Ruckus Networks należący od 2019 roku do firmy CommScope, oferuje rozwiązania umożliwiające budowę konwergentnych sieci przewodowych i bezprzewodowych w każdych warunkach środowiskowych.

Dzięki wynalezionej i opatentowanej technologii transmisyjnej BeamFlex+, wykorzystującej układy inteligentnych anten do obsługi użytkowników, automatycznie omijane są przeszkody i unikana interferencja sygnałów radiowych. Przekłada się to na większy zasięg sygnału sieci oraz wyższą prędkość transmisji danych.

Anteny adaptacyjne BeamFlex+ są wyróżnikiem na tle konkurencyjnych produktów. W połączeniu z pozostałymi technologiami zapewniają wydajny system sieci bezprzewodowej:

  • SmartMesh umożliwia wdrożenie punktu dostępu (AP) bez bezpośredniego podłączenia do sieci LAN, w oparciu o topologię siatki, AP automatyczne określa swoją rolę w siatce i reaguje za zmiany jej topologii, korzystając z najwydajniejszych ścieżek pomiędzy węzłami,
  • SmartCast maksymalizuje niezawodność i wydajność aplikacji wrażliwych na opóźnienia, kategoryzując ruch w sieci oraz tworząc zaawansowany system kolejkowania i planowania,
  • ChannelFly oparta na uczeniu maszynowym, stale monitoruje i ocenia wydajność dostępnych kanałów, dynamicznie przekierowanie na najkorzystniejszy gwarantuje minimalizację zakłóceń i poprawia efektywność transmisji

Rozwiązania firmy Ruckus Networks idealnie sprawdzają się w lokalizacjach o wysokim natężeniu ruchu, gdzie kluczowa jest możliwość jednoczesnej obsługi dużej ilości użytkowników oraz bezpieczny, niezawodny dostęp do aplikacji i usług. Portfolio oferuje szereg produktów, od punktów dostępu i przełączników po kontrolery, usługi w chmurze i oprogramowanie.

 

Wewnętrzne i zewnętrzne punkty dostępu Wi-Fi

Każdy punkt dostępowy AP Ruckus, wyposażony w opatentowane technologie zapewnia doskonałe połączenie i zadowolenie użytkownika. Oferta obejmuje punkty dostępowe zgodne z standardami: 802.11ac , 802.11n oraz najnowszym 802.11ax (Wi-Fi 6), jedno- i wielo-strumieniowe, jedno i dwuzakresowe, do montażu nawet w najtrudniejszych warunkach.

Kontrolery

Służące do centralnego zarządzania siecią AP, występują w kilku wariantach, co pozwala dobrać optymalne rozwiązanie:
➢ kontrolery sprzętowe SmartZone i ZoneDirector,
➢ kontrolery wirtualne SmartZone,
➢ kontroler rozproszony Unleashed,
➢ kontroler w chmurze.

Przełączniki ICX

Umożliwiają szybką i bezproblemową budowę wydajnej, skalowanej i prostej w zarządzaniu sieci Ethernet, pracującej w standardach od 1 GbE do 100 GbE. Przełączniki wspierają standard PoE+ oraz najnowszy PoH. Mogą pracować jako samodzielne urządzenie, w stosie lub w układzie tzw. Campus Fabric. W celu optymalizacji wydajności przełączniki posiadają tryb hybrydowego portu, pozwalającego wykorzystać zalety systemu sieciowego SDN i funkcji OpenFlow.

 

Narzędzia do monitorowania sieci

Network Director – wirtualne i skalowalne narzędzie do obsługi miliona punktów dostępu Ruckus i wsparcia klastrów SmartZone:

• zapewnia globalną widoczność sieci z jednego pulpitu nawigacyjnego,
• ujednolica rejestrację punktów dostępu RUCKUS,
• upraszcza zarządzanie klastrami,
• realizuje przetwarzanie wsadowe, na podstawie numeru seryjnego punktu dostępu, w celu szybkiego odnajdywania urządzeń oraz testowania i aktywacji sieci.

 

RUCKUS Unleashed to wysokowydajna, prosta w konfiguracji, łatwa w zarządzaniu i przystępna cenowo seria produktów, zaprojektowana dla obiektów z maksymalnie 50 punktami dostępu/ 1,024 jednocześnie podłączonymi użytkownikami, nie wymagająca do zarządzania fizycznego kontrolera.

 

RUCKUS Unleashed Multi-Site Manager (UMM) to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie do zarządzania sieciami Unleashed, kontrolerami ZoneDirector i urządzeniami z serii ZoneFlex P300 rozmieszczonymi w wielu lokalizacjach.

Platforma UMM kontroluje maksymalnie 1000 sieci Unleashed lub 10 000 punktów dostępowych i 1000 przełączników ICX:

• interfejs sieciowy UMM pozwala na zarządzanie rozproszoną siecią i jej urządzeniami z dowolnego miejsca, za pomocą jednego logowania,
• możliwość personalizacji pulpitu nawigacyjnego według własnych preferencji oraz tworzenia alarmów w celu otrzymywania wybranych informacji na bieżąco,
• zadania administracyjne takie jak aktualizacja sieci Unleashed, przydzielanie dostępu opartego na rolach czy zarządzanie certyfikatami SSL (ang. Secure Sockets Layer) jest możliwe za pomocą kilku kliknięć myszą,
• w przypadku rozbudowy sieci, zastosowanie kontrolera lub wdrożenie chmury pozwoli nadal na zarządzanie istniejącymi punktami dostępu Unleashed,
• zapewnia możliwość generowania zróżnicowanych raportów.

 

Oprogramowanie i usługi

RUCKUS IoT Suite – zbiór urządzeń wraz z oprogramowaniem, pozwalający zbudować bezpieczny dostęp do Internetu Rzeczy, konsoliduje wiele warstw fizycznych sieci w jedną sieć konwergentną:
• umożliwia podpięcie istniejących urządzeń końcowych za pomocą kontrolera Ruckus IoT, redukując koszty związane z wymianą infrastruktury,
• zapewnia wielowarstwową ochronę opartą na standardach bezpieczeństwa,
• połącznie modułu z punktami dostępu z serii Ruckus IoT pozwoli na szybką aktualizację sieci WLAN do obsługi urządzeń komunikujących się w oparciu o protokoły: Zigbee 3.0, BLE, iBeacon, Eddystone.

 

RUCKUS Analytics – usługa w chmurze służąca do analizy i monitoringu kondycji sieci według ustalonego w umowie SLA (ang. Service Level Agreement) poziomu jakości usług:

• wykorzystuje uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do identyfikacji i klasyfikacji incydentów,
• pozwala na wyszukiwanie i rozwiązywanie problemów z usługami sieciowymi konkretnych użytkowników,
• umożliwia szczegółowy przegląd danych i generowanie raportów.

 

SmartCell Insight (SCI) – zaawansowany mechanizm analizy i raportowania sieci Wi-Fi w technologii Big Data:
• zapewnia widoczność i wgląd
w strukturę wdrożonej sieci bezprzewodowej,
• automatyzuje wykrywanie nieprawidłowości, oszczędza czas pracy działu IT, przyspiesza działania serwisowe oraz obniża koszty, pozwalając na optymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

 

Cloudpath Enrollment System – oprogramowanie dostępne w formie usługi w chmurze lub lokalnego serwera (VMware/ Hyper-V) zapewniające bezpieczny przewodowy i bezprzewodowy dostęp do sieci dla urządzeń IT i BYOD oraz gości:
• pozwala definiować i zarządzać polityką dostępu do sieci opartej na rolach,
• zapewnia wgląd i kontrolę nad urządzeniami w sieci,
• znacznie zmniejsza liczbę problemów technicznych związanych z dostępem do sieci.

 

Smart Positioning Technology SPoT – oparty na technologii Ruckus Smart Wi-Fi system lokalizacji i analityki w czasie rzeczywistym, nie wymaga zastosowania dodatkowego sprzętu i ma nieograniczoną skalowalność w chmurze:
• określa położenie użytkowników sieci,
• gromadzi dane i statystyki dla objętej usługą przestrzeni oraz umożliwia ich filtrowanie,
• prezentuje natężenie ruchu według wybranych kryterium.

 

Opracowano na podstawie materiałów CommScope.