Z przyjemnością informujemy, że platforma VideoEdge firmy American Dynamics została pierwszym oficjalnie certyfikowanym produktem spełniającym najwyższy poziom niezależnych standardów cyberbezpieczeństwa przeprowadzanych przez firmę UL (Underwriters Laboratories) w zakresie Life Safety and Security, UL2900-2-3.

Co to jest certyfikat UL 2900-2-3?

Program gwarancji cyberbezpieczeństwa prowadzony przez firmę UL (UL CAP) polega na testowaniu produktów sieciowych oraz systemów teleinformatycznych zgodnie z ustalonymi kryteriami określonymi w normach cyberbezpieczeństwa UL 2900. Program UL CAP ocenia również proces rozwoju produktów przez danego producenta w zakresie cyberbezpieczeństwa, reakcje na incydenty / ataki, wewnętrzne testy oprogramowania oraz luki w zabezpieczeniach produktów. Aby uzyskać certyfikat poziomu 3 (najwyższe oznaczenie UL CAP), platforma VideoEdge NVR została poddana serii testów opartych na UL 2900-2-3 – standardzie opracowanym specjalnie dla elektronicznych systemów bezpieczeństwa, który ocenia luki oraz podatności oprogramowania na różnego rodzaju ataki, a także działanie najbardziej znanych rodzajów złośliwego oprogramowania. Poniżej przedstawiono w skrócie proces certyfkacji produktów przez firmę UL.

Testy na poziom 3 (L3) zawierają ocenę możliwości bezpieczeństwa produktu m.in. z punktu widzenia wewnętrznej kontroli bezpieczeństwa oraz wiedzy producenta nt. dobrych praktyk biznesowych w odniesieniu do sprzętu i oprogramowania w celu wsparcia cyklu życia produktu w uzupełnieniu do wymagań poziomów L1 i L2. Warto podkreślić, że program UL CAP został opracowany przy udziale rządu federalnego USA, a także innych zainteresowanych stron ze środowiska placówek akademickich oraz firm przemysłowych.

Jak twierdzi sam menadżer inżynierii rozwoju produktów, William Brown, uzyskanie pierwszej certyfikacji UL CAP jest w dużej mierze związane z działaniem programu bezpieczeństwa produktów Tyco, Cyber ​​Protection Program (CPP) oraz wyjątkowej inżynierii rozwoju produktów i sposobie wsparcia technicznego. Wszystko to zapewnia klientom rozwiązania spełniające nawet najbardziej skomplikowane wymagania w kwestiach związanych z bezpieczeństwem i niezawodnością działania systemów.

Rejestratory VideoEdge zgłoszone przez firmę Johnson Controls do testów w laboratoriach UL spełniają wszystkie sprawdzone praktyki firm trzecich w zakresie cyberbezpieczeństwa, a tym samym zapewniają wyższy poziom niezawodności działania oraz zaufanie wśród potencjalnych klientów.

Program CPP uwzględnia analizę bezpieczeństwa produktu oraz reakcję na potencjalne zagrożenia / ataki na każdym etapie. Począwszy od projektowania produktu poprzez wsparcie na etapie działania, jak również zabezpieczenie zainstalowanego sprzętu przed przyszłymi zagrożeniami. Dzięki szybkiej usłudze wykrytych incydentów, wyspecjalizowany zespół wsparcia technicznego LANSTER bardzo szybko ocenia nowe zagrożenia i luki w zabezpieczeniach, a także doradza klientom, w jaki sposób mogą zmniejszyć podatność swoich systemów na ataki w sieci.

Jakie korzyści płyną ze stosowania certyfikowanych (UL2900-2-3 Level 3) rejestratorów VideoEdge?

  • Gwarancja bezpieczeństwa cybernetycznego dzięki certyfikatowi, który jest specyficzny dla produktów Elektronicznych Systemów Zabezpieczeń
  • Wspólne kryteria bezpieczeństwa cybernetycznego, które można wykorzystać do wyboru produktu
  • Sprawdzona jakość oraz zaufanie, z których certyfikaty UL są uznawane na całym świecie
  • Potwierdzenie dla klienta o odporności i stabilności produktu w momencie podejmowania ważnego kroku w kierunku zmiany ochrony wrażliwych danych swojej firmy przed współczesnymi, rzeczywistymi zagrożeniami cybernetycznymi

Opracowano na podstawie materiałów American Dynamics – źródło