Pre-change/Addition = Przed zmianą/dodaniem
Central Patching Location = Centralna lokalizacja krosowania
Zone Patching Location = Strefowa lokalizacja krosowania
Post-change/Addition = Po zmianie/dodaniu
Transparent devices are additions = Urządzenia przezroczyste są dodane
Server = Serwer
Storage = Pamięć
Switch = Przełącznik