wdrożenie sieci światłowodowych. W typowych sieciach FTTX sygnał z FDH biegnie „do przodu” od pierwszego do ostatniego terminala. Po podłączeniu drugiego FDH do ostatniego terminala, sygnał pobiegnie „do tyłu” w stronę pierwszego terminala. Technika ta zwana jest „reversed feed” i udostępnia dodatkowe włókna, które dostawcy mogą wykorzystać w przypadku niespodziewanego zapotrzebowania na większy zakres usług generujących zyski.

Dzięki indeksowaniu włókien, instalatorzy nie muszą martwić się kosztownymi i niestandardowymi systemami kablowymi, które mogą powodować opóźnienia w oczekiwaniu na dostępność specjalistów, którzy poradzą sobie z przygotowaniem kabli i właściwym wykonaniem spawów. Indeksowanie obsługuje również aplikacje FTTH oraz aplikacje typu point-to-point takie jak 5G czy metro Ethernet dla przedsiębiorstw.

Korzyści z indeksowania włókien światłowodowych 

 • do 70% oszczędności w budżecie przeznaczonym na okablowanie światłowodowe
 • niezawodna metoda wdrażania
 • elastyczność dla przyszłych wdrożeń i modyfikacji
 • szybki i pewny zwrot w inwestycji

Terminale do indeksowania światłowodów oprócz szybkiego i łatwego montażu oraz przeprowadzenia instalacji zapewnia korzyści takie jak:

 • brak konieczności splatania kabli w terminalu
 • brak wymogu modyfikacji terminala początkowego
 • dostępne w wersji standardowej i wzmocnionej
 • dostępne w wielu konfiguracjach w zależności od okablowania
 • dostępne z 12- lub 24-włóknami
 • kolorowe oznaczenia portów i czytelne etykiety w celu szybkiej instalacji
 • dostępne z izolowanymi wejściami.

Zunifikowane platformy infrastrukturalne

Lokalizacje i środowiska wdrożeń bywają specyficzne i stawiają różne wyzwania. Z tego powodu technicy terenowi potrzebują narzędzi, które będą dostosowane do każdego wdrożenia. Firma Commscope zaprojektowała linię elastycznych przyłączy czy terminali NOVUX™, sprawdzających się przy różnych instalacjach FTTX: od mało zagęszczonych obszarów wiejskich, pojedynczych budynków mieszkalnych po zastosowania w zróżnicowanym środowisku miejskim – wszystko w ramach jednej, wspólnej platformy. NOVUX™ umożliwia wprowadzenie jednolitych praktyk instalacyjnych i przeprowadzenie uproszczonych szkoleń, co pomaga obniżyć koszty i przyspieszyć wdrażanie rozwiązań FTTH.

Pasywne komponenty optyczne

Dostawcy usług, którzy starają się utrzymać koszty TCO (ang. Total Cost of Ownership) na jak najniższym poziomie, często poszukują sposobów na maksymalne wykorzystanie posiadanych zasobów. Niektórzy wykorzystują technologię pasywnego zwielokrotnienia sygnału w dziedzinie długości fali WDM (ang. Wavelength Division Multiplexing), za pomocą światła laserowego. WDM polega na podziale światła laserowego na kilka fal o różnych długościach, które są następnie w tym samym czasie przesyłane, przy użyciu pojedynczego włókna światłowodowego. W ten sposób znacznie zwiększa się przepustowość istniejącej infrastruktury światłowodowej.

Poza technologią

Firma Commscope stara się swoimi rozwiązaniami przewyższać konkurencję w zakresie przepustowości, nie zapominając przy tym o technologii, która jest również ważna. Tylko prawidłowe wdrożenia pozwalają w pełni wykorzystać potencjał zakupionego sprzętu.

 

Opracowano na podstawie: materiałów Commscope, broszury rozwiązania NOVUX™, „FTTH czyli po co komu światłowód do domu?” Krajowa Izba Gospodarcza Elektronika i Telefomunikacja